Дослідження управління якістю з’єднання сталевих деталей через керування процесами електродугового зварювання

А. В. Гуляєв$^{1}$, І. П. Даценко$^{2}$, Д. В. Смерницький$^{1}$, М. П. Будзинський$^{1}$, О. В. Диких$^{1}$

$^{1}$Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, пров. Євгена Гуцала, 4а, 01011 Київ, Україна
$^{2}$Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, просп. Повітрофлотський, 28, 03049 Київ, Україна

Отримано: 09.08.2018; остаточний варіант - 13.02.2019. Завантажити: PDF

У статті на підставі аналізу сил, що діють на краплю рідкого металу електроду під час механізованого зварювання, показано, що сила тяжіння, а також електродинамічна сила можуть бути використані для прискорення відриву краплі від торця електрода, тим самим забезпечуючи перехід до дрібнокрапельного переносу рідкого металу. За результатами аналізу визначено перспективний напрям керування переносом електродного металу в процесі механізованого зварювання модульованим струмом та наведено результати експериментальних досліджень, які підтвердили можливість і доцільність зварювання самозахисним порошковим дротом з його переривчастою подачею та отримання якісного шару наплавленого металу, а також зменшення температурного впливу на основний метал.

Ключові слова: механізовані зварювання та наплавлення, електродний метал, перенесення електродного металу, електродугові процеси.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i04/0549.html

PACS: 47.55.D-, 61.20.Mv, 61.25.Mv, 62.20.-x, 81.20.Vj, 89.20.Bb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. Т. Федько, О. Г. Брунов, П. Д. Соколов, Сварочное производство, № 7: 6 (2006).
 2. Н. М. Воропай, Автоматическая сварка, № 10: 3 (1996).
 3. Б. Е. Патон, В. А. Лебедев, Сварочное производство, № 2: 24 (2002).
 4. В. А. Лебедев, Автоматическая сварка, № 4: 19 (2007).
 5. В. А. Лебедев, В. Г. Пичак, Автоматическая сварка, № 5: 31 (2001).
 6. В. А. Лебедев, Автоматическая сварка, № 10: 45 (2010).
 7. В. А. Лебедев, И. С. Кузьмин, Сварочное производство, № 5: 6 (2002).
 8. В. М. Мозок, В. А. Лебедев, Сварочное производство, № 2: 34 (2010).
 9. Б. Е. Патон, Технология электрической сварки металлов и сплавов плавле-нием (Москва: Машиностроение: 1974).
 10. Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов (Ред. И. К. Походня) (Киев: Наукова думка: 1990).
 11. Б. Е. Патон, П. П. Шейко, Автоматическая сварка, № 5: 1 (1965).
 12. К. В. Багрянский, З. В. Добротина, К. К. Хренов, Теория сварочных процес-сов (Киев: Вища Школа: 1976).
 13. В. И. Дятлов, Элементы теории переноса электродного металла при элек-тродуговой сварке (Киев: Техника: 1964).
 14. Е. В. Лаврова, Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 204, № 1: 32 (2014).
 15. А. Г. Потапьевский, Сварка в защитных газах плавящимся электродом (Москва: Машиностроение: 1974).
 16. С. Э. Фриш, А. В. Тиморева, Курс общей физики (Москва: Физматгиз: 1962).
 17. Н. Г. Дюргеров, Д. X. Сагиров, Сварочное производство, № 4: 14 (2004).
 18. А. В. Крюков, Н. В. Павлов, А. А. Зеленковский, Сварочное производство, № 5: 37 (2013).