Еволюція структури та властивостей диференційовано загартованих рейок в процесі тривалої експлуатації

В. Є. Громов$^{1}$, А. О. Юр’єв$^{1}$, Ю. Ф. Іванов$^{2,3}$, С. В. Коновалов$^{4}$, О. О. Перегудов$^{5}$

$^{1}$Сибірський державний індустріальний університет, вул. Кірова, 42, 654007 Новокузнецьк, РФ
$^{2}$Інститут сильноточної електроніки СВ РАН, просп. Академічний, 2/3, 634055, Томськ, РФ
$^{3}$Національний дослідницький Томський державний університет, просп. Леніна, 36, 634050, Томськ, РФ
$^{4}$Самарський національный дослідницький університет імені академіка С. П. Корольова, Московське шоссе, 34, Самара, РФ
$^{5}$Омський державний технічний університет, просп. Миру, 11, корп. 8, 644050 Омськ, Росія

Отримано: 30.08.2017. Завантажити: PDF

З використанням метод сучасного фізичного матеріялознавства виявлено закономірності формування та проведено порівняльну аналізу структури, фазового складу, дефектної субструктури та властивостей, що формуються на віддалі у 0, 2, 10 мм від поверхні катання по центральній осі і по галтелі в голівці 100-метрових диференційовано загартованих рейок після пропускання тоннажу у 691,8 млн. тон брутто. Структуру криці рейок в початковому стані представлено зернами перліту пластинчастої морфології, зернами структурно-вільного фериту (зернами фериту, що не містять в об’ємі частинок карбідної фази) і зернами фериту, в об’ємі котрих спостерігаються частинки цементиту (далі по тексту — зерна ферито-карбідної суміші) переважно у вигляді коротких платівок і частинок ґлобулярної форми. Тривала експлуатація супроводжується формуванням ґрадієнтної субструктури, що виражається в закономірній зміні скалярної і надлишкової густин дислокацій, амплітуди кривини–кручення кристалічної ґратниці криці, ступеня деформаційного перетворення структури пластинчастого перліту. Показано, що руйнування платівок цементиту колоній перліту перебігає переважно за двома механізмами — шляхом розрізання ковзними дислокаціями та в результаті відходу атомів Карбону з кристалічної ґратниці цементиту на дислокації. Якщо в початковому стані атоми Карбону в основному зосереджені у частинках цементиту, то після тривалої експлуатації рейок, крім частинок цементиту, вони знаходяться на дефектах кристалічної структури криці (дислокаціях, межах зерен і субзерен). Виявлено багаточинниковий характер зміцнення криці, який визначається сукупністю структурних складових металу рейок. Визначено кількісні показники фізичних механізмів зміцнення. Показано, що, незалежно від аналізованого об’єму матеріялу (галтель або поверхня катання) і віддалі до робочої поверхні, основний внесок у зміцнення металу рейкової криці вносить дислокаційна субструктура, яка формується в процесі експлуатації рейок.

Ключові слова: структура, фазовий склад, дефектна субструктура, перерозподіл Карбону, механізми зміцнення, рейки, експлуатація.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i12/1599.html

PACS: 61.72.Lk, 62.20.M-, 62.20.Qp, 81.40.Ef, 81.40.Np, 81.40.Pq, 83.50.Uv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Л. В. Корнева, Г. Н. Юнин, Н. А. Козырев и др., Изв. вуз. Чёрная металлургия, № 12: 38 (2010).
 2. Л. A. Смирнов, А. А. Дерябин, А. Б. Добужская и др., Бюллетень «Чёрная металлургия», № 6: 43 (2005).
 3. В. И. Семенов, Металлы Евразии, № 5: 30 (2000).
 4. Н. А. Козырев, В. В. Павлов, Л. A. Годик, В. П. Дементьев, Железнодорожные рельсы из электростали (Новокузнецк: Евраз Холдинг: 2006).
 5. V. E. Gromov, A. B. Yuriev, K. V. Morozov, and Yu. F. Ivanov, Microstructure of Quenched Rails (Cambridge: CISP Ltd.: 2016).
 6. А. И. Борц, Е. А. Шур, В. М. Федин, Улучшение качества и условий эксплуатации рельсов и рельсовых скреплений: Сб. научных трудов (Екатеринбург: ОАО «УИМ»: 2011), с. 94.
 7. В. Е. Громов, К. В. Морозов, О. А. Перегудов, Ю. Ф. Иванов, А. Б. Юрьев, Формирование микроструктуры рельсов при закалке и длительной эксплуатации (Новокузнецк: Изд-во СибГИУ: 2017).
 8. Е. А. Шур, Повреждение рельсов (Москва: Ин-текст: 2012).
 9. Yu. Ivanisenko and H. J. Fecht, Steel Tech., 3, No. 1: 19 (2008).
 10. Yu. Ivanisenko, I. Maclaren, X. Souvage, R. Z. Valiev, and H. J. Fecht, Acta Mater., 54: 1659 (2006). Crossref
 11. J.-L. Ning, E. Courtois-Manara, L. Kormanaeva, A. V. Ganeev, R. Z. Valiev, C. Kubel, and Yu. Ivanisenko, Mater. Sci. Eng. A, 581: 81 (2013). Crossref
 12. V. G. Gavriljuk, Mater. Sci. Eng. A, 345: 81 (2003). Crossref
 13. Y. J. Li, P. Chai, C. Bochers, S. Westerkamp, S. Goto, D. Raabe, and R. Kirchheim, Acta Mater., 59: 3965 (2011). Crossref
 14. V. G. Gavriljuk, Scr. Mater., 45: 1469 (2001). Crossref
 15. В. Е. Громов, Ю. Ф. Иванов, О. А. Перегудов, К. В. Морозов, А. П. Семин, Успехи физики металлов, 17, № 3: 253. Crossref
 16. В. Е. Громов, Ю. Ф. Иванов, Е. Г. Белов, В. Б. Костерев, Д. А. Косинов, Успехи физики металлов, 17, № 4: 303 (2016). Crossref
 17. В. Е. Кормышев, В. Е. Громов, Ю. Ф. Иванов, С. В. Коновалов, Успехи физики металлов, 18, № 2: 111 (2017). Crossref
 18. Ю. Ф. Иванов, В. Е. Громов, О. А. Перегудов, К. В. Морозов, А. Б. Юрьев, Изв. высших учебных заведений. Чёрная металлургия, 58, № 4: 262 (2015).
 19. О. А. Перегудов, К. В. Морозов, В. Е. Громов, А. М. Глезер, Ю. Ф. Иванов, Деформация и разрушение материалов, № 11: 34 (2015).
 20. В. Е. Громов, Ю. Ф. Иванов, К. В. Морозов, О. А. Перегудов, К. В. Алсараева, Н. А. Попова, Е. Л. Никоненко, Фундаментальные проблемы современного материаловедения, 12, № 2: 203 (2015).
 21. Ю. Ф. Иванов, К. В. Морозов, О. А. Перегудов, В. Е. Громов, Н. А. Попова, Е. Л. Никоненко, Проблемы чёрной металлургии и материаловедения, № 3: 59 (2015).
 22. В. Е. Громов, Ю. Ф. Иванов, К. В. Морозов, О. А. Перегудов, Н. А. Попова, Е. Л. Никоненко, Проблемы чёрной металлургии и материаловедения, № 4: 98 (2015).
 23. В. Е. Громов, О. А. Перегудов, Ю. Ф. Иванов, К. В. Морозов, К. В. Алсараева, Вопросы материаловедения, 3 (вып. 83): 30 (2015).
 24. К. В. Морозов, В. Е. Громов, О. А. Перегудов, Ю. Ф. Иванов, А. Б. Юрьев, К. В. Аксёнова, Проблемы чёрной металлургии и материаловедения, № 1: 53 (2016).
 25. Ю. Ф. Иванов, К. В. Морозов, О. А. Перегудов, В. Е. Громов, Изв. высших учебных заведений. Чёрная металлургия, 59, № 8: 576 (2016).
 26. Ю. Ф. Иванов, В. Е. Громов, А. М. Глезер, О. А. Перегудов, К. В. Морозов, Изв. РАН. Серия физическая, 80, № 12: 1682 (2016).
 27. V. E. Gromov, O. A. Peregudov, Y. F. Ivanov, K. V. Morozov, K. V. Alsaraeva, and O. A. Semina, J. Surface Investigation. X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 10, Iss. 1: 76 (2016). Crossref
 28. V. E. Gromov, Yu. F. Ivanov, O. A. Peregudov, K. V. Morozov, X. L. Wang, W. B. Dai, Yu. V. Ponomareva, and O. A. Semina, Mater. Electronics Eng., 2, No. 4: 1 (2015). Crossref
 29. Yu. F. Ivanov, V. E. Gromov, O. A. Peregudov, K. V. Morozov, and A. B. Yur’ev, Steel in Translation, 45, No. 4: 254 (2015). Crossref
 30. O. A. Peregudov, V. E. Gromov, Yu. F. Ivanov, K. V. Morozov, K. V. Alsaraeva, and O. A. Semina, AIP Conference Proceedings, 1683, No. 020179 (2015).
 31. V. E. Gromov, K. V. Morozov, A. B. Yur’ev, and O. A. Peregudov, Steel in Translation, 45, No. 10: 759 (2015). Crossref
 32. Yu. F. Ivanov, O. A. Peregudov, K. V. Morozov, V. E. Gromov, N. A. Popova, and E. N. Nikonenko, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 112, No. 012038 (2016).
 33. V. E. Gromov, K. V. Morozov, Yu. F. Ivanov, K. V. Aksenova, O. A. Peregudov, and A. P. Semin, Diagnostics, Resource and Mechanics of Materials and Structures, No. 1: 38 (2016). Crossref
 34. V. E. Gromov, O. A. Peregudov, Y. F. Ivanov, A. M. Glezer, K. V. Morozov, K. V. Aksenova, and O. A. Semina, AIP Conference Proceedings, 1783: No. 020069 (2016).
 35. Л. И. Тушинский, А. А. Батаев, Л. Б. Тихомирова, Структура перлита и конструктивная прочность стали (Новосибирск: Наука: 1993).
 36. Yu. F. Ivanov, V. E. Gromov, and E. N. Nikitina, Bainitic Constructional Steel: Structure and Hardening Mechanisms (Cambridge: CISP Ltd.: 2017).
 37. Ю. Ф. Иванов, Е. В. Корнет, Э. В. Козлов, В. Е. Громов, Закалённая конструкционная сталь: структура и механизмы упрочнения (Новокузнецк: Изд-во СибГИУ: 2010).
 38. Х. Вашуль, Практическая металлография. Методы изготовления образцов (Москва: Металлургия: 1988).
 39. В. С. Чернявский, Стереология в металловедении (Москва: Металлургия: 1977).
 40. С. А. Салтыков, Стереометрическая металлография (Москва: Металлургия: 1970).
 41. J. M. Zuo and J. C. H. Spence, Advanced Transmission Electron Microscopy (New York: Springer: 2017). Crossref
 42. B. Fultz and J. Howe, Transmission Electron Microscopy and Diffractometry of Materials (Berlin: Springer: 2013). Crossref
 43. J. Thomas and T. Gemming, Analytical Transmission Electron Microscopy (Dordrecht, Netherlands: Springer: 2014). Crossref
 44. F. R. Egerton, Physical Principles of Electron Microscopy (Basel: Springer International Publishing: 2016). Crossref
 45. C. S. S. R. Kumar, Transmission Electron Microscopy. Characterization of Nanomaterials (New York: Springer: 2014). Crossref
 46. C. B. Carter and D. B. Williams, Transmission Electron Microscopy (Berlin: Springer International Publishing: 2016). Crossref
 47. H. Schumann, Metallographie (Leipzig: VEB: 1964).
 48. А. А. Клопотов, Ю. А. Абзаев, А. И. Потекаев, О. Г. Волокитин, В. Д. Клопотов, Физические основы рентгеноструктурного исследования кристаллических материалов (Томск: Изд-во Томского политехнического университета: 2013).
 49. Н. А. Конева, Д. В. Лычагин, Л. А. Теплякова и др., Экспериментальное исследование и теоретическое описание дисклинаций (Ленинград: ФТИ: 1984), с. 161.
 50. Н. А. Конева, Д. В. Лычагин, С. П. Жуковский и др., Физ. мет. металловед., 60, № 1: 171 (1985).
 51. П. Хирш, А. Хови, П. Николсон, Д. Пэшли, М. Уэлан, Электронная микроскопия тонких кристаллов (Москва: Мир: 1968).
 52. Н. А. Конева, Э. В. Козлов, Известия вузов. Физика, № 8: 3 (1982).
 53. Н. А. Конева, Д. В. Лычагин, Л. А. Теплякова и др., Дисклинации и ротационная деформация твёрдых тел (Ленинград: Изд. ФТИ: 1988), с. 103.
 54. Л. А. Теплякова, Л. Н. Игнатенко, Н. Ф. Касаткина и др., Пластическая деформация сплавов. Структурно-неоднородные материалы (Томск: Изд. ТГУ: 1987), с. 26.
 55. Ю. Ф. Иванов, В. Е. Громов, Н. А. Попова, С.В. Коновалов, Н. А. Конева, Структурно-фазовые состояния и механизмы упрочнения деформированной стали (Новокузнецк: Полиграфист: 2016).
 56. И. И. Беркович, Д. Г. Громаковский, Трибология. Физические основы, механика и технические приложения: Учебник для вузов (Ред. Д. Г. Громаковский) (Самара: Самарский гос. техн. ун-т: 2000).
 57. Л. М. Утевский, Дифракционная электронная микроскопия в металловедении (Москва: Металлургия: 1973).
 58. В. Е. Громов, Э. В. Козлов, В. И. Базайкин, Ю. Ф. Иванов и др., Физика и механика волочения и объёмной штамповки (Москва: Недра: 1997).
 59. Г. Томас, М. Дж. Гориндж, Просвечивающая электронная микроскопия материалов (Москва: Наука: 1983).
 60. Н. А. Конева, Э. В. Козлов, Л. И. Тришкина, Д. В. Лычагин, Сб. трудов международной конференции «Новые методы в физике и механике деформируемого твёрдого тела» (Томск: ТГУ: 1990), с. 83.
 61. Н. Конева, С. Киселева, Н. Попова, Эволюция структуры и внутренние поля напряжений. Аустенитная сталь (Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing: 2017).
 62. В. Г. Гаврилюк, Д. С. Герцрикен, Ю. А. Полушкин, В. М. Фальченко, Физ. мет. металловед., 51, № 1: 147 (1981).
 63. В. Н. Гриднев, В. Г. Гаврилюк, Металлофизика, 4, № 3: 74 (1982).
 64. Р. Ф. Мейл, У. К. Хагель, Успехи физики металлов (Москва: Металлургия: 1960), с. 88.
 65. М. В. Белоус, В. Т. Черепин, Физ. мет. металловед., 14, № 1: 48 (1962).
 66. В. Г. Гаврилюк, Распределение углерода в стали (Киев: Наукова думка: 1987).
 67. О. М. Смирнов, В. А. Лазарев, Физ. мет. металловед., 56, № 1: 115.
 68. А. А. Батаев, Закономерности пластической деформации перлита и разработка эффективных процессов упрочнения сталей с гетерофазной структурой (Дисс. … докт. техн. наук) (Новосибирск: 1995).
 69. Э. В. Козлов, Д. М. Закиров, Н. А. Попова и др., Изв. вузов. Физика, № 3: 63 (1998).
 70. В. Е. Громов, В. А. Бердышев, Э. В. Козлов, В. И. Петров, В. Д. Сарычев, В. В. Дорофеев, Ю. Ф. Иванов, Л. Н. Игнатенко, Н. А. Попова, В. Я. Целлермаер, Градиентные структурно-фазовые состояния в рельсовой стали (Москва: Недра коммюникейшинс ЛТД: 2000).
 71. А. М. Гурьев, Э. В. Козлов, Л. Н. Игнатенко, Н. А. Попова, Физические основы термоциклического борирования сталей (Барнаул: АлтГТУ: 2000).
 72. Н. А. Попова, С. Г. Жулейкин, Л. Н. Игнатенко и др., Вестник Тамбовского университета, 8, № 4: 589 (2003).
 73. В. В. Ветер, Н. А. Попова, Л. Н. Игнатенко, Э. В. Козлов, Изв. вузов. Чёрная металлургия, № 10: 44 (1994).
 74. В. В. Ветер, С. Г. Жулейкин, Л. Н. Игнатенко, В. В. Коваленко, В. Е. Громов, Н. А. Попова, Э. В. Козлов, Изв. АН. Серия физическая, 67, № 10: 1375 (2003).
 75. В. Г. Курдюмов, Л. М. Утевский, Р. И. Энтин, Превращения в железе и стали (Москва: Наука: 1977).
 76. М. В. Белоус, Ю. Н. Москаленок, В. Т. Черепин, Ю. П. Шейко, С. Мешашти, Физ. мет. металловед., 80, вып. 3: 103 (1995).
 77. М. В. Белоус, В. Б. Новожилов, Л. С. Шаталова, Ю. П. Шейко, Физ. мет. металловед., 79, вып. 4: 128 (1995).
 78. В. И. Изотов, А. Г. Козлова, Физ. мет. металловед., 80, вып. 1: 97 (1995).
 79. В. И. Изотов, Г. А. Филиппов, Физ. мет. металловед., 87, вып. 4: 72 (1999).
 80. G. R. Speich, Trans. Met. Soc. AIME, 245, No. 10: 2553 (1969).
 81. D. Kalich and E. M. Roberts, Met. Trans., 2, No. 10: 2783 (1971). Crossref
 82. E. J. Fasiska and H. Wagenblat, Trans. Met. Soc. AIME, 239, No. 11: 1818 (1967).
 83. N. Ridley, H. Stuart, and L. Zwell, Trans. Met. Soc. AIME, 246, No. 8: 1834 (1969).
 84. С. И. Веселов, Е. З. Спектор, Физ. мет. металловед., 34, № 5: 895 (1972).
 85. Ю. М. Лахтин, Металловедение и термическая обработка металлов (Москва: Металлургия: 1977).
 86. G. Thomas and M. Sarikaya, Proc. Itn. Conf. Solid-Solid Phases Transform. (Pittsburgh, PA, 10–14 Aug., 1981) (Warrendale: 1982), p. 999.
 87. M. Sarikaya, G. Thomas, J. W. Steeds et al., Proc. Itn. Conf. Solid-Solid Phases Transform. (Pittsburgh, PA, 10–14 Aug., 1981) (Warrendale: 1982), p. 1421.
 88. Ю. Ф. Иванов, Н. А. Попова, С. А. Гладышев, Э. В. Козлов, Взаимодействие дефектов кристаллической решётки и свойства: Сб. трудов (Тула: ТулПИ: 1986), с. 100.
 89. А. А. Клопотов, Ю. А. Абзаев, А. И. Потекаев, О. Г. Волокитин, В. Д. Клопотов, Физические основы рентгеноструктурного исследования кристаллических материалов (Томск: Изд-во Томского политехнического университета: 2013).
 90. А. Е. Вол, Строение и свойства двойных металлических систем (Москва: Гос. изд. физико-математической литературы: 1962), т. 2.
 91. М. И. Гольдштейн, Б. М. Фарбер, Дисперсионное упрочнение стали (Москва: Металлургия: 1979).
 92. Ф. Б. Пикеринг, Физическое металловедение и обработка сталей (Москва: Металлургия: 1982).
 93. М. А. Штремель, Прочность сплавов. Часть II. Деформация: Учебник для вузов (Москва: МИСиС: 1997).
 94. В. Е. Громов, О. А. Перегудов, Ю. Ф. Иванов, С. В. Коновалов, А. А. Юрьев, Эволюция структурно-фазовых состояний металла рельсов при длительной эксплуатации (Новосибирск: Изд-во СО РАН: 2017).
 95. Д. Мак Лин, Механические свойства металлов (Москва: Металлургия: 1965).
 96. А. А. Предводителев, Проблемы современной кристаллографии (Москва: Наука: 1975), с. 262.
 97. I. D. Embyri, Strengthening Method in Crystals (Applied Science Publishers: 1971), p. 331.
 98. Н. А. Конева, Э. В. Козлов, Л. И. Тришкина, Д. В. Лычагин, Сб. трудов международной конференции «Новые методы в физике и механике деформируемого твёрдого тела» (Томск: ТГУ: 1990), с. 83.
 99. N. F. Mott and F. R. N. Nabarro, Proc. Phys. Soc., 52, No. 1: 86 (1940). Crossref
 100. В. Е. Громов, А. А. Юрьев, К. В. Морозов, Ю. Ф. Иванов, С. В. Коновалов, О. А. Перегудов, А. М. Глезер, Фундаментальные проблемы современного материаловедения, 14, № 2: 267 (2017).