Вплив режимів електроіскряного оброблення на формування твердих розчинів у стопах міді з залізом і кобальтом

В. М. Надутов, А. О. Перекос, Б. М. Мордюк, В. З. Войнаш, Т. В. Єфімова, В. П. Залуцький, Т. Г. Кабанцев

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 18.01.2018. Завантажити: PDF

Методами рентґеноструктурної аналізи, електронної мікроскопії та магнетометрії досліджено структуру, фазовий склад, дисперсність і магнетні властивості високодисперсних порошків стопів міді з залізом і кобальтом, одержаних методою електроіскряного оброблення у дистильованій воді, етиловому спирті та гасі. Показано, що у процесі електроіскряного оброблення в порошках формуються пересичені тверді розчини між міддю, залізом і кобальтом та їхні оксиди CoO, Cu$_2$O, FeO й карбіди Co$_3$C, Fe$_2$C, Fe$_3$C, кількість яких істотно залежить від типу робочої рідини. Крім того, показано, що електроіскряне оброблення приводить до значного подрібнення структури; при цьому форма частинок порошків близька до сферичної, а їхні розміри знаходяться в інтервалі від 0,1 до 10 мкм. Концентрація металів у твердих розчинах після електроіскряного оброблення набагато (на 2–3 порядки) перевищує рівноважні значення концентрації для цих систем у масивних зразках. Магнетні властивості порошків стопів Cu–Co і Cu–Fe визначаються їхніми фазовим складом і дисперсністю, які залежать від робочої рідини.

Ключові слова: високодисперсні порошки, магнетні властивості, рентґеноструктурна аналіза, електронна мікроскопія, магнетометрія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i03/0327.html

PACS: 61.43.Gt, 61.72.Dd, 68.37.Hk, 75.50.Tt, 81.07.Wx, 81.20.Ev, 81.40.Rs


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. К. В. Чуистов, А. П. Шпак, А. Е. Перекос, О. Д. Рудь, В. М. Уваров, Успехи физики металлов, 4, вып. 4: 235 (2003). Crossref
 2. В. И. Иверонова, Г. П. Ревкевич, Теория рассеяния рентгеновских лучей (Москва: Изд. МГУ: 1972).
 3. С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев, Рентгенографический и электронно-оптический анализ ( Москва: МИСиС: 1994).
 4. Я. С. Уманский, Ю. А. Скаков, Физика металлов (Москва: Атомиздат: 1978).
 5. О. М. Барабаш, Ю. Н. Коваль, Кристаллическая структура металлов и сплавов (Киев: Наукова думка: 1986).
 6. Р. Бозорт, Ферромагнетизм (Москва: Иностр. лит.: 1956) (пер. з англ.).
 7. С. В. Вонсовский, Магнетизм (Москва: Наука: 1971).
 8. В. Ломер, В. Маршалл, Теория ферромагнетизма металлов и сплавов: Сборник (Москва: Иностр. лит.: 1963), с. 56 (пер. з англ.).
 9. Дж. Голдман, А. Арротт, Семинар по магнитным свойствам металлов и сплавов (25–26 октября 1958 г., Кливленд): Сборник докладов (Москва: Иностр. лит.: 1961) (пер. з англ.).
 10. Я. И. Френкель, Введение в теорию металлов (Ленинград: Наука: 1972).
 11. Б. Г. Лившиц, В. С. Крапошин, Я. Л. Линецкий, Физические свойства металлов и сплавов (Москва: Металлургия: 1980).
 12. А. П. Шпак, Ю. А. Куницкий, В. Л. Карбовский, Кластерные и наноструктурные материалы (Киев: Академпериодика: 2001).