Формування фазового складу і магнетні властивості у надтонких плівках FePd–Au під час відпалів у вакуумі та водні

М. Н. Шаміс$^{1}$, П. В. Макушко$^{1}$, І. Д. Бєсєдін$^{1}$, Я. О. Бeрезняк$^{2}$, К. О. Грайворонська$^{2}$, Т. І. Вербицька$^{1}$, Ю. М. Макогон$^{1}$

$^{1}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{2}$Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03142 Київ, Україна

Отримано: 26.11.2020. Завантажити: PDF

У роботі досліджено вплив середовища термічної обробки на перебіг процесів фазоутворення у нанорозмірних плівках FePd з додатковим шаром Au. Плівки FePd/Au одержано методом магнетронного осадження на підкладку SiO$_2$/Si(001) за кімнатної температури. Загальна товщина плівок складала 5 нм, а товщина шару Au була 0,3, 0,6 та 0,9 нм. Після осадження плівки піддано подальшій термічній обробці у вакуумі або середовищі водню у температурному інтервалі 600–700°С з ізотермічною витримкою 0,5–20 годин. Встановлено, що термічна обробка у водні пришвидшує перебіг процесів фазоутворення у плівках FePd (4,7 нм)/Au (0,3 нм) порівняно з відпалом у вакуумі. Збільшення товщини додаткового шару Au не сприяє формуванню магнетотвердої фази L1$_0$ FePd.

Ключові слова: тонкі плівки FePd, відпал у вакуумі та водні, коерцитивна сила, упорядкована фаза, структура L1$_0$.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i04/0505.html

PACS: 64.60.Cn, 68.55.-a, 75.50.Ss, 75.50.Vv, 75.70.Ak, 81.30.Hd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. M. T. Kief and R. H. Victora, MRS Bull., 43, No. 2: 87 (2018). Crossref
 2. D. Weller, G. Parker, O. Mosendz, A. Lyberatos, D. Mitin, N. Y. Safonova, and M. Albrecht, J. Vac. Sci. Technol. B, Nanotechnol. Microelectron. Mater. Process. Meas. Phenom., 34, No. 6: 060801 (2016). Crossref
 3. O. V. Shamis, I. A. Vladymyrskyi, Y. M. Makogon, and S. I. Sidorenko, Progress in Physics of Metals, 19, No. 3: 337 (2018). Crossref
 4. D. E. Laughlin, K. Srinivasan, M. Tanase, and L. Wang, Scr. Mater., 53, No. 4: 383 (2005). Crossref
 5. C. Issro, M. Abes, W. Püschl, B. Sepiol, W. Pfeiler, P. F. Rogl, G. Schmerber, W. A. Soffa, R. Kozubski, and V. Pierron-Bohnes, Metall. Mater. Trans. A, 37, No. 12: 3415 (2006). Crossref
 6. J. R. Skuza, C. Clavero, K. Yang, B. Wincheski, and R. A. Lukaszew, IEEE Trans. Magn., 46, No. 6: 1886 (2010). Crossref
 7. J. Ko, T. Bae, and J. Hong, J. Appl. Phys., 112, No. 11: 113919 (2012). Crossref
 8. T. Liu, L. Ma, S. Q. Zhao, D. D. Ma, L. Li, G. Cheng, and G. H. Rao, J. Mater. Sci. Mater. Electron., 28, No. 4: 3616 (2017). Crossref
 9. J. Kim, J. W. Choi, H.-J. Kim, S.-G. Cho, J. Kim, and H. S. Kim, J. Korean Phys. Soc., 60, No. 1: 10 (2012). Crossref
 10. H. W. Chang, F. T. Yuan, W. C. Chen, D. H. Wei, M. C. Lin, C. C. Su, C. R. Wang, C. W. Shih, W. C. Chang, and Y. D. Yao, IEEE Trans. Magn., 51, No. 11: 1 (2015). Crossref
 11. B. Li, W. Liu, X. G. Zhao, S. Ma, W. J. Gong, J. N. Feng, F. Wang, and Z. D. Zhang, Mater. Lett., 100: 58 (2013). Crossref
 12. C. L. Platt, K. W. Wierman, E. B. Svedberg, R. van de Veerdonk, J. K. Howard, A. G. Roy, and D. E. Laughlin, J. Appl. Phys., 92, No. 10: 6104 (2002). Crossref
 13. М. Ю. Вербицкая, М. Н. Шамис, К. А. Грайворонская, Т. И. Вербицкая, Ю. Н. Макогон, Ю. В. Кудрявцев, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 3: 381 (2018). Crossref
 14. М. Ю. Вербицька, М. Н. Шаміс, П. В. Макушко, Я. A. Бeрезняк, К. О. Грайворонська, Т. І. Вербицька, Ю. М. Макогон, Ю. В. Кудрявцев, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 8: 1069 (2018). Crossref
 15. T. Kamiki and S. Nakagawa, J. Magn. Soc. Japan, 28, No. 3: 330 (2004). Crossref
 16. I. A. Vladymyrskyi, M. V. Karpets, F. Ganss, G. L. Katona, D. L. Beke, S. I. Sidorenko, T. Nagata, T. Nabatame, T. Chikyow, G. Beddies, M. Albrecht, and Iu. M. Makogon, J. Appl. Phys., 114, No. 16: 164314 (2013). Crossref
 17. M. Yamauchi, K. Okubo, T. Tsukuda, K. Kato, M. Takata, and S. Takeda, Nanoscale, 6, No. 8: 4067 (2014). Crossref