Теплові флюктуації електромагнетного поля в ПВХ, наповненому мікро- та нанодисперсним графітом

Б. Б. Колупаєв$^{1}$, Б. С. Колупаєв$^{2}$, В. В. Левчук$^{2}$, Ю. Р. Максимцев$^{2}$, В. О. Сідлецький$^{2}$

$^{1}$Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, факультет кібернетики, вул. Академіка С. Дем’янчука, 4, 33027 Рівне, Україна
$^{2}$Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Степана Бандери, 12, 33000 Рівне, Україна

Отримано: 23.11.2017. Завантажити: PDF

На основі статистичної теорії електромагнетних процесів за допомогою рівняння балансу густини енергії проаналізовано специфіку поведінки полівінілхлориду (ПВХ), наповненого мікро- та нанодисперсним графітом, у електромагнетному полі частотою 1–100 кГц і температурному діяпазоні 298 К $\leq Т \leq T_C$ + 10 К. Показано, що при вмісті графіту, одержаного фізико-хемічною методою та методою хеміко-електрофізичного дисперґування, в кількості 0 $\leq \varphi \leq$ 5,0 об.% є істотна ріжниця не лише у величинах електропровідности композитів, але й у характерах її температурно-концентраційних залежностей. З використанням закону дисипації встановлено релаксаційну природу та кількісний взаємозв’язок між електро- і теплофізичними властивостями матеріялу.

Ключові слова: нано- та мікродисперсний графіт, полівінілхлорид, флюктуації, дисипація, релаксація.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i02/0155.html

PACS: 61.41.+e, 61.82.Pv, 72.80.Le, 72.80.Tm, 81.05.Lg, 82.35.Lr, 82.35.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Физика сегодня и завтра. Прогнозы науки (ред. В. М. Тучкевич) (Ленинград: Наука: 1973).
 2. П. Дебай, Избранные труды (Ленинград: Наука: 1987).
 3. Б. С. Колупаєв, Б. Б. Колупаєв, О. М. Волошин, В. В. Левчук, Спосіб одержання гетерогенних полімерних систем на основі нанодисперсних металевих наповнювачів: Патент 80988 UA. МПК (2006.01): СО8К3/22 (Опубл. 10 червня 2013, бюл. № 11).
 4. С. Зи, Физика полупроводниковых приборов (Москва: ИЛ: 2004).
 5. T. G. Lyashuk and B. B. Kolupaev, Surf. Eng. Appl. Elect., 48, Iss. 5: 487 (2012). Crossref
 6. B. B. Kolupaev, J. Eng. Phys. Thermophys., 85, Iss. 3: 684 (2012). Crossref
 7. Л. А. Булавін, Ю. Ф. Забашта, О. С. Свєчнікова, Фізична механіка полімерів (Київ: ВПЦ КУ: 2005).
 8. B. B. Kolupaev, J. Eng. Phys. Thermophys., 80, Iss. 1: 188 (2007). Crossref
 9. Ю. Л. Климонтович, Статистическая физика (Москва: Наука: 1982).
 10. Р. Хаазе, Термодинамика необратимых процессов (Москва: Мир: 1967).
 11. А. Д. Помогайло, А. С. Розенберг, И. Е. Уфлянд, Наночастицы металлов в полимерах (Москва: Химия: 2000).