Сканівна акустична мікроскопія ефектів відпалу алюмінійової тонкої плівки, нанесеної на кремнійове підложжя

Шафья Аталья, Ляхадар Дeбуб, Амар Будур, Юсеф Бумеіза

Badji Mokhtar University, B.P. 12, CP 23000 Annaba, Algeria

Отримано: 11.12.2017; остаточний варіант - 17.09.2018. Завантажити: PDF

Сканівний акустичний мікроскоп (САМ) є потужнім новим інструментом для дослідження та визначення механічних властивостей матеріялів, особливо непрозорих. САМ уможливлює проводити неруйнівні дослідження матеріялів як поблизу поверхні, так і на деякій віддалі від неї углиб зразка. Робота стосується вивчення впливу відпалу на механічні властивості зразків, що складаються з шару Al (10 мкм) на підложжі з Si. Поєднуючи результати, одержані з так званої акустичної сиґнатури й акустичних зображень інтерфейсу Al/Si з використанням поперечних і поздовжніх хвиль (Релейових швидкостей), можна зробити висновок, що найліпша гомогенна адгезія реалізується після відпалу за 500°С.

Ключові слова: неруйнівна діягностика, сканівний акустичний мікроскоп, механічні властивості, ефекти відпалу, тонкі плівки Al/Si.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i10/1387.html

PACS: 46.40.Cd, 62.25.Jk, 62.30.+d, 68.37.Tj, 81.15.Gh, 81.40.Ef, 81.70.Cv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. R. A. Lemons and C. F. Quate, Appl. Phys. Lett., 24: 163 (1973). Crossref
 2. R. A. Lemons and C. F. Quate, Appl. Phys. Lett., 25: 251 (1974). Crossref
 3. R. A. Lemons and C. F. Quate, Physical Acoustics, 14: 1 (1979). Crossref
 4. A. Briggs, Advances in Acoustic Microscopy (New-York: Plenum Press: 1995).
 5. J. I. Kushibild and N. Chubachi, IEEE Trans. Sonics Ultrason., SU-32: 189 (1985). Crossref
 6. J. D. Achenbach, J. O. Kim, and Y.-C. Lee, Advances in Acoustic Microscopy. Volume 1 (Ed. A. Briggs) (New York: Plenum Press: 1995), p. 153. Crossref
 7. R. J. M. da Fonseca, L. Ferdj-Allah, G. Despaux, A. Boudour, L. Robert, and J. Attal, Advanced Materials, 5, Nos. 7/8: 508 (1993). Crossref
 8. A. Atalar, H. Köymen, and L. Degertekin, IEEE Ultrasonic Symposium Proceedings (Piscataway, NJ, USA: EEE Service Center: 1990), p. 359. Crossref
 9. B. Cretin and F. Stahl, Appl. Phys. Lett., 62: 829 (1993). Crossref
 10. A. Atalar, H. Köymen, and F. L. Degerteidn, IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Contr., 39: 661 (1992). Crossref
 11. A. Boudour, Etude par Microacoustique des Différents Modes de Propagation Dans les Structures Monocouches et Multicouche (Thesis of Disser. … for Dr. Sci.) (Annaba: Université Badji Mokhtar Annaba: 2000) (in French).
 12. H. Lazri, E. Ogam, A. Boudour, Z. E. A. Fellah, A. Oduor, and P. Baki, Ultrasonics, 81: 10 (2017). Crossref
 13. A. Boudour, Y. Boumaiza, M. Guerioune, and S. Belkahla, phys. status solidi (a), 201, Iss. 1: 80 (2004). Crossref
 14. A. Boudour, S. Deboub, T. Tahraoui, M. Ramdani, and Y. Boumaiza, PICMS AMSE (MS’07 Algeria) (July 2–4, 2007) (Algiers: 2007).
 15. B. Cros, Rev. Met. Paris, 98, No. 2: 215 (2001). Crossref
 16. J. Attal, Scanned Image Microscopy (Ed. E. A. Ash) (New York: Academic Press: 1980), p. 97.
 17. J. Attal, C. Amaudric Du Chaffaut, K. Alami, H. Coelho-Mandes, and A. Saied, Electronics Letters, 25, No. 24: 1625 (1989). Crossref
 18. A. Doghmane, Z. Hadjoub, K. Alami, J. M. Saurel, and J. Attal, J. American Society of Acoustic, 92: 1545 (1992). Crossref
 19. C. J. R. Shepard and T. Wilson, Appl. Phys. Letters, 38: 858 (1981). Crossref
 20. L. M. Brekhovskikh and O. A. Godin, Acoustic of Layered Media I: Plane and Quasi-Plane Waves (Berlin: Springer-Verlag: 1990). Crossref