Модифікація поверхневих шарів латуні ЛС59-1 за умов високочастотної ударної деформації на повітрі та в інертному середовищі арґону

М. О. Васильєв$^{1}$, Б. М. Мордюк$^{1}$, С. М. Волошко$^{2}$, В. І. Закієв$^{3}$, А. П. Бурмак$^{2}$, Д. В. Пефті$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{3}$Національний авіаційний університет, просп. Космонавта Комарова, 1, 03058 Київ, Україна

Отримано: 02.10.2019. Завантажити: PDF

Експериментально досліджено зміни мікрорельєфу поверхні та мікротвердості $HV$ поверхневих шарів двофазної латуні ЛС59-1 після високочастотного ударного оброблення за допомогою ультразвуку (ультразвукової ударної обробки — УЗУО) на повітрі та в інертному середовищі. Показано, що УЗУО в середовищі газу арґону веде до суттєвого зниження параметрів шорсткості модифікованої поверхні на відміну від результату УЗУО на повітрі, яка спричиняє утворення більш розвиненого мікрорельєфу поверхні. Підвищення мікротвердості поверхневого шару зразків після УЗУО в середовищі газу арґону та на повітрі сягає $\cong$180% ($HV_{100}$ = 2,24 ГПа) та $\cong$220% ($HV_{100}$ = 2,76 ГПа) відповідно. В обох випадках зміцнення реєструється на глибині до $\cong$1 мм. З результатами вимірювань мікротвердості якісно корелюють дані інструментального індентування після УЗУО на повітрі та в арґоні, які свідчать про відповідне зростання твердості ($H_{IT}$ = 3,236 ГПа і $H_{IT}$ = 2,469 ГПа), зниження характеристики пластичності $\delta_{A}$ та модуля пружності $E$ вихідного стану (107 ГПа) до 94 ГПа та 91 ГПа. З врахуванням даних РЕМ і рентґенівського структурно-фазового аналізу визначено основні чинники відмінності ступеня деформаційного зміцнення поверхневих шарів латуні у різних середовищах: зростання кількості $\alpha$-фази, переорієнтація її зерен та залишкові напруження стиснення.

Ключові слова: латунь, ультразвукова ударна обробка, інертне середовище, зміцнення, інструментальне індентування, шорсткість поверхні, залишкові напруження.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i03/0381.html

PACS: 43.35.+d, 62.20.Qp, 81.40.Ef, 81.40.Lm, 81.65.-b, 83.10.Tv, 83.50.Uv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. А. М. Сулима, М. И. Евстигнеев, Качество поверхностного слоя и усталостная прочность деталей из жаропрочных и титановых сплавов (Москва: Машиностроение: 1974).
 2. P. E. Markovs’kyi, V. K. Pishchak, B. M. Mordyuk, and P. N. Okrainets’, Mater. Sci., 42, Iss. 3: 376 (2006). Crossref
 3. D. A. Lesyk, H. Soyama, B. N. Mordyuk, V. V. Dzhemelinskyi, S. Martinez, N. I. Khripta, and A. Lamikiz, J. Mater. Eng. Perform., 28, Iss. 9: 5307 (2019). Crossref
 4. H. W. Zhang, Z. K. Hei, G. Liu, J. Lu, and K. Lu, Acta Mater., 51, Iss. 7: 1871 (2003). Crossref
 5. C. Ma, Y. Dong, and C. Ye, Procedia CIRP, 45: 319 (2016). Crossref
 6. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, Ultrasonic Impact Treatment – An Effective Method for Nanostructuring the Surface Layers of Metallic Materials, In: Handbook of Mechanical Nanostructuring (Ed. Mahmood Aliofkhazraei) (Wiley-VCH: 2015), ch. 17. Crossref
 7. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, M. A. Vasylyev, and M. O. Iefimov, Mater. Sci. Eng., A, 458: 253 (2007). Crossref
 8. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, Г. І. Прокопенко, С. М. Волошко, Л. Ф. Яценко, Н. І. Хріпта, Металлофиз. новейш. технол., 40, № 8: 1029 (2018). Crossref
 9. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, P. Yu. Volosevych, L. E. Matokhnyuk, A. V. Byalonovich, and T. V. Popova, Mater. Sci. Eng., A, 659: 119 (2016). Crossref
 10. K. Lu, Science, 345, Iss. 6203: 1455 (2014). Crossref
 11. K. Lu, L. Lu, and S. Suresh, Science, 324, Iss. 5925: 349 (2009). Crossref
 12. Y. H. Zhao, X. Z. Liao, Z. Horita, T. G. Langdon, and Y. T. Zhu, Mater. Sci. Eng., A, 493, Iss. 1–2: 123 (2008). Crossref
 13. G. H. Xiao, N. R. Tao, and K. Lu, Mater. Sci. Eng., A, 513–514: 13 (2009). Crossref
 14. A. M. Hodge, Y. M. Wang, and T. W. Barbee Jr., Mater. Sci. Eng., A, 429, Iss. 1–2: 272 (2008). Crossref
 15. М. А. Васильев, С. М. Волошко, Л. Ф. Яценко, Успехи физ. мет., 13, № 3: 303 (2012). Crossref
 16. Y. S. Li, Y. Zhang, N. R. Tao, and K. Lu, Acta Mater., 57, Iss. 3: 761 (2009). Crossref
 17. M. O.Vasylyev, B. M. Mordyuk, S. M. Voloshko, V. I. Zakiyev, A. P. Burmak, and D. V. Pefti, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 11: 1499 (2019). Crossref
 18. M. O.Vasylyev, B. M. Mordyuk, S. M. Voloshko, A. P. Burmak, and D. V. Pefti, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 12: 1611 (2019). Crossref
 19. C. Zener and J. H. Hollomon, J. Appl. Phys., 15, Iss. 1: 22 (1944). Crossref
 20. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, and A. P. Burmak, Surf. Coat. Technol., 343: 57 (2018). Crossref
 21. G. H. Xiao, N. R. Tao, and K. Lu, Scripta Mater., 59, Iss. 9: 975 (2008). Crossref
 22. A. M. Glezer and L. S. Metlov, Phys. Solid State, 52, No. 6: 1162 (2010). Crossref
 23. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Н. В. Франчік, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 7: 905 (2017). Crossref
 24. K. Neishi, Z. Horita, and T. G. Langdon, Scripta Mater., 45, Iss. 8: 965 (2001). Crossref
 25. A. Moshkovich,V. Perfilyev, I. Lapsker, and L. Rapoport, Wear, 320: 34 (2014). Crossref
 26. J. Belzunce and M. Suêry, Scripta Metall., 15, Iss. 8: 895 (1981). Crossref
 27. Y. N. Petrov, M. A. Vasylyev, L. N. Trofimova, I. N. Makeeva, and V. S. Filatova, Appl. Surf. Sci., 327: 1 (2015). Crossref
 28. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 1: 49 (2017). Crossref
 29. L. S. Fomenko, A. V. Rusakova, S. V. Lubenets, and V. A. Moskalenko, Low Temp. Phys., 36, Iss. 7: 645 (2010). Crossref
 30. Ю. В. Мильман, С. И. Чугунова, И. В. Гончарова, Вопросы атомной науки и техники, 98, No. 4: 182 (2011).
 31. Yu. V. Milman, S. I. Chugunova, I. V. Goncharova, and А. А. Golubenko, Usp. Fiz. Met., 19, No. 3: 271 (2018). Crossref
 32. I. Zakiev and E. Aznakayev, J. Lab. Autom., 7, Iss. 5: 44 (2002). Crossref
 33. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, A. P. Burmak, I. O. Kruhlov, and V. I. Zakiev, Surf. Coat. Technol., 361: 413 (2019). Crossref
 34. S. A. Firstov, S. R. Ignatovich, and I. M. Zakiev, Strength Mater., 41, No. 2: 147 (2009). Crossref
 35. V. Zakiev, A. Markovsky, E. Aznakaev, I. Zakiev, and E. Gursky, Medical Imaging, 5959: 595916-1 (2005).
 36. M. A. Vasylyev, S. P. Chenakin, and L. F. Yatsenko, Acta Mater., 103: 761 (2016). Crossref
 37. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, and A. P. Burmak, Surf. Eng., 34, Iss. 4: 324 (2018). Crossref
 38. М. А. Васильев, С. М. Волошко, Л. Ф. Яценко, Успехи физ. мет., 15, № 2: 79 (2014). Crossref
 39. А. И. Юркова, А. В. Белоцкий, А. В. Бякова, Ю. В. Мильман, Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии, 5, вып. 2: 555 (2007).
 40. И. П. Кудрявцев, Текстуры в металлах (Москва: Металлургия: 1965).