Вирощування та властивості товстих епітаксійних плівок залізо-ітрійового ґранату

С. І. Ющук, С. О. Юр’єв, О. Б. Біленька, О. М. Горіна

Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, 79013 Львів, Україна

Отримано: 01.03.2018; остаточний варіант - 01.03.2018. Завантажити: PDF

Показано можливість методою рідкофазної епітаксії вирощувати на підкладинках з монокристалу ґалій-ґадолінійового ґранату (ҐҐҐ) плівки залізо-ітрійового ґранату (ЗІҐ) товщиною понад 60 мкм з частковим заміщенням йонів Y$^{3+}$ на йони La$^{3+}$. Втілення йонів La$^{3+}$ у кристалічну ґратницю ЗІҐ уможливлює збільшити постійну ґратниці феритової плівки до значення, характерного для підкладинки з ҐҐҐ, і тим самим усунути механічні напруження в плівці, які призводять до зростання магнетних втрат. Сформовано вимоги до технологічних умов вирощування, які уможливлюють одержувати товсті монокристалічні фероґранатові плівки високої якости з вузькою лінією ($\Delta H$ = 0,6 E) феромагнетного резонансу.

Ключові слова: плівки фериту-ґранату, рідкофазна епітаксія, феромагнетний резонанс.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i09/1247.html

PACS: 61.66.Fn, 75.50.-y, 75.70.-i, 76.50.+g, 85.70.Ge


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. С. И. Ющук, С. А. Юрьев, П. С. Костюк, В. И. Бондар, Технология и конструирование в электронной аппаратуре, № 3 (57): 22 (2005).
 2. L. V. Lutsev, A. M. Korovin, V. E. Bursian, S. V. Gastev, V. V. Fedorov, S. M. Suturin, and N. S. Sokolov, NASA Astrophysics Data System, No. 5: 1 (2016).
 3. А. Гуревич, Г. Мелков, Магнитные колебания и волны (Москва: Наука: 1994).
 4. H. L. Glass, J. Cryst. Growth, 33, No. 1: 183 (1976). Crossref
 5. C. Borghese, P. De Gasperis, and R. Tappa, Solid State Comm., 25: 21 (1978). Crossref
 6. С. І. Ющук, УФЖ, 44, № 9: 1099 (1999).
 7. А. А. Балбашов, А. М. Червоненкис, Магнитные материалы для микроэлектроники (Москва: Энергия: 1979).
 8. С. І. Ющук, С. О. Юр’єв, В. І. Бондар, В. Й. Ніколайчук, С. Б. Харамбура, Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Електроніка», № 513: 153 (2004).
 9. С. И. Ющук, С. А. Юрьев, П. С. Костюк, В. И. Николайчук, ПТЭ, № 5: 118 (2011).
 10. С. І. Ющук, С. О. Юр’єв, І. Р. Зачек, В. В. Мокляк, Фізика і хімія твердого тіла, 15: № 3: 643 (2014).
 11. A. Эшенфельдер, Физика и техника цилиндрических магнитных доменов (Москва: Мир: 1983) (пер. з англ.).