Самоорганізація у в’язких рідинах

В. I. Засимчук, О. Е. Засимчук, О. С. Гаценко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 14.08.2016; остаточний варіант - 29.09.2017. Завантажити: PDF

В роботі аморфне тіло розглянуто як рідину з дуже великим коефіцієнтом в’язкости $\eta$. Її поведінка вивчалася за допомогою рівнянь Нав’є–Стокса та рівняння неперервности. Показано, що процес релаксації рідини до навантаження розтягання–стиснення може бути нестійким. Знайдено ще один, окрім раніше вже відомого, стаціонарний стан рідини у вигляді зон високої та низької густини, які чергуються періодично (за координатою), що забезпечує пластичність аморфного тіла.

Ключові слова: аморфне тіло, рівняння Нав’є–Стокса, рівняння неперервности, стійкість, стаціонарний стан, самоорганізація, періодичні зони зсуву, гідродинамічні канали, пластична деформація.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i10/1435.html

PACS: 47.10.ad, 61.43.Dq, 62.10.+s, 66.20.Cy, 83.10.Ff, 83.50.Ax, 83.60.-a


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Г. Николис, И. Пригожин, Самоорганизация в неравновесных системах (Москва: Мир: 1979).
  2. П. Гленсдорф, И. Пригожин, Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций (Москва: Мир: 1973).
  3. Г. Хакен, Синергетика (Москва: Мир: 1980).
  4. В. Эбелинг, Образование структур при необратимых процессах (Москва: Мир: 1979).
  5. J.-W. Qiao and Zh. Wang, Journal of Iron and Steel Research International, 23, No. 1: 7 (2016). Crossref
  6. A. L. Greer, Y. Q. Cheng, and E. Ma, Mater. Sci. Eng. R, 74: 71 (2013). Crossref
  7. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Теоретическая физика. Т. VI. Гидродинамика (Москва: Наука: 1988).
  8. Г. Корн, Т. Корн, Справочник по математике для научных работников и инженеров (Москва: Наука: 1978).
  9. Е. Э. Засимчук, В. И. Засимчук, Т. В. Турчак, Успехи физики металлов, 14, № 3: 275 (2013). Crossref