Інтегральні показники зміни вібрації бурильної колони — критерій оцінки зношеності шарошкового долота

В. М. Мойсишин$^{1}$, М. В. Лисканич$^{1}$, Л. В. Борисевич$^{2}$, Н. Б. Колич$^{3}$, Р. А. Жовнірук$^{1}$

$^{1}$Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, 76019 Івано-Франківськ, Україна
$^{2}$ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, 76018 Івано-Франківськ, Україна
$^{3}$Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03041 Київ, Україна

Отримано: 02.04.2019. Завантажити: PDF

За результатами промислових досліджень на бурових ВАТ «Укрнафта» та ДК «Укргазвидобування» встановлено, що із збільшенням проходки, яка характеризує ступінь зношеності шарошкового долота, спостерігається зростання потужності (дисперсії) процесу зміни віброшвидкості та віброприскорення вертлюга для всіх компонувань низу бурильної колони. Між стандартами віброшвидкості $\sigma_V$ та віброприскорення $\sigma_W$ і проходкою на долото $H_{\textbf{дол}}$ встановлені емпіричні кореляційні залежності $\sigma_V$ = $f(H_{\textbf{дол}}$) і $\sigma_W$ = $f(H_{\textbf{дол}}$), ймовірність існування яких знаходиться в межах 0,9–0,95. За цими залежностями можна встановити кореляційні зв'язки між об'ємною і ваговою зношеностями долота з одного боку та зміною віброшвидкості або віброприскорення вертлюга бурильної колони з другого боку, що дозволить розробити оптимізаційну модель мінімізації вартості буріння свердловини за повної відробки шарошкового долота.

Ключові слова: віброшвидкість та віброприскорення вертлюга бурильної колони, закон розподілу ймовірностей випадкового процесу, дисперсія, стандарт, компонування низу бурильної колони (КНБК), наддолотний амортизатор, статистична непараметрична гіпотеза.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i08/1087.html

PACS: 62.20.Qp, 62.25.Mn, 62.30.+d, 81.40.Pq, 89.20.Bb, 89.20.Kk


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Г. Н. Семенов, Я. Р. Когуч, Я. В. Куровець, М. М. Дранчук, Автоматизація технологічних процесів у нафтовій та газовій промисловості (Івано-Франківськ: ІФНТУНГ: 2009).
  2. К. Г. Левчук, SOCAR Proceedings, № 2: 23 (2017). Crossref
  3. В. М. Мойсишин, Б. І. Смага, Р. А. Жовнірук, Прикарпатський вісник НТШ. Число, 45, № 1: 170 (2018).
  4. Е. С. Вентцель, Теория вероятностей (Москва: Наука: 1969).
  5. Р. Мэнли, Анализ и обработка записей колебаний (Ред. В. К. Житомирский) (Москва: Машиностроение: 1972).
  6. Э. Шрюфер, Обработка сигналов: цифровая обработка дискретизированых сигналов (Київ: Либідь: 1995).
  7. Програма «Визначення виду емпіричної залежності методом найменших квадратів», https://uk.wikipedia.org/wiki
  8. К. Г. Левчук, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 1: 45 (2018). Crossref