Структура, фазовий склад та водневосорбційні властивості евтектичних сплавів системи Ti–Zr–Mn–V

В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, Д. Г. Саввакін, Т. О. Косорукова

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 07.08.2019. Завантажити: PDF

Методами сканувальної електронної мікроскопії та рентгенівського фазового аналізу вивчені мікроструктура і фазовий склад литих сплавів системи Ti–Zr–Mn–V, а також продуктів їх гідрування. Встановлено, що легування ванадієм евтектичного сплаву 47,5Ti–30Zr–22,5Mn зміщує евтектичну бінодаль в сторону ОЦК-твердого розчину, тим самим розширюючи область існування фази Лавеса. Показано, що при взаємодії сплавів з воднем (метод Сівертса) утворюються гідриди тільки на основі фаз, що співіснують, а розподіл ванадію по фазах призводить до збільшення сорбційної ємності як ОЦК-твердого розчину, так і фази Лавеса.

Ключові слова: фаза Лавеса, ОЦК-твердий розчин, евтектика, гідрування, воднева ємність.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i11/1455.html

PACS: 61.66.Dk, 61.72.Yx, 64.75.-g, 68.43.Mn, 82.30.Rs, 82.80 Ms


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій (Ред. Ю. М. Солонін) (Київ: КІМ: 2018).
 2. V. Ivanchenko, T. Pryadko, І. Gavrylenko, and V. Pogorelaya, Chem. Metals Alloys, 1, No. 1: 67 (2008).
 3. V. Ivanchenko, T. Pryadko, V. Dekhtyarenko, and T. Kosorukova, Chem. Metals Alloys, 1, No. 2: 133 (2008).
 4. В. Г. Іванченко, В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, Металознавство обробка металів, № 1: 4 (2010).
 5. В. Г. Іванченко, В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, Металлофиз. новейшие технол., 33, № 11: 479 (2011).
 6. Y. Nakamura, O. Kenich, T. Kamiyama, and E. Akiba, J. Alloys Compd., 316: 284 (2001). Crossref
 7. H. Taizhong, W. Zhu, S. Guoxin, and X. Naixin, Intermetallics, 15: 593 (2007). Crossref
 8. X. Y. Chen, R. R. Chen, X. Ding, H. Z. Fang, J. J. Guo, H. S. Ding, Y. Q. Su, and H. Z. Fu, Int. J. Hydrogen Energy, 43, No. 12: 6210 (2018). Crossref
 9. E. Akiba and H. Iba, Intermetаllics, 6: 461 (1998). Crossref
 10. E. A. Anikina and V. N. Verbetsky, International J. Hydrogen Energy, 36, No. 1: 1344 (2011). Crossref
 11. S. V. Mitrokhin, T. N. Bezuglaya, and V. N. Verbetsky, J. Alloys Compd., 330–332: 146 (2002). Crossref
 12. Y. Shudo, T. Ebisawa, and H. Itoh, J. Alloys Compd., 356–357: 497 (2003). Crossref
 13. M. Ping, W. Erdong, and L. Wuhui, Int. J. Hydrogen Energy, 39, No. 25: 13569 (2014). Crossref
 14. В. Г. Иванченко, В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко, В. И. Ничипоренко, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 6: 803 (2014). Crossref
 15. V. G. Ivanchenko, V. A. Dekhtyarenko, and T. V. Pryadko, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 4: 521 (2015). Crossref
 16. V. G. Ivanchenko, V. А. Dekhtyarenko, Т. V. Pryadko, D. G. Savvakin, and I. K. Evlash, Mater. Sci., 51, No. 4: 492 (2016). Crossref
 17. Т. В. Прядко, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 2: 243 (2015). Crossref
 18. Г. Ф. Кобзенко, А. А. Школа, Заводская лаборатория, 7: 41 (1990).