Модифікація поверхні стопу АМг6 електроіскровим леґуванням Cu та ультразвуковою ударною обробкою для підвищення корозійної стійкості

Б. М. Мордюк$^{1}$, С. М. Волошко$^{2}$, А. П. Бурмак$^{2}$, Д. С. Малахов$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

Отримано: 12.04.2020. Завантажити: PDF

Для модифікації поверхневого шару алюмінієвого стопу АМг6 використано комбінований підхід, який включає електроіскрове леґування мідним електродом з наступною ультразвуковою ударною обробкою. Електроіскрове леґування сприяє зміцненню поверхні за рахунок утворення у приповерхневому шарі товщиною до 25 мкм інтерметалідних фаз — Аl$_2$Cu та Al$_6$Mg$_4$Cu. Ультразвукова ударна обробка обумовлює диспергування зеренної/субзеренної структури, підвищує мікротвердість на 70–80% та сприяє інтенсифікації масопереносу леґуючого елементу. Результатом такої комбінованої обробки є зміцнення та підвищення корозійної стійкості поверхневих шарів стопу АМг6 у порівнянні з відпаленим станом. Обговорено структурні фактори, які сприяють підвищенню корозійної стійкості модифікованої поверхні.

Ключові слова: стоп АМг6, електроіскрове леґування, ультразвукова ударна обробка, масоперенесення, фазовий склад, корозійна стійкість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i07/0997.html

PACS: 43.35.+d, 62.20.Qp, 68.35.Dv, 68.35.Gy, 81.40.Np, 81.65.Kn, 83.10.Tv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Y. Estrin and A. Vinogradov, Acta Mater., 61: 782 (2013). Crossref
 2. А. М. Сулима, М. И. Евстигнеев, Качество поверхностного слоя и усталостная прочность деталей из жаропрочных и титановых сплавов (Москва: Машиностроение: 1974).
 3. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, M. A. Vasylyev, and M. O. Iefimov, Mater. Sci. Eng. A, 458: 253 (2007). Crossref
 4. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, J. Sound Vib., 308: 855 (2007). Crossref
 5. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, Handbook of Mechanical Nanostructuring (Ed. M. Aliofkhazraei) (Wiley-VCH: 2015), p. 417. Crossref
 6. Г. И. Прокопенко, Б. М. Мордюк, М. О. Васильєв, С. М. Волошко, Фізичні основи ультразвукового ударного зміцнення металевих поверхонь (Київ: Наукова думка: 2017).
 7. M. Król, T. Tański, P. Snopiński, and B. Tomichek, J. Therm. Anal. Calorim., 127: 299 (2017). Crossref
 8. B. N. Mordyuk, V. V. Silbershmidt, G. I. Prokopenko, Yu. V. Nesterenko, and M. O. Iefimov, Mater. Characterizations, 61: 1126 (2010). Crossref
 9. B. N. Mordyuk, M. O. Iefimov, K. E. Grinkevich, M. I. Danylenko, and A. V. Samelyuk, Surf. Coat. Technol., 204: 5278 (2011). Crossref
 10. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, Yu. V. Milman, M. O. Iefimov, and A. V. Sameljuk, Mater. Sci. Eng. A, 563: 138 (2013). Crossref
 11. Н. И. Лазаренко, Электроискровое легирование металлических поверхностей (Москва: Машиностроение: 1976).
 12. Н. М. Чигринова, А. А. Кулешов, В. В. Нелаев, Электронная обработка материалов, № 2: 27 (2010).
 13. В. Ф. Мазанко, Д. С. Герцрикен, С. А. Бобырь, В. М. Миронов, Д. В. Миронов, Искровой разряд и диффузионные процессы в металлах (Киев: Наукова думка: 2014),
 14. А. Г. Косенко, Е. С. Данильченко, Научный вестник ДГМА, № 1: 106 (2009).
 15. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, P. Yu. Volosevych, L. E. Matokhnyuk, A. V. Byalonovich, and T. V. Popova, Mater. Sci. Eng. A, 659: 119 (2016). Crossref
 16. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, K. E. Grinkevych, N. A. Piskun, and T. V. Popova, Surf. Coat. Technol., 309: 969 (2017). Crossref
 17. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, A. P. Burmak, I. O. Kruhlov, and V. I. Zakiev, Surf. Coat. Technol., 361: 413 (2019). Crossref
 18. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, and A. P. Burmak, Surf. Eng., 34, No. 4: 324 (2018). Crossref
 19. E. L. Huskins, B. Cao, and K. T. Ramesh, Mater. Sci. Eng. A, 527: 1292 (2010). Crossref
 20. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І.Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Н. В. Франчік, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 8: 1097 (2017). Crossref
 21. N. I. Khripta, O. P. Karasevska, and B. N. Mordyuk, J. Mater. Eng. Perform., 26, No. 11: 5446 (2017). Crossref
 22. M. A. Vasylyev, S. P. Chenakin, and L. F. Yatsenko, Acta Mater., 103: 761 (2016). Crossref
 23. N. Birbilis and R. G. Buchheit, J. Electrochem. Soc., 152, Iss. 4: B140 (2005). Crossref