Евристичний модель деформаційної залежности повної інтеґральної інтенсивности динамічної дифракції для діягностики монокристалів з дефектами декількох типів

В. Б. Молодкін, Г. І. Низкова, В. В. Лізунов, В. В. Молодкін, С. В. Дмітрієв, Л. І. Макаренко, О. С. Кононенко, І. І. Демчик, Н. П. Ірха

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 17.06.2018. Завантажити: PDF

З метою розробки підходу для діягностики недосконалостей монокристалів методою деформаційних залежностей (ДЗ) повної інтеґральної інтенсивности динамічної дифракції (ПІІДД) запропоновано відповідний евристичний модель, який є справедливим у випадках, коли дифузна складова ПІІДД може бути порівнянною з її когерентною складовою або значно перевищувати її. При цьому вимірювання ДЗ ПІІДД за різних умов дифракції та в різних областях деформації уможливлюють визначати як параметри дефектної структури, так і необхідні характеристики ДЗ, що змінюються за рахунок дефектів. В результаті було створено спрощений модель діягностики хаотично розподілених дефектів методою ДЗ ПІІДД за відсутности сьогодні точного теоретичного моделю, потрібного для цього випадку, але без використання при цьому еталонних зразків.

Ключові слова: інтеґральна динамічна дифрактометрія, дифузне розсіяння, мікродефекти.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i09/1133.html

PACS: 61.05.cc, 61.05.cf, 61.05.cp, 61.72.Dd, 61.72.Lk, 81.40.Ef


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. В. Лизунов, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Н. Г. Толмачев, Е. С. Скакунова, С. В. Дмитриев, Б. В. Шелудченко, С. М. Бровчук, Л. Н. Скапа, Р. В. Лехняк, Е. В. Фузик, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 7: 857 (2014). Crossref
 2. Л. Н. Скапа, В. В. Лизунов, В. Б. Молодкин, Е. Г. Лень, Б. В. Шелудченко, С. В. Лизунова, Е. С. Скакунова, Н. Г. Толмачев, С. В. Дмитриев, Р. В. Лехняк, Г. О. Велиховский, В. В. Молодкин, И. Н. Заболотный, Е. В. Фузик, О. П. Васькевич, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 11: 1567 (2015). Crossref
 3. S. M. Brovchuk, V. B. Molodkin, A. I. Nizkova, I. I. Rudnytska, G. I. Grankina, V. V. Lizunov, S. V. Lizunova, B. V. Sheludchenko, E. S. Skakunova, S. V. Dmitriev, I. N. Zabolotnyi, A. A. Katasonov, B. F. Zhuravlev, R. V. Lekhnyak, L. N. Skapa, and N. P. Irha, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 8: 1035 (2014). Crossref
 4. В. В. Лизунов, С. М. Бровчук, А. И. Низкова, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Б. В. Шелудченко, А. И. Гранкина, И. И. Рудницкая, С. В. Дмитриев, Н. Г. Толмачев, Р. В. Лехняк, Л. Н. Скапа, Н. П. Ирха, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 9: 1271 (2014). Crossref
 5. В. Б. Молодкин, А. И. Низкова, В. В. Лизунов, В. В. Молодкин, Е. Н. Кисловский, Я. В. Василик, О. В. Решетник, Т. П. Владимирова, А. А. Белоцкая, Н. В. Барвинок, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 8: 1123 (2018). Crossref
 6. Ф. Н. Чуховский, Металлофизика, 2, № 6: 3 (1980).
 7. Ф. Н. Чуховский, Металлофизика, 3, № 5: 3 (1981).
 8. F. N. Chukhovsskii and P. V. Petrashen, Acta Cryst. A, 33: 311 (1977). Crossref
 9. Л. И. Даценко, В. Б. Молодкин, М. Е. Осиновский, Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами (Киев: Наукова думка: 1988).
 10. С. И. Олиховский, В. Б. Молодкин, А. И. Низкова, О. С. Кононенко, А. А. Катасонов, Металлофиз. новейшие технол., 29, № 10: 1333 (2007).
 11. Г. В. Гринь, Е. Н. Кисловский, П. В. Петрашень, А. Ю. Разумовский, Металлофизика, 12, № 5: 113 (1990).
 12. Е. Н. Кисловский, Л. И. Даценко, В. Б. Молодкин, Г. В. Гринь, А. И. Низкова, Металлофизика, 12, № 6: 37 (1990).
 13. В. Б. Молодкин, М. В. Ковальчук, И. М. Карнаухов, В. Е. Сторижко, С. В. Лизунова, С. В. Дмитриев, А. И. Низкова, Е. Н. Кисловский, В. В. Молодкин, Е. В. Первак, А. А. Катасонов, В. В. Лизунов, Е. С. Скакунова, Б. С. Карамурзов, А. А. Дышеков, А. Н. Багов, Т. И. Оранова, Ю. П. Хапачев, Основы интегральной многопараметрической диффузнодинамической дифрактометрии (Нальчик: Кабардино-Балкарский Университет: 2013).
 14. В. Б. Молодкин, А. И. Низкова, А. П. Шпак, В. Ф. Мачулин, В. П. Кладько, И. В. Прокопенко, Р. Н. Кютт, Е. Н. Кисловский, С. И. Олиховский, Е. В. Первак, И. М. Фодчук, А. А. Дышеков, Ю. П. Хапачев, Дифрактометрия наноразмерных дефектов и гетерослоев кристаллов (Киев: Академпериодика: 2005).