Опір мікроплазучости та тривала міцність стопів на основі цирконію з нанофазним зміцненням

В. Г. Ткаченко$^{1}$, О. І. Кондрашев$^{1}$, О. М. Малка$^{1}$, П. М. Романко$^{1}$, О. І. Дехтяр$^{2}$, В. І. Бондарчук$^{2}$

$^{1}$Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 09.08.2017. Завантажити: PDF

Характер дисперсного зміцнення стопів на основі цирконію в системі Zr–1,5Sn–1Nb, які містять часточки ZrO$_2$ (< 5 нм), було вивчено у вихідному виливаному (після електродугового витоплювання) та деформованому станах, з використанням РФЕС, електронної мікроскопії й експериментів зі стрибком напруги. Одержані результати свідчать про те, що при 673 К нанозміцнений стоп має більший опір плазучості, ніж старіючі стопи. Опір плазучості та тривала міцність істотно підвищуються при зростанні концентрації наночастинок ZrO$_2$ в інтервалі від 0,5% до 1,2% внаслідок термічного опору їх гетерофазної структури. В якості найбільш ймовірного механізму нанодисперсного зміцнення вказаних стопів розглядається подібний до раніше відомого, що відповідає теоретичній Rosler–Azrt–Wilkinson-концепції, механізм термічно активованого відриву міжфазних дислокацій від дисперсоїдів. Одержані дані можуть бути корисними при виготовленні ТВЕЛів (оболонкових труб) для ядерної енергетики.

Ключові слова: нанофазне зміцнення, дисперсне зміцнення, міцність, пластичність, плазучість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i10/1321.html

PACS: 28.41.Bm, 61.82.Bg, 62.20.fq, 62.20.Hg, 62.23.Pq, 81.05.Ni, 81.40.Lm


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. А. С. Займовский, А. В. Никулина, Н. Т. Решетников, Циркониевые сплавы в ядерной энергетике (Москва: Энергоатомиздат: 1994).
 2. К. И. Портной, Б. Н. Бабич, Дисперсноупрочнённые материалы (Москва: Металлургия: 1974).
 3. А. Н. Демидик, А. С. Драчинский, И. И. Иванова, А. В. Перепёлкин, Ю. Н. Подрезов, Г. Ф. Саржан, В. И. Трефилов, И. М. Федорченко, С. А. Фирстов, Порошковая металлургия, № 7: 69 (1983).
 4. А. Д. Коротаев, А. Н. Тюменцев, В. Ф. Суховаров, Дисперсное упрочнение тугоплавких металлов (Новосибирск: Наука: 1989).
 5. В. Г. Ткаченко, А. И. Кондрашев, Е. В. Дудник, П. М. Романко, М. С. Глабай, Наноструктурное материаловедение, № 3–4: 49 (2014).
 6. В. И. Нефедов, Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений (Москва: Химия: 1984).
 7. Физическое металловедение (Ред. Р. У. Кан, П. Т. Хаазен) (Москва: Металлургия: 1987), т. 3.
 8. W. A. Spitzig, Acta Metallurgica, 29, Iss. 8: 1359 (1981). Crossref
 9. R. L. Jones, Acta Metallurgica, 17, Iss. 3: 229 (1969). Crossref
 10. Г. А. Веденяпин, Ю. А. Душин, Л. И. Емильянова, Л. Ф. Новиков, Г. Н. Пархута, Физ. мет. металловед., 47, № 5: 972 (1979).
 11. P. S. Gilman, The Physical Metallurgy of Mechanically Alloyed Dispersion Strengthened Al–Li–Mg and Al–Li–Cu Alloys. Aluminum–Lithium Alloys (Eds. T. H. Sanders and E. A. Starke) (Monterey, CA: 1983).
 12. Ж. Фридель, Дислокации (Москва: Мир: 1967).
 13. M. E. Kassner, Fundamentals of Creep in Metals and Alloys (Oxford: Butterworth-Heinemann: 2015).
 14. E. Arzt and D. S. Wilkinson, Acta Metallurgica, 34, Iss. 10: 1893 (1986). Crossref
 15. J. Rösler and E. Arzt, Acta Metallurgica et Materialia, 38, Iss. 4: 671 (1990). Crossref
 16. H. Conrad, J. Metals, 16, Iss. 7: 582 (1964). Crossref
 17. V. G. Tkachenko, K. H. Kim, B. G. Moon, and A. S. Vovchok, J. Mater. Sci., 46, Iss. 14: 4880 (2011). Crossref
 18. I. Charit and K. L. Murty, J. Nucl. Mater., 374, Iss. 3: 354 (2008). Crossref