Аналіз процесу пластичної деформації металу стружки при невільному різанні

М. О. Курін

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», вул. Чкалова, 17, 61070 Харків, Україна

Отримано: 16.04.2019; остаточний варіант - 17.01.2020. Завантажити: PDF

Розглянуто процес деформування стружки при невільному різанні. Представлено розроблені на базі методу гіпербол системи рівнянь, що описують просторові поля швидкостей переміщень частинок при обтіканні різальної пластини і абразивного зерна. Викладено послідовність математичних операцій, що дозволяють знайти важливі фізичні величини, які характеризують деформований стан матеріалу стружки. Проаналізовано деформований стан зрізаного шару у двох конкретних випадках — обтікання стружкою різальної пластини і абразивного зерна при протягуванні й врізному личкуванні відповідно. Результати розрахунку підтвердили обґрунтованість представлених модельних уявлень.

Ключові слова: невільне різання, пластичне деформування, поля швидкостей, метод гіпербол, різальна пластина, абразивне зерно.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i03/0433.html

PACS: 06.60.Vz, 46.55.+d, 47.10.A-, 81.20.Wk, 81.40.Lm, 81.40.Pq, 83.50.-v


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. М. А. Курин, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 7: 859 (2018). Crossref
  2. О. В. Жедь, Вестн. Российского университета дружбы народов. Сер.: Инженерные исследования, № 2: 39 (2008).
  3. В. Ф. Бобров, Основы теории резания металлов (Москва: Машиностроение: 1975).
  4. А. И. Долматов, С. Н. Нижник, М. А. Курин, Авиационно-космическая техника и технология, № 2: 31 (2011).
  5. С. А. Капашин, Разработка и внедрение технологического процесса тонкого шлифования крупногабаритных лопаток ГТД (Дисс. канд. техн. наук) (Харьков: НАУ «ХАИ»: 1988).
  6. Tresa M. Pollock and Richard LeSar, Curr. Opin. Solid State Mater. Sci., 17, Iss. 1: 10 (2013). Crossref
  7. М. О. Курін, М. В. Сурду, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 3: 401 (2017). Crossref
  8. ГОСТ 25.503–97. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие (Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации: 1997).
  9. В. К. Старков, Физика и оптимизация резания материалов (Москва: Машиностроение: 2009).