Структуроутворення мікрошаруватих нікелевих покриттів, отриманих програмно-керованим струмом

В. В. Титаренко, В. О. Заблудовський, Е. П. Штапенко, І. В. Титаренко, С. А. Гришечкін

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Академіка Лазаряна, 2, 49010 Дніпро, Україна

Отримано: 26.10.2019. Завантажити: PDF

Аналіз результатів дослідження впливу режимів осадження на катодний вихід за струмом, текстуру, тонку структуру, структуру росту у поперечному перерізі і мікротвердість нікелевих покриттів дозволив встановити режими програмно-керованого струму (густину сходинок електричного струму, що чергуються, а також їх тривалість), при яких спостерігається формування мікрошаруватих структур нікелевих покриттів. Показано, що чергування сходинок постійного струму густиною від гранично допустимої за якістю покриття, що осаджується, до граничного за дифузією дозволяє збільшити вихід за струмом металу, отримувати покриття з зменшеними внутрішніми напругами, яскраво вираженою аксіальною текстурою, підвищити мікротвердість і збільшити швидкість осадження нікелевих покриттів. Досліджено кінетику зародкоутворення і росту нікелевих покриттів, отриманих програмно-керованим струмом.

Ключові слова: програмно-керований струм, мікрошарувата структура росту, тонка структура, вихід за струмом, швидкість зародкоутворення, швидкість росту нікелевих покриттів.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i03/0351.html

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Dv, 68.35.Fx, 68.35.Rh, 68.55.A-, 68.55.J-, 68.55.Nq, 81.15.Pq


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. В. Поветкин, И. М. Ковенский, Структура электролитических покрытий (Москва: Металлургия: 1989).
 2. Ю. М. Полукаров, З. В. Семенова, Электрохимия, 4: 568 (1968).
 3. Ю. М. Полукаров, З. В. Семенова, Электрохимические процессы при электроосаждении и анодном растворении металлов (Москва: Наука: 1969).
 4. Н. А. Костин, В. С. Кублановский, В. А. Заблудовский, Импульсный электролиз (Киев: Наукова думка: 1989).
 5. V. A. Zabludovsky and E. F. Shtapenko, Transaction of the Institute of Metal Finishing, 75, No. 5: 203 (1997). Crossref
 6. Э. Ф. Штапенко, В. А. Заблудовский, В. В. Титаренко, В. С. Краева, А. М. Афанасов, Металлофиз. новейшие технол., 41, № 1: 27 (2019). Crossref
 7. С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев, Рентгенографический и электронно-оптический анализ (Москва: МИСиС: 1994).
 8. В. А. Заблудовский, Э. Ф. Штапенко, В. В. Титаренко, Программный импульсный электролиз металлов и композиционных материалов (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing: 2019).
 9. В. А. Заблудовский, Электрохимия, 21, № 7: 874 (1985).
 10. В. А. Заблудовский, B. C. Абдулин, H. A. Костин, Наводороживание металлов и борьба с водородной хрупкостью (Москва: МДНТП: 1979).
 11. V. V. Tytarenko, V. A. Zabludovsky, and E. Ph. Shtapenko, Inorganic Materials: Applied Research, 10, No. 3: 589 (2019). Crossref
 12. В. А. Заблудовский, В. В. Дудкина, Металлофиз. новейшие технол., 32, № 6: 757 (2010).