Нелокальний псевдопотенціал і парна міжйонна взаємодія у металічному гелії

В. Т. Швець, Ю. С. Федченко, Н. Г. Коновенко

Одеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, 65039 Одеса, Україна

Отримано: 18.03.2021; остаточний варіант - 12.06.2021. Завантажити: PDF

Вперше запропоновано нелокальний псевдопотенціал електрон-йонної взаємодії для металічного гелію, розрахований з перших принципів. За його допомогою у широкому інтервалі густин розраховано парну ефективну міжйонну взаємодію у металічному гелії у разі одноразово йонізованих атомів Гелію. До того ж не використано жодних підгінних параметрів, характерних для теорії псевдопотенціалів у фізиці металів. Результати цих розрахунків порівняні з результатами розрахунків парної ефективної міжйонної взаємодії для дворазово йонізованих атомів Гелію, та металічного гідрогену. Зроблено висновок про можливість існування металічного гелію у стійкому стані за відносно невисоких температур та у широкому інтервалі густин. Такі висновки принципово пов’язані з ефектом ортогоналізації хвильових функцій електронів провідності і хвильових функцій внутрішніх електронів йонів Гелію, саме який і враховується для побудови псевдопотенціалу.

Ключові слова: металізація гелію, парна ефективна міжйонна взаємодія, нелокальний псевдопотенціал електрон-йонної взаємодії.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i08/0995.html

PACS: 05.30.Fk, 05.70.Ce, 71.10.-w, 71.22.+i


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. E. Wigner and H. B. Huntington, J. Chem. Phys., 3, No. 12: 764 (1935). Crossref
 2. S. T. Weir, A. C. Mitchell, and W. J. Nellis, Phys. Rev. Lett., 76, No. 11: 1860 (1996). Crossref
 3. C. Narayana, H. Luo, J. Orloff, and A. L. Ruoff, Nature, 393, No. 6680: 46 (1998). Crossref
 4. S. Deemyad and I. F. Silvera, Phys. Rev. Lett., 100, No. 15: 155701 (2008). Crossref
 5. M. I. Eremets and I. A. Troyan, Nature Materials, No. 10: 927 (2011). Crossref
 6. M. D. Knudson, M. P. Desjarlais, A. Becker, R. W. Lemke, K. R. Cochrane, M. E. Savage, D. E. Bliss, T. R. Mattsson, and R. Redmer, Science, 348, Iss. 6242: 1455 (2015). Crossref
 7. M. Bastea, A. C. Mitchell, and W. J. Nellis, Phys. Rev. Lett., 86, No. 14: 3108 (2001). Crossref
 8. R. Chau, A. C. Mitchell, R. W. Minich, and W. J. Nellis, Phys. Rev. Lett., 90: 245501 (2003). Crossref
 9. V. T. Shvets, J. Experimental Theoretical Phys., 116, No. 1: 159 (2013). Crossref
 10. V. T. Shvets, Extremalnyi Stan Rechovyny. Metalizatsia Gaziv [Extreme State of Matter. Metallization of Gases] (Kherson: Vydavets Grin D. S.: 2016) (in Ukrainian).
 11. W. A. Harrison, Pseudopotentias in the Theory of Metals (W. A. Benjamin, Inc., New York–Amsterdam: 1966).
 12. D. J. M. Geldart and S. H. Vosko, Can. J. Phys., 44, No. 9: 2137 (1966). Crossref