Нанорозмірні області однорідного магнітного впорядкування в атомарно розупорядкованих бінарних ОЦК-стопах заміщення з сильними електронними кореляціями

Є. Г. Лень$^{1,2}$, В. В. Лізунов$^{1}$, Т. Д. Шатній$^{1}$, М. В. Ушаков$^{1}$, Т. С. Лень$^{3}$, Є. А. Цапко$^{1}$, А. О. Білоцька$^{1}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Київський академічний університет НАН та МОН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{3}$Національний авіаційний університет, просп. Космонавта Комарова, 1, 03058 Київ, Україна

Отримано: 28.02.2020. Завантажити: PDF

В роботі запропоновано теоретичну модель для опису тенденцій до формування локальних областей однорідного магнітного упорядкування в бінарних стопах заміщення з сильними електронними кореляціями, в яких тип та розмір таких областей визначаються переважно змінами електронної структури. До таких систем відносяться, зокрема, стопи на основі перехідних металів. Проведено числові розрахунки в узагальненій моделі Хаббарда для визначення областей магнітної однорідності при 0 К в цілком атомарно розупорядкованих ОЦК-стопах. Показано, що навіть за незмінних величин електронної концентрації та потенціалу кулонівського відштовхування електронів на одному вузлі можливі зміни як типу, так і в широких межах розмірів областей однорідної намагніченості за рахунок лише зміни концентрації компонент стопу. Більше того, за певних концентрацій компонент стопу можливі обмеження на допустимі типи магнітного упорядкування порівняно з однокомпонентними системами. Поведінка багатокомпонентних магнітних кристалів є суттєво більш складною, а її опис має враховувати основні аспекти взаємного впливу атомної і магнітної підсистем через підлаштування під них електронної структури та їх під електронну структуру, що не лише висуває додаткові вимоги до відповідних теоретичних підходів, а й відкриває перспективи удосконалення та розвитку деяких традиційних та нових методів діагностики магнітних систем, зокрема, нейтронної та позитронної спектроскопій.

Ключові слова: магнітні стопи, сильні електрон-електронні кореляції, електронна структура, магнітна фазова діаграма, параметри магнітного упорядкування, область однорідного магнітного упорядкування.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i03/0289.html

PACS: 71.10.Fd, 71.20.Be, 71.27.+a, 71.28.+d, 71.55.Jv, 75.10.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. I. Manke, N. Kardjilov, R. Schäfer, A. Hilger, M. Strobl, M. Dawson, C. Grünzweig, G. Behr, M. Hentschel, C. David, A. Kupsch, A. Lange, and J. Banhart, Nat. Commun., 1: 125 (2010). Crossref
 2. M. M. Фархтдинов, Физика магнитных доменов в антиферромагнетиках и ферритах (Москва: Наука: 1981).
 3. A. Hubert and R. Schäfer, Magnetic Domains. The Analysis of Magnetic Microstructures (Springer: 2009). Crossref
 4. M. A. Krivoglaz, X-Ray and Neutron Diffraction in Nonideal Crystals (Berlin: Springer: 1996). Crossref
 5. P. Hautojarvi, Topics in Current Physics. Positrons in Solids (Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag: 1979). Crossref
 6. Yu. A. Izyumov, Phys. Usp., 38: 385 (1995). Crossref
 7. Yu. A. Izyumov and E. Z. Kurmaev, Phys. Usp., 51: 23 (2008). Crossref
 8. Р. З. Левитин, А. С. Маркосян, Успехи физических наук, 155: 623 (1988). Crossref
 9. В. С. Михаленков, В. И. Токарь, Е. А. Цапко, Український фізичний журнал, 24, № 10: 1552 (1979).
 10. C. Тикадзуми, Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практические применения (Москва: Мир: 1987).
 11. В. В. Лизунов, Е. Г. Лень, И. Н. Мельник, Н. В. Ушаков, Т. С. Лень, В. А. Татаренко, Металлофиз. новейшие технол., 36: 575 (2014). Crossref
 12. В. В. Лизунов, Е. Г. Лень, Н. В. Ушаков, Т. С. Лень, В. А. Татаренко, Металлофиз. новейшие технол., 37: 1405 (2015). Crossref
 13. С. П. Репецкий, Т. Д. Шатний, Теоретическая и математическая физика, 131: 832 (2002). Crossref
 14. Т. М. Радченко, В. А. Татаренко, Успехи физ. мет., 9, № 1: 1 (2008). Crossref
 15. І. В. Вернигора, С. М. Бокоч, В. А. Татаренко, Успехи физ. мет., 11, № 3: 313 (2010). Crossref
 16. S. M. Bokoch and V. A. Tatarenko, Успехи физ. мет., 11, № 4: 413 (2010). Crossref