Вимоги до граничної відносної концентрації домішок Оксиґену та Нітроґену у приповерхневих шарах присадного порошку ЖС32 для мікроплазмового натоплення

О. В. Яровицин$^{1}$, А. В. Микитчик$^{2}$

$^{1}$Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Казимира Малевича, 11, 03150 Київ, Україна
$^{2}$ДП «Міжнародний центр електронно-променевих технологій Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України», вул. Антоновича, 68, 03150 Київ, Україна

Отримано: 05.05.2019; остаточний варіант - 11.02.2021. Завантажити: PDF

Для присадного порошку нікелевих жароміцних стопів для мікроплазмового порошкового натоплення фракції 40–160 мкм відносне збільшення вмісту домішок Оксиґену і Нітроґену у приповерхневих шарах окремих частинок суттєво впливає на їхній середньоваговий вміст [O] < 0,050% ваг. і [N] < 0,005% ваг., що визначається за стандартизованою методикою відновного плавлення в потоці газу-носія. З метою адекватної оцінки якості і зварювально-технологічних властивостей за вихідного контролю цих присадних матеріялів запропоновано на додаток до вищевказаної стандартизованої методики визначення кількісного вмісту домішок Оксиґену та Нітроґену використовувати методику рентґен-спектрального мікроаналізу. З огляду на якісний характер визначення вмісту даних домішок за рентґен-спектральним мікроаналізом, пропонується аналізувати значення коефіцієнтів відносного збільшення вмісту Оксиґену та Нітроґену для окремої типової частинки присадного порошку, що визначаються як відношення середньоарифметичних величин зі статистичних масивів вимірів вмісту зазначених елементів на поверхні та у поперечному перерізі частинок порошку. За розробленою методикою вхідного контролю на наявність і характер розподілу домішок Оксиґену та Нітроґену уточнено відповідний сегмент вимог щодо якості присадного порошку нікелевого жароміцного стопу ЖС32, який широко використовують для серійного ремонту деталей авіаційних газотурбінних двигунів на українських авіаремонтних підприємствах.

Ключові слова: важкозварювані жароміцні нікелеві стопи, присадний порошок для мікроплазмового порошкового натоплення, приповерхневий шар дисперсної частинки, методика відновлювального топлення у потоці газу-носія, рентґен-спектральний мікроаналіз, вміст домішок Окси´ену та Нітро´ену, критерії якості.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i04/0519.html

PACS: 61.72.S-, 61.82.Bg, 68.37.Yz, 81.20.Ev, 81.70.Jb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Г. И. Пейчев, В. Е. Замковой, Г. П. Калашников, Н. В. Андрейченко, О. С. Белозерцев, Авиационно-космическая техника и технология, № 9: 221 (2005).
 2. K. A.Yushchenko, V. S. Savchenko, A. V. Yarovitsyn, A. A. Nakonechny, G. F. Nastenko, V. E. Zamkovoj, O. S. Belozertsev, and N. V. Andrejchenko, The Paton Welding J., 8: 21 (2010).
 3. P. D. Zhemanyuk, I. A. Petrik, and S. L. Chigilejchik, The Paton Welding J., 8: 39 (2015). Crossref
 4. Ю. Ф. Терновой, С. А. Баглюк, С. С. Кудиевский, Теоретические основы распыления металлических расплавов (Запорожье: Запорожская государственная инженерная академия: 2008).
 5. K. A. Yushchenko and A. V. Yarovitsyn, The Paton Welding J., 6–7: 115 (2014). Crossref
 6. K. A. Yuschenko, O. V. Yarovytsyn, H. D. Khruschov, I. A. Petryk, and S. L. Chyhileychik, Proc. of Symp. ‘9th International Conference of Young Scientist on Welding and Related Technologies’ (23–26 May, 2017) (Kyiv: PWI N.A.S. of Ukraine: 2017), p. 257.
 7. А. М. Вассерман, Л. Л. Кунин, Ю. Н. Суровой, Определение газов в металлах (Москва: Наука: 1976).
 8. ДСТУ ISO 4491-4:2016 (ISO 4491-4:2013, IDT) Порошки металеві. Методи визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 4. Загальний вміст кисню під час визначання методом відновного екстрагування.
 9. ГОСТ 17745-90 Стали и сплавы. Методы определения газов.
 10. ASTME E1019-11. Standard Test Methods for Determination of Carbon, Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion Techniques (2011).
 11. Дж. Гоулстейн, Д. Ньюбери, П. Эчлин, Д. Джой, Ч. Фиори, Э. Лифшин, Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. Книга 1 (Ред. В. И. Петров) (Москва: Мир: 1984).
 12. Количественный электронно-зондовый микроанализ (Ред. В. Скотт, Г. Лав) (Москва: Мир: 1986).
 13. K. A. Yushchenko, A. V. Yarovitsyn, D. B. Yakovchuk, A. A. Fomakin, and V. E. Mazurak, The Paton Welding J., 9: 30 (2013).
 14. А. Г. Евгенов, С. В. Неруш, С. А. Василенко, Труды ВИАМ, № 5 (2014). Crossref
 15. С. В. Неруш, А. С. Ермолаев, А. М. Рогалев, С. А. Василенко, Труды ВИАМ, № 8 (2016). Crossref
 16. P. A. Carroll, P. Brown, G. Ng, Scudamore, A. J. Pinkerton, W. Syed, H. Sezer, L. Li, and J. Allen, Proc. of Meeting ‘RTO-MP-AVT-139’ (Neuilly-sur-Seine, France: RTO: 2006), Paper 18.
 17. M. Renderos, F. Griffit, A. Lamikiz, A. Njrregaray, and N. Sainter, Physics Procedia, 83: 769 (2016). Crossref
 18. V. Petroic and R. Niňerola, Aircr. Eng. Aerosp. Tech., 87, Iss. 2: 147 (2015). Crossref
 19. Ф. И. Пантелеенко, В. П. Лялякин, В. П. Иванов, В. М. Константинов, Восстановление деталей машин: Справочник (Ред. В. П. Иванов) (Москва: Машиностроение: 2003).