Релаксація енергії зв’язку електронів з фононами в металах

М. І. Григорчук

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН Україин, вул. Метрологічна, 14б, 03143 Київ, Україна

Отримано: 20.10.2017. Завантажити: PDF

Досліджується релаксація енергії електронів на коливаннях ґратниці у металах. Розподіл енергії по станах вважається рівноважним, що можна описати функціями Фермі та Бозе. Одержано аналітичну формулу для втрати електронної енергії за одиницю часу, необхідної для запуску акустичних коливань ґратниці. Показано, що величина поглинутої ґратницею потужности визначається співвідношеннями температур Дебайової та ґратниці, а також температур ґратниці й електронів.

Ключові слова: метали, електрон-фононний зв’язок, температура електронів.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i11/1445.html

PACS: 03.50.De, 63.20.kd, 71.10.Ca, 71.45.Gm, 72.15.Lh, 73.20.Mf, 78.20.Bh, 78.67.Bf


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. J. M. Ziman, Electrons and Phonons (Oxford: Clarendon Press: 1960).
 2. V. L. Ginzburg and V. P. Shabanski, Sov. Doklady AN SSSR, 100: 445 (1955).
 3. J. Bardin, L. N. Cooper, and J. R. Schriffer, Phys. Rev., 106: 162 (1957); ibidem, 108: 1175 (1957). Crossref
 4. T. Holstein, Annals of Physics, 29: 410 (1964). Crossref
 5. P. E. Hopkins, J. L. Kassebaum, and P. M. Norris, J. Appl. Phys., 105: 023710 (2009). Crossref
 6. A. N. Smith and J. P. Calame, Int. J. Thermophys., 25: 409 (2004). Crossref
 7. J. K. Chen, W. P. Latham, and J. E. Beraun, J. Laser. Appl., 17: 63 (2005). Crossref
 8. M. I. Kaganov, I. M. Lifshitz, and L. V. Tanatarov, Sov. Phys. JETP, 4: 173 (1957).
 9. S. I. Anisimov, B. L. Kapeliovich, and T. L. Perelman, Sov. Phys. JETP, 39: 375 (1974).
 10. T. Q. Qui and C. L. Tien, Trans. ASME J. Heat Transf., 115: 835 (1993). Crossref
 11. R. D. Fedorovich, A. G. Naumovets, and P. M. Tomchuk, Phys. Rep., 328: 73 (2000). Crossref
 12. Y. Bilitsky, N. I. Grigorchuk, and P. M. Tomchuk, Surf. Sci., 603: 3267 (2009). Crossref
 13. N. I. Grigorchuk, Condens. Matter Phys., 16: 33706 (2013). Crossref
 14. A. Crut, P. Maioli, N. Del Fatti, and F. Vallèe, Chem. Soc. Rev., 43: 3921 (2014). Crossref
 15. П. М. Томчук, М. І. Григорчук, Металлофиз. новейшие технол., 29, № 5: 623 (2007).
 16. V. G. Karpov, M. Nardone, and N. I. Grigorchuk, Phys. Rev. B, 86: 075463 (2012). Crossref
 17. D. Gall, J. Appl. Phys., 119: 085101 (2016). Crossref
 18. Ч. Киттель, Введение в физику твёрдого тела (Москва: Наука: 1978).
 19. Ф. Зейтц, Современная теория твёрдого тела (Москва–Ленинград: Гос. изд. технико-теоретической лит.: 1949).
 20. E. A. Coronado and G. C. Schatz, J. Chem. Phys., 119: 3926 (2003). Crossref
 21. N. I. Grigorchuk, J. Phys. Chem. C, 116: 23704 (2012). Crossref
 22. С. Л. Королюк, Основи статистичної фізики та термодинаміки (Чернівці: Книги-XXI: 2004).
 23. W. A. Harrison, Solid State Theory (New York–London–Toronto: McGraw-Hill: 1970).
 24. Handbook of Mathematical Functions (New York: Dover Publ.: 1972).