Вплив хеміко-термічного оброблення на топографію поверхні титану

І. М. Погрелюк$^{1}$, С. М. Лаврись$^{1}$, І. В. Стасишин$^{1}$, О. В. Пеньковий$^{2}$

$^{1}$Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79601, МСП, Львів, Україна
$^{2}$Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, 79013 Львів, Україна

Отримано: 13.03.2017. Завантажити: PDF

Проаналізовано вплив хеміко-термічного оброблення (азотування та борування) на топографію поверхні технічно чистого титану Grade 2. Встановлено, що під час термодифузійного насичення азотом або бором за температури у 750°С на поверхні формується однофазна нітридна (Ti$_2$N) або боридна (TiB) плівки. Зі збільшенням температури насичення до 900°С сформована поверхнева плівка стає двофазною (TiN + Ti$_2$N або TiB$_2$ + TiB). Встановлено, що, незалежно від способу хеміко-термічного оброблення (азотування, борування), шерсткість поверхні титану Grade 2 підвищується. Проте комбінація висотних, крокових і додаткових (асиметрія, ексцес) параметрів шерсткости поверхні титану вигідно виділяє борування порівняно з азотуванням.

Ключові слова: титан, азотування, борування, структурно-фазовий стан, мікротвердість, топографія поверхні, шерсткість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i09/1183.html

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.35.Dv, 68.35.Fx, 68.35.Gy, 68.37.Hk, 68.55.J-, 81.65.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. C. Leyens and M. Peters, Titanium and Titanium Alloys: Fundamentals and Applications (Weinheim: Wiley-VCH: 2003). Crossref
 2. А. Н. Петрунько, Ю. Г. Олесов, В. А. Дрозденко, Титан в новой технике (Москва: Металлургия: 1979).
 3. D. M. Brunette, P. Tengvall, М. Textor, and P. Thomsen, Titanium in Medicine (Berlin: Springer: 2001). Crossref
 4. В. А. Богуслаев, Ал. А. Олейник, Ан. А. Олейник, Д. В. Павленко, С. А. Субботин, Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей (Запорожье: Мотор Сич: 2009).
 5. А. Ф. Аксенов, И. Е. Полищук, Э. А. Кульгавый, А. С. Синьковский, Трение и износ, 3, № 3: 422 (1982).
 6. В. М. Федірко, І. М. Погрелюк, Азотування титану та його сплавів (Київ: Наукова думка: 1995).
 7. S. Aich and K. S. Ravi Chandran, Metall. Mater. Trans. A, 33, Iss. 11: 3489 (2002). Crossref
 8. O. Tkachuk, Ya. Matychak, I. Pohrelyuk, and V. Fedirko, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 8: 1079 (2014). Crossref
 9. W. Sha, H. Ali, and X. Wu, Surf. Coat. Technol., 202, Iss. 24: 5832 (2008). Crossref
 10. M. Mizuno, I. Tanaka, and H. Adachi, Phys. Rev. B: Condens. Matter, 59, Iss. 23: 15033 (1999). Crossref
 11. А. Г. Суслов, Инженерный журнал, № 1: 6 (2000).
 12. І. М. Погрелюк, Х. Б. Василів, В. М. Федірко, О. В. Самборський, Фіз.-хім. механіка матеріалів, № 3: 57 (2010).
 13. А. А. Алиев, В. П. Булгаков, Б. С. Приходько, Вестник Астраханского государственного технического университета, № 1: 8 (2004).
 14. В. В. Порошин, Основы комплексного контроля топографии поверхности деталей (Москва: Машиностроение: 2007).
 15. С. С. Дьяченко, И. В. Пономаренко, Прогресивні технології і системи машинобудування, 47, № 1: 128 (2014).
 16. J. Kim, E. Lim, and Y. Jung, J. Cent. South Univ., No. 1: 155 (2012). Crossref
 17. В. Н. Федирко, И. Н. Погрелюк, Титан, № 3: 31 (2011).
 18. І. М. Погрелюк, В. М. Федірко, О. В. Самборський, Наукові нотатки, № 31: 265 (2011).
 19. L. I. Muravsky, A. B. Kmet’, and T. I. Voronyak, Opt. Lasers Eng., 50, Iss. 11: 1508 (2012). Crossref