Ефекти пасивації поверхні аморфних композицій на основі Fe внаслідок бомбардування йонами Ar$^+$ низьких енергій

М. О. Васильєв, С. І. Сидоренко, Т. І. Братусь, С. І. Конорев

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

Отримано: 10.12.2019. Завантажити: PDF

У даній роботі виконано дослідження впливу низькоенергетичного бомбардування йонами інертного газу (Ar) на кінетику початкових стадій окиснення і пасивації поверхні аморфних композицій на основі заліза складу Fe$_{80}$В$_{20}$, Fe$_{40}$Ni$_{40}$P$_{16}$B$_4$, Fe$_{75}$Cr$_5$P$_{13}$C$_7$. Зразки бомбардували йонами Аr$^+$ (6кеВ) з дозами 10$^{15}$, 10$^{16}$, 10$^{17}$ йон/см$^2$. За допомогою методу електронної Оже-спектроскопії вивчена кінетика адсорбції Оксиґену і початкової стадії окиснення в залежності від величини експозиції Оксиґену й дози йонного опромінення. Зміна кінетики пов’язується з утворенням, концентрацією і розподілом радіаційних дефектів. При цьому ефект пасивації пояснюється блокувальною дією впроваджених йонів Ar за рахунок зменшення кількості як центрів хемосорбції, так і місць проникнення для атомів Оксиґену.

Ключові слова: аморфні композиції, електронна Оже-спектроскопія, окиснення, йонне бомбардування, поверхнева сеґреґація.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i07/0963.html

PACS: 61.80.Lj, 61.82.Bg, 68.35.bd, 68.35.Np, 68.49.Df, 81.65.Rv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. S. Zuccon, E. Napolitani, E. Tessarolo, P. Zuppella, A. J. Corso, F. Gerlin, M. Nardello, and M. G. Pelizzo, Opt. Mater. Express, 5: 176 (2015). Crossref
 2. X. Li, K.-W. Lin, H.-T. Liang, H.-F. Hsu, N. G. Galkin, Y. Wroczynskyj, J. van Lierop, and P. W. T. Pong, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B, 365: 196 (2015). Crossref
 3. L. Repetto, R. Lo Savio, B. Šetina Batic, G. Firpo, E. Angeli, and U. Valbusa, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B, 354: 28 (2015). Crossref
 4. Parikshit Phadke, Jacobus M. Sturm, Robbert W. E. van de Kruijs, and Fred Bijkerk, Appl. Surf. Sci., 26: 144529 (2019). Crossref
 5. P. Prieto, J. F. Marco, A. Serrano, M. Manso, and J. de la Figuera, J. Alloys and Compounds, 810: 15191225 (2019). Crossref
 6. W. Sakiew, S. Schrameyer, M. Jupé, P. Schwerdtner, N. Erhart, K. Starke, and D. Ristau, Thin Solid Films, 682: 109 (2019). Crossref
 7. S. Ninomiya, K. Ichiki, H. Yamada, Y. Nakata, T. Seki, T. Aoki, and J. Matsuo, Surf. Interface Anal., 43: 95 (2011). Crossref
 8. Y. Fujiwara and N. Saito, Appl. Phys. Express, 8: 076601 (2015). Crossref
 9. M. Sugiyama and G. Sigesato, J. Electron Microscopy, 53: 527 (2004). Crossref
 10. T. A. Bakhsh, A. Sadr, and J. Tagami, J. Adhes. Sci. Technol., 29: 232 (2015). Crossref
 11. R. K. Sherburne and H. E. Farnsworth, J. Chem. Phys., 19: 387 (1951). Crossref
 12. V. Ashworth, D. Baxter, W. A. Grant, and R. P. M. Procter, Corrosion Science, 16: 393 (1976). Crossref
 13. В. Т. Черепин, М. А. Васильев, Ю. Н. Иващенко, Докл. АН СССР, 210: 821 (1973).
 14. V. T. Cherepin, A. A. Kosyachkov,and M. A. Vasiliev, Surf. Sci., 58: 609 (1976). Crossref
 15. R. Miranda, J. M. Rojo, and M. Salmeron, Solid State Comm., 35: 83 (1980). Crossref
 16. L. Gonzalez, R. Miranda, and S. Ferrer, Solid State Comm., 44: 1461 (1982). Crossref
 17. R. Miranda and J. M. Rojo, Vacuum, 34: 1069 (1984). Crossref
 18. S. P. Chenakin, Vacuum, 36: 635 (1986). Crossref
 19. S. P. Chenakin, Appl. Surface Sci., 84: 91 (1995). Crossref
 20. Т. И. Братусь, М. А. Васильев, Ю. А. Куницкий, В. Т. Черепин, Поверхность, № 9: 60 (1982).
 21. W. А. Grant, Nucl. Instrum. and Meth., 182/183: 809 (1981). Crossref
 22. В. Ю. Васильев, Защита металлов, 19: 382 (1983).
 23. В. Ю. Васильев, М. В. Зудин, Н. Н. Родин, Защита металлов, 19: 401 (1983).
 24. A. М. Глезер, Б. В. Молотилов, Структура и механические свойства аморфных сплавов (Москва: Металлургия: 1992).
 25. A. М. Глезер, И. Е. Пермякова, В. Е. Громов, В. В. Коваленко, Механическое поведение аморфных сплавов (Новокузнецк: СибГИУ: 2006).
 26. В. В. Маслов, В. К. Носенко, Л. Е. Тараненко, А. П. Бровко, Физ. мет. металловед., 91: 47 (2001).
 27. M. Vasylyev, S. Sidorenko, S. Voloshko, and I. Kruhlov, Nanoscience and Nanotechnology, 18: 33 (2018).
 28. M. O. Vasylyev, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, and T. Ishikawa, Успехи физ. мет., 17: 209 (2016). Crossref
 29. В. В. Немошкаленко, Аморфные металлические сплавы (Киев: Наукова думка: 1987).