Нелінійна динаміка квантових вихорів у довгих Джозефсонових переходах

Е. М. Руденко, І. В. Короташ, А. О. Краковний, М. О. Білоголовський

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 17.06.2018. Завантажити: PDF

Проаналізовано ефективність двох метод контролю нелінійної динаміки квантових топологічних структур (вихорів) у довгому Джозефсоновому контакті: (а) за допомогою крайової струмової інжекції та (б) за наявности стопки з двох довгих Джозефсонових переходів. В першому випадку розроблено та реалізовано нову, більш стійку й добре відтворювану методику одержання відповідних гетероструктур із додатковою плівкою надпровідного стопу молібдену з ренієм і більш якісним діелектричним прошарком з оксиду олова. Експериментально показано, що при зростанні струмової інжекції на вольт-амперній характеристиці з’являється ділянка від’ємного диференційного опору. В другому випадку теоретично продемонстровано появу на вольт-амперній кривій ділянки «зворотнього вигину» та перехід у резистивний стан з напругою, близькою до щілинної, через виникнення в сусідньому переході пари флюксон–антифлюксон.

Ключові слова: довгий Джозефсонів перехід, квантові вихори, нелінійна динаміка, крайова струмова інжекція.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i10/1273.html

PACS: 74.25.fc, 74.25.Uv, 74.78.Fk, 74.81.Fa, 85.25.Am, 85.25.Cp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. I. Askerzade, A. Bozbey, and M. Cantürk, Modern Aspects of Josephson Dynamics and Superconductivity Electronics (Berlin: Springer: 2017). Crossref
  2. S. Sakai, P. Bodin, and N. F. Pederse, J. Appl. Phys., 73, No. 5: 2411 (1993). Crossref
  3. A. Wallraff, E. Goldobin, and A. V. Ustinov, J. Appl. Phys., 80, No. 11: 6523 (1996). Crossref
  4. N. Grønbech-Jensen, M. R. Samuelsen, P. S. Lomdahl, and J. A. Blackburn, Phys. Rev. B, 42, No. 7: 3976 (1990). Crossref
  5. V. P. Koshelets, S. V. Shitov, A. V. Shchukin, L. V. Filippenko, J. Mygind, and A. V. Ustinov, Phys. Rev. B, 56, No. 9: 5572 (1997). Crossref
  6. Э. М. Руденко, И. П. Невирковец, А. В. Устинов, Физика низких температур, 14, № 11: 1134 (1988).
  7. J. Talvacchio, M. A. Janocko, and J. Greggi, J. Low Temp. Phys., 64, Nos. 5/6: 395 (1986). Crossref
  8. K. K. Likharev, Dynamics of Josephson Junctions and Circuits (London: Taylor and Francis: 1992).
  9. S. Pace and U. Gambardella, J. Low Temp. Phys., 62, Nos. 3/4: 197 (1986). Crossref
  10. V. Lacquaniti, C. Cassiago, N. De Leo, M. Fretto, A. Sosso, P. Febvre, M. Belogolovskii, and P. Seidel, IEEE Trans. Appl. Supercond., 26, No. 3: 1100505 (2016). Crossref