Ефекти анізотропії в орієнтації призматичних дислокаційних петель і дископодібних кластерів у статистичній динамічній теорії розсіяння Х-променів

І. П. Яремій$^{1}$, Б. К. Остафійчук$^{1}$, У. О. Томин$^{2}$, С. І. Яремій$^{2}$, М. М. Повх$^{1}$

$^{1}$ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, 76018 Івано-Франківськ, Україна
$^{2}$Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2, 76018 Івано-Франківськ, Україна

Отримано: 10.04.2019. Завантажити: PDF

Для аналізу кристалічної структури монокристалів та плівок в рамках статистичної динамічної теорії розсіяння Х-променів були отримані функціональні залежності структурно чутливих до дефектів параметрів, які враховують ефекти анізотропії в орієнтації центрально несиметричних дефектів (дислокаційних петель та дископодібних кластерів). Для різних відбивань обчислено коефіцієнт у виразі для статичного фактора Кривоглаза–Дебая–Валлера для дислокаційних петель з різними орієнтаціями вектора Бюргерса. Встановлено залежності коефіцієнта екстинкції за рахунок дислокаційних петель будь-якої орієнтації та розмірів. Показано, що інтенсивність дифузного фону, розрахованого з урахуванням та без урахування анізотропії в орієнтації дислокаційних петель може відрізнятися майже на порядок. Зроблено висновок, що неврахування наявної анізотропії в орієнтації дислокаційних петель може привести до завищення майже на порядок розрахованої з експериментальних кривих дифракційного відбивання концентрації дислокаційних петель.

Ключові слова: іонна імплантація, дислокаційні петлі, дископодібні кластери, ефекти анізотропії, статистична динамічна теорія розсіяння Х-променів, Х-променева дифрактометрія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i06/0699.html

PACS: 61.05.cc, 61.05.cf, 61.05.cp, 61.72.Dd, 61.72.Qq, 68.55.Ln


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. М. А. Кривоглаз, Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах (Киев: Наукова думка: 1983).
 2. P. H. Dederichs, Phys. Rev. B, 1, Iss. 4: 1306 (1970). Crossref
 3. В. Б. Молодкин, А. П. Шпак, М. В. Ковальчук, В. Ф. Мачулин, В. Л. Носик, УФН, 181, № 7: 681 (2011). Crossref
 4. В. Б. Молодкін, С. Й. Оліховський, Б. В. Шелудченко, Є. Г. Лень, М. Т. Когут, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 9: 1173 (2008).
 5. В. Б. Молодкін, С. Й. Оліховський, Б. В. Шелудченко, Є. Г. Лень, М. Т. Когут, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 6, № 3: 785 (2008).
 6. В. Б. Молодкін, С. Й. Оліховський, Б. В. Шелудченко, Є. Г. Лень, М. Т. Когут, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 6, № 3: 807 (2008).
 7. Л. И. Даценко, В. Б. Молодкин, М. Е. Осиновский, Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами (Киев: Наукова думка: 1988).
 8. В. Б. Молодкин, Е. А. Тихонова, ФММ, 24, № 3: 385 (1967).
 9. С. Й. Оліховський, Є. М. Кисловський, В. Б. Молодкін, Є. Г. Лень, Т. П. Владімірова, О. В. Решетник, Металлофиз. новейшие технол., 22, № 6: 3 (2000).
 10. В. В. Немошкаленко, В. Б. Молодкин, E. H. Кисловский, С. И. Олиховский, Т. А. Грищенко, М. Т. Когут, Е. В. Первак, Металлофиз. новейшие технол., 22, № 2: 42 (2000).
 11. I. P. Yaremiy, M. M. Povkh, V. O. Kotsyubynsky, V. D. Fedoriv, S. I. Yaremiy, and R. I. Pashkovska, Physics and Chemistry of Solid State, 20, No. 1: 56 (2019). Crossref
 12. I. Yaremiy, S. Yaremiy, M. Povkh, O. Vlasii, V. Fedoriv, and A. Lucas, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6, No. 12 (96): 50 (2018). Crossref
 13. Б. К. Остафійчук, І. П. Яремій, С. І. Яремій, В. Д. Федорів, М. М. Уманців, У. О. Томин, О. С. Скакунова, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 10: 1333 (2013).
 14. B. K. Ostafiychuk, I. P. Yaremiy, S. I. Yaremiy, V. D. Fedoriv, U. O. Tomyn, M. M. Umantsiv, I. M. Fodchuk, and V. P. Kladko, Crystallography Reports, 58, No. 7: 1017 (2013). Crossref
 15. И. М. Фодчук, И. И. Гуцуляк, Р. А. Заплитный, И. П. Яремий, А. Ю. Бончик, И. И. Сыворотка, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 7: 993 (2013).
 16. И. М. Фодчук, В. В. Довганюк, И. И. Гуцуляк, И. П. Яремий, А. Ю. Бончик, Г. В. Савицкий, И. М. Сыворотка, Е. С. Скакунова, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 9: 1209 (2013).