Механічні властивості, фазовий і хемічний склади поверхні стопу ВТ6 після УЗУО в хемічно активних і нейтральному середовищах

М. О. Васильєв$^{1}$, Б. М. Мордюк$^{1}$, Г. І. Прокопенко$^{1}$, С. М. Волошко$^{2}$, Л. Ф. Яценко$^{3}$, Н. І. Хріпта$^{1}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{3}$Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця», вул. І. Федорова, 39, 03038 Київ, Україна

Отримано: 15.01.2018. Завантажити: PDF

Проведено ультразвукове ударне оброблення (УЗУО) титанового стопу ВТ6 в інертному (арґон) та хемічно активних середовищах — на повітрі за кімнатної температури й у рідкому азоті за кріогенних температур. Показано, що інтенсивна пластична деформація поверхні за умов УЗУО сприяє формуванню наноструктури (з розміром структурних елементів $\alpha$- і $\beta$-фази у 35–53 нм і 27–37 нм відповідно) та перебігу механохемічних реакцій окиснення поверхневих шарів стопу ВТ6 на повітрі за кімнатної температури та їх азотування у рідкому азоті. Методами енергодисперсійної аналізи та рентґенівської дифрактометрії зафіксовано інтенсивне насичення поверхневого шару киснем (до 60 ат.%) з утворенням оксиду TiO$_2$ (рутил) та азотом (до 25–65 ат.%) з утворенням нітридів титану TiN та Ti$_2$N. Максимальний ефект зміцнення (зростання мікротвердости у $\cong$3 рази) та підвищення зносостійкости (у $\cong$2 рази) поверхні стопу ВТ6 після УЗУО за оптимального режиму оброблення (А = 25 мкм, $\tau$ = 120 с) спостерігається в середовищі рідкого азоту. Обговорено можливі механізми окиснення й азотування поверхневих шарів за умов їх інтенсивної деформації. Показано, що застосування деформаційних метод модифікації поверхні титанових стопів є перспективним напрямом підвищення їхньої довговічности, зокрема стійкости до зношування.

Ключові слова: кріогенна інтенсивна пластична деформація, ультразвукове ударне оброблення (УЗУО), наноструктура, механохемічні реакції, окиснення, азотування, зміцнення, зношування.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i08/1029.html

PACS: 43.35.+d, 62.20.Qp, 68.37.Hk, 68.55.J-, 68.55.Nq, 81.40.Ef, 81.40.Pq, 81.65.-b


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. А. Д. Погребняк, А. А. Багдасарян, А. В. Пшик, К. Дядюра, Успехи физических наук, 187, № 12: 515 (2017). Crossref
 2. N. S. Mashovets, I. M. Pastukh, and S. M. Voloshko, Appl. Surf. Sci., 392: 356 (2017). Crossref
 3. J. F. Gomes, R. M. Miranda, T. J. Santos, and P. A. Carvalho, J. Toxicol. Environ. Health. Part A, 77, Nos. 14–16: 924 (2014). Crossref
 4. X. Yang, X. Wang, X. Ling, and D. Wang, Results in Physics, 7: 1412 (2017). Crossref
 5. A. I. Dekhtyar, B. N. Mordyuk, D. G. Savvakin, V. I. Bondarchuk, I. V. Moiseeva, and N. I. Khripta, Mater. Sci. Eng. A, 641: 348 (2015). Crossref
 6. Г. І. Прокопенко, Б. М. Мордюк, М. О. Васильєв, С. М. Волошко, Фізичні основи ультразвукового ударного зміцнення металевих поверхонь (Київ: Наукова думка: 2017).
 7. В. І. Приходько, М. В. Високолян, В. В. Волочай, Г. І. Прокопенко, Б. М. Мордюк, В. Т. Черепін, Т. А. Красовський, Т. В. Попова, Наука та інновації, 10, № 1: 5 (2014). Crossref
 8. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, Handbook of Mechanical Nanostructuring (Ed. M. Aliofkhazraei) (Wiley-VCH: 2015), p. 417. Crossref
 9. X. An, C. A. Rodopoulos, E. S. Statnikov, V. N. Vitazev, and O. V. Korolkov, J. Mater. Eng. Perform., 15: 355 (2006). Crossref
 10. C. A. Rodopoulos, S. G. Pantelakis, and M. P. Papadopoulos, J. Mater. Eng. Perf., 18: 1248 (2009). Crossref
 11. Г. И. Прокопенко, Б. Н. Мордюк, Сварка и конструкции, № 1: 10 (2015).
 12. М. А. Васильев, С. М. Волошко, Л. Ф. Яценко, Успехи физики металлов, 15, № 2: 79 (2014). Crossref
 13. K. Takahashi and E. Sato, Mater. Trans., 51 (4): 694 (2010). Crossref
 14. V. Mehta, D. Amin, and Sh. Rajpurohit, IJIRST, 2: 12 (2016).
 15. E. E. Boklag, І. V. Kolodiy, M. A. Tikhonovsky, I. F. Kislyak, P. А. Khaimovich, and A. A. Efimov, Вопросы атомной науки и техники, 2: 95 (2015).
 16. Л. А. Чиркина, М. Б. Лазарева, В. И. Соколенко, В. В. Калиновский, П. А. Хаймович, В. С. Оковит, Вопросы атомной науки и техники, № 1: 115 (2014).
 17. М. О. Васильев, Б. М. Мордюк, С. I. Сидоренкo, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Металлофиз. новейшие технол., 37: № 9: 1269 (2015). Crossref
 18. M. A.Vasylyev, B. N. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, and A. P. Burmak, Surf. Coat. Technol., 343: 57 (2018). Crossref
 19. М. А. Васильев, Г. И. Прокопенко, В. С. Филатова, Успехи физики металлов, 5, № 3: 345 (2004). Crossref
 20. Л. В. Тихонов, В. Л. Свечников, Г. И. Прокопенко, Р. Г. Гонтарева, Л. В. Тарасенко, Металлофизика, 7, № 5: 48 (1985).
 21. N. N. Popov, A. I. Korshunov, A. A. Aushev, M. Yu. Sidorkin, T. I. Sysoeva, I. V. Kostylev, A. E. Gusarov, and V. V. Stolyarov, Phys. Metals Metallogr., 102, No. 4: 432 (2006). Crossref
 22. A. Amanov, I.-S. Cho, D.-E. Kim, and Y.-S. Pyun, Surf. Coat. Technol., 207: 135 (2012). Crossref
 23. В. М. Миронов, Перспективные материалы, № 5: 84 (2003).
 24. D. S. Gertsriken, V. F. Mazanko, Yu. N. Koval, Yu. Ya. Meshkov, V. M. Mironov, V. V. Alekseeva, and T. V. Mironova, Вісн. ЧНУ, № 117: 40 (2007).
 25. В. Ф. Мазанко, Д. С. Герцрикен, В. М. Мироков, Д. В. Миронов, С. А. Бобырь, Искровой разряд и диффузионные процессы в металлах (Киев: Наукова думка: 2014), c. 191.