Особливості формування та трансформування кластерів наночастинок Fe$_{3}$O$_{4}$ в магнетній рідині під дією довготривалого імпульсу магнетного поля

С. І. Шулима, Б. М. Танигін, В. Ф. Коваленко, М. В. Петричук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01601 Київ, Україна

Отримано: 24.04.2017. Завантажити: PDF

Досліджено особливості оптичного пропускання тонким шаром магнетної рідини (МР) у зовнішньому магнетному полі. Спостережений ефект інверсії напрямку оптичної екстинкції (ІНОЕ) виникає через деякий час після вмикання магнетного поля та його вимикання. Час настання ІНОЕ залежить від величини амплітуди поля та від довжини хвилі $\lambda$ зондувального оптичного випромінення. Існування ІНОЕ пов'язується з динамікою трансформування (утворення або руйнування) кластерів магнетних наночастинок у МР під дією магнетного поля: в момент часу, коли розмір $D$ кластера, утвореного з магнетних наночастинок МР, стає співмірним із довжиною хвилі $\lambda$ ($D_{1}$ = $\alpha\lambda$, де $\alpha$ — деякий безрозмірний коефіцієнт), сумарна дія розсіяння та поглинання оптичного випромінення стає максимальною (момент виникнення ІНОЕ), а потім починає зменшуватися. Обговорення одержаних експериментальних результатів здійснюється на основі запропонованого моделю формування та трансформування кластерів магнетних наночастинок у МР під дією зовнішнього магнетного поля, важливим елементом якої є латеральна аґреґація ланцюжкових кластерів магнетних наночастинок. Проведено аналізу практичної значущости одержаних результатів, наприклад, для відшукання густини кластерів, визначених моделем розмірів і морфології, при створенні нових типів композитних матеріялів тощо.

Ключові слова: магнетна рідина, магнетні наночастинки, кластери, оптичне пропускання, оптична екстинкція.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i05/0693.html

PACS: 42.25.Bs, 42.25.Dd, 75.50.Mm, 78.67.Bf, 81.40.Rs, 81.70.Ex, 83.60.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. A. Solanki, J. D. Kim, and K.-B Lee, Nanomedicine, 3: 567 (2008). Crossref
 2. D.-H. Kim, Y. Aguilar, N. Lu, R. Ghaffari, and J. A. Rogers, NPG Asia Materials, 4: 15 (2012). Crossref
 3. T. Chen and L. Dai, J. Mater. Chem. A, 2: 10756 (2014). Crossref
 4. D. Jariwala, V. K. Sangwan, L. J. Lauhon, T. J. Marks, and M. C. Hersam, Chem. Soc. Rev., 42: 2824 (2013). Crossref
 5. J. Peet, A. J. Heeger, and G. C. Bazan, Acc. Chem. Res., 42: 1700 (2009). Crossref
 6. D. Derkacs, W. V. Chen, P. M. Matheu, S. H. Lim, P. K. L. Yu, and E. T. Yu, Appl. Phys. Lett., 93: 091107 (2008). Crossref
 7. J. V. I. Timonen, M. Latikka, L. Leibler, R. H. A. Ras, and O. Ikkala, Science, 341: 253 (2013). Crossref
 8. R. E. Rosensweig, Ferrohydrodynamics (New York: Dover Publication, Inc.: 2013), p.368.
 9. S. Taketomi, H. Takahashi, N. Inaba, and H. Miyajima, J. Phys. Soc. Jpn., 60: 1689 (1991). Crossref
 10. A. Jordan, R. Scholz, P. Wust, H. Fähling, and R. Felix, J. Magn. Magn. Mater., 201: 413 (1999). Crossref
 11. Z. Aguilar, Y. Aguilar, H. Xu, B. Jones, J. Dixon, H. Xu, and A. Wang, ECS Transactions, 33, Iss.8: 69 (2010). Crossref
 12. A. S. Lübbe, C. Bergemann, W. Huhnt, T. Fricke, H. Riess, J. W. Brock, and D. Huhn, Cancer Res., 56: 4694 (1996).
 13. B. Yellen, G. Friedman, and K. Barbee, IEEE Trans. Magn., 40: 2994 (2004). Crossref
 14. K. Shimada, S. Shuchi, H. Kanno, Y. Wu, and S. Kamiyama, J. Magn. Magn. Mater., 289: 9 (2005). Crossref
 15. B. M. Tanygin, V. F. Kovalenko, M. V. Petrychuk, and S. A. Dzyan, J. Magn. Magn. Mater., 324: 4006 (2012). Crossref
 16. S. I. Shulyma, B. M. Tanygin, V. F. Kovalenko, and M. V. Petrychuk, J. Magn. Magn. Mater., 416: 141 (2016). Crossref
 17. B. M. Tanygin, S. I. Shulyma, V. F. Kovalenko, and M. V. Petrychuk, Chinese Physics B, 24, No. 10: 104702 (2015). Crossref
 18. E. A. Peterson and D. A. Krueger, J. Coll. Interf. Sci., 62: 24 (1977). Crossref
 19. K. V. Erin, Zhur. Tekh. Fiziki, 78, No. 4: 133 (2008) (in Russian).
 20. B. Hoffmann and W. Köhler, J. Magn. Magn. Mater., 262: 289 (2003). Crossref
 21. S. Y. Yang, Y. P. Chiu, B. Y. Jeang, H. E. Horng, C.-Y. Hong, and H. C. Yang, Appl. Phys. Lett., 79: 2372 (2001). Crossref
 22. S. Y. Yang, H. E. Horng, Y. T. Shiao, C.-Y. Hong, and H. C. Yang, J. Magn. Magn. Mater., 307: 43 (2006). Crossref
 23. S. Shulyma, B. Tanygin, V. Kovalenko, and M. Petrychuk, J. Nanomater., 2017, Article ID 7251725: 1 (2017). Crossref
 24. V. I. Petrenko, M. V. Avdeev, V. M. Garamus, L. A. Bulavin, V. L. Aksenov, and L. Rosta, Colloids Surf. A, 369: 160 (2010). Crossref
 25. V. I. Petrenko, V. L. Aksenov, M. V. Avdeev, L. A. Bulavin, L. Rosta, L. Vekas, V. M. Garamus, and R. Willumeit, Phys. Solid State, 52: 974 (2010). Crossref
 26. V. I. Drozdova, Physical Properties of Ferrofluid (Sverdlovsk: UNTs AN SSSR: 1983), p. 34 (in Russian).
 27. J.-C. Bacri and D. Salin, J. Phys. Lett., 43: 771 (1982). Crossref
 28. V. V. Gogosov, S. I. Martynov, S. N. Tsurikov, and G. A. Shaposhnikova, Magnetohydrodynamic, 23: 241 (1988).
 29. J. Li, X. Liu, Y. Lin, L. Bai, Q. Li, X. Chen, and A. Wang, Appl. Phys. Lett., 91: 253108 (2007). Crossref
 30. J. Li, X. Liu, Y. Lin, X. Qui, X. Ma, and Y. Huang, J. Phys. D: Appl. Phys., 37: 3357 (2004). Crossref
 31. J. M. Laskar, J. Philip, and B. Raj, Phys. Rev. E, 80: 041401 (2009). Crossref
 32. W. C. Elmore, Phys. Rev., 54: 309 (1938). Crossref
 33. A. O. Ivanov, J. Magn. Magn. Mater., 154: 66 (1996). Crossref
 34. M. Yoon and D. Tománek, J. Phys.: Condens. Matter, 22, No. 45: 455105 (2010). Crossref
 35. A. O. Ivanov, Kolloidnyy Zhurnal, 57, No. 3: 347 (1995) (in Russian).
 36. C. Rablau, P. Vaishnava, C. Sudakar, R. Tackett, G. Lawes, and R. Naik, Phys. Rev. E, 78: 051502 (2008). Crossref
 37. T. C. Hales, arXiv 9811071 (2002), https://arxiv.org/abs/math/9811071v2
 38. C. Song, P. Wang, and H. A. Makse, Nature Lett., 453: 629 (2008). Crossref
 39. C. F. Bohren and D. R. Huffman, Absorption and Scattering of Light by Small Particles (New York: John Wiley & Sons: 1998), p. 544. Crossref
 40. J. D. Mayo, Stabilized Reversible Polymer Composition: U.S. Patent Application 2014/0353549 A1 (Published December 4, 2014).