Прогнозування складових енергії адгезії в системах метал/кераміка на основі акустичних параметрів

К. Камлі$^{1}$, З. Хадеф$^{1}$, А. Гасем$^{1}$, Н. Хуаіджи$^{2}$

$^{1}$University of 20 August 1955, 26 Road El Hadaiek, 21000 Skikda, Algeria
$^{2}$Badji Mokhtar University, B.P. 12, Sidi Amar, CP 23000 Annaba, Algeria

Отримано: 04.07.2019; остаточний варіант - 27.01.2020. Завантажити: PDF

Дану роботу присвячено прогнозуванню складових енергії адгезії в системах метал/кераміка з використанням акустичних параметрів цих комбінацій та різних підходів. Для всіх систем одержуються напівемпіричні залежності. Показано, що у всіх випадках енергія адгезії $W_{\textrm{ad}}$ лінійно збільшується зі швидкістю Релея $V_{RC}$ керамічної підкладинки і приймає вигляд $W_{\textrm{ad}}$ = 0,07$V_{RC}$ + $C$. Перший член цього рівняння представляє внесок Ван-дер-Ваальса в $W_{\textrm{ad}}$, він залежить тільки від $V_{RC}$. Другий член представляє внесок у $W_{\textrm{ad}}$ рівноважних хімічних зв’язків ($W_{\textrm{chem-equil}}$) і сильно залежить від комбінації складових системи, а також від енергетичної щілини керамічної підкладинки. Крім того, енергія $W_{\textrm{chem-equil}}$ є більшою для керамічних матеріалів з малою шириною забороненої зони через значну густину вільних носіїв заряду всередині керамічного кристалу та, відповідно, полегшене перенесення електронів через межу розділу метал/кераміка. В цьому випадку $W_{\textrm{chem-equil}}$ істотно залежить від швидкості Релея $V_{RM}$ нанесеного металу. Для керамічних матеріалів з великими забороненими зонами в середині керамічного кристалу практично відсутні вільні носії заряду. В цьому випадку перенесення електронів не буде і, як результат, внесок $W_{\textrm{chem-equil}}$ буде незначним. Важливість одержаної залежності полягає в її універсальності і застосовності до всіх досліджених систем.

Ключові слова: адгезія, межа розділу метал/кераміка, заборонена зона, акустичні параметри.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i05/0717.html

PACS: 43.20.+g, 68.08.-p, 68.35.Md, 68.35.Np, 68.60.Bs, 71.20.Nr


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. F. E. Kennedy, Encyclopedia of Physics (Eds. Lerner and Trigg) (Weinheim: Wiley-VCH: 2005).
 2. J. G. Li, Mater. Lett., 22, Nos. 3–4: 169 (1995). Crossref
 3. Yu. V. Naidich, The Progr. Surf. Membr. Sci., 14: 353 (1981). Crossref
 4. I. A. Viktorov, Rayleigh and Lamb Waves (New York: Plenum Press: 1967). Crossref
 5. J. Kushibiki and N. Chubachi, IEEE Trans. Sonics and Ultrasonics, SU32: 189 (1985). Crossref
 6. R. G. Maev, Acoustic Microscopy: Fundamentals and Applications (Berlin: Wiley-VCH: 2008). Crossref
 7. M. Doghmane, F. Hadjoub, A. Doghmane, and Z. Hadjoub, Mater. Letters, 61, No. 3: 813 (2007). Crossref
 8. C. G. R. Sheppard and T. Wilson, Appl. Phys. Let., 38, No. 11: 884 (1981). Crossref
 9. Z. Hadef, A. Doghmane, and K. Kamli, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 7: 955 (2018). Crossref
 10. P. V. Zinin, Handbook of Elastic Properties of Solids, Liquids and Gases (Eds. M. Levy, H. Bass, and R. Stern) (New York: Academic Press: 2001).
 11. A. Briggs, Advances in Acoustic Microscopy (New York: Plenum Press: 1995), vol. 1. Crossref
 12. W. H. Strehlow and E. L. Cook, J. Phys. Chem. Ref. Data 2, 2, No. 1: 163 (1973). Crossref
 13. G. A. D. Briggs and O. V. Kolosov, Acoustic Microscopy (Oxford: Oxford Univ. Press: 2010). Crossref
 14. N. Eustathopoulos, N. Sobczak, A. Passerone, and K. Nogi, Mater. Sci., 40: 2271 (2005). Crossref
 15. Yu. V. Naidich, V. S. Zhuravlev, and N. I. Frumina, Mater. Sci., 25: 1895 (1990). Crossref
 16. J.-G. Li, Scripta Metallurgica et Materialia, 30, Iss. 3: 337 (1994). Crossref
 17. N. Y. Taranets and Yu. V. Naidich, Powder Metall. Met. Ceramics, 35, Nos. 5–6: 74 (1996). Crossref
 18. G. W. Liu, M. L. Muolo, F. Valenza, and A. Passerone, Ceram. Inter., 36, No. 4: 1177 (2010). Crossref
 19. M. Kida, M. Bahraini, J. M. Molina, L. Weber, and A. Mortensen, Mater. Sci. Eng. A, 495, Nos. 1–2: 197 (2008). Crossref
 20. Y. Naidich, Current Opinion in Solid State and Materials Science, 9, Iss. 4–5: 161 (2005). Crossref
 21. J.-G. Li, J. Amer. Ceram. Soc., 75, No. 11: 3118 (1992). Crossref
 22. J. G. Li and H. Hausner, Mater. Let, 11, Nos. 10–12: 355 (1991). Crossref
 23. J. G. Li, Comp. Interf., 1, No. 1: 37 (1993). Crossref
 24. J. G. Li and H. Hausner, Mater. Letters, 14 329 (1992). Crossref
 25. D. Chatain, I. Rivollet, and N. Eustathopoulos, J. Chim. Phys., 83: 561 (1986). Crossref
 26. D. Sotiropoulou and P. Nikolopoulos, J. Mater. Sci., 28: 356 (1993). Crossref
 27. J. G. Li, Mater. Sci. Let., 11: 903 (1992). Crossref
 28. J. B. Mc Donald and J. G. Eberhart, Trans. AIME, 233: 512 (1965).
 29. Z. Hadef, A. Doghmane, K. Kamli, and Z. Hadjoub, Prog. Phys. Met., 19, No. 2: 168 (2018). Crossref
 30. S. Blairs, J. Coll. Interf. Sci., 302: 312 (2006). Crossref
 31. O. Olubosede, O. M. Afolabi, R. S. Fayose, E. O. Oniya, and A. C. Tomiwa, Appl. Phys. Res., 3, No. 2: 171 (2011). Crossref