Окиснення заевтектичних сплавів на основі нікелю та ЖС32 з карбідом титану

Т. С. Черепова$^{1}$, Г. П. Дмитрієва$^{1}$, О. В. Яровицин$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Казимира Малевича, 11, 03150 Київ, Україна

Отримано: 24.05.2019. Завантажити: PDF

Досліджено кінетику окиснення заевтектичних сплавів на основі нікелю та ЖС32 з карбідом титану при 1100°С та визначено їх температуру плавлення і жаростійкість. Вміст карбіду в сплавах становив 30% об. (19% мас.). Встановлено, що приріст маси сплаву на основі легованого нікелю є суттєво меншим, порівняно зі сплавом на основі ЖС32 при відпалі впродовж 50 годин на повітрі при 1100°С. Глибина корозійного пошкодження поверхні нікелевого сплаву після відпалу також менша, порівняно з глибиною пошкодження сплаву на основі ЖС32. Показано, що висока жаростійкість сплаву на основі нікелю з карбідом титану обумовлена оптимальним комплексом легування.

Ключові слова: нікелеві сплави, карбід титану, температура плавлення, жаростійкість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i11/1469.html

PACS: 62.20.Qp, 62.40.+A, 81.05.ue, 81.05.Ni, 81.30.Bx, 81.40.Pq


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Nageswara Rao Muktinutalapati, Advances in Gas Turbine Technology. Publisher in Tech., 293 (2011).
 2. Г. И. Пейчев, В. Е. Замковой, Н. В. Андрейченко, Авиационно-космическая техника и технология, № 9: 102 (2010).
 3. Г. И. Пейчев, А. К. Шурин, Л. И. Ивщенко, В. Е. Замковой, Н. В. Андрейченко, Вестник двигателестроения, № 2: 188 (2006).
 4. А. Ю. Бутенко, А. М. Костин, А. Б. Малый, Вісник НУК, № 5: 137 (2012).
 5. Т. С. Черепова, Г. П. Дмитрієва, А. В. Носенко, О. М. Семирга. Наука та інновації, 10: № 4: 22 (2014). Crossref
 6. Г. П. Дмитриева, Т. С. Черепова, Т. А. Косорукова, В. И. Ничипоренко. Металлофиз. новейшие технол., 37, № 7: 973 (2015). Crossref
 7. Г. П. Дмитриева, Т. С. Черепова, Технологические системы, № 2: 46 (2017).
 8. Г. И. Пейчев, А. К. Шурин, В. Е. Замковой и др. Технологические системы, № 3: 40 (2000).
 9. И. А. Петрик, И. А. Перемиловский, Технологические системы, № 3: 90 (2001).
 10. К. А. Ющенко, В. С. Савченко, А. В. Яровицын и др. Автомат. сварка, № 8: 25 (2010).
 11. П. Д. Жеманюк, И. А. Петрик, С. Л. Чигилейчик, Автомат. сварка, № 8: 43 (2015).
 12. К. А. Ющенко, А. В. Яровицын, Н. О. Червяков, Автомат. сварка, № 2: 3 (2017). Crossref
 13. Р. Ф. Войтович, Окисление карбидов и нитридов (Киев: Наукова думка: 1981).
 14. А. К. Шурин, Г. П. Дмитриева, Н. А. Разумова, Металлы, № 6: 67 (1988).
 15. А. К. Шурин, Г. П. Дмитриева, Современное состояние и перспективы (Киев: ИПМ АН УССР: 1981), с. 28.
 16. Т. С. Черепова, Г. П. Дмитрієва, О. І. Духота, М. В. Кіндрачук, Фізико-хімічна механіка матеріалів, 52, № 2: 29 (2016). Crossref
 17. Дисперсно-упрочненный сплав на основе никеля: Патент № 2016119 Российская Федерация, C22C19/05. 5047394/02 (Заявл. 15.06.1992; опубл. 15.07.1994).
 18. В. М. Ажажа, В. Я. Свердлов, А. Н. Ладыгин, Т. Ю. Рудычева, П. Д. Жеманюк, Н. А. Лысенко, В. В. Клочихин, А. А. Педаш, Вопросы атомной науки и техники, № 6: 128 (2004).