Вплив далекого магнетного порядку на магнетну фазову діаграму в напівеліптичній моделі для атомно-розупорядкованих бінарних стопів заміщення

Є. Г. Лень$^{1,2}$, Т. Д. Шатній$^{1}$, В. В. Лізунов$^{1}$, Т. С. Лень$^{3}$, М. В. Ушаков$^{1}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Київський академічний університет НАН та МОН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{3}$Національний авіаційний університет, просп. Любомира Гузара, 1, 03058 Київ, Україна

Отримано: 11.06.2021. Завантажити: PDF

В рамках узагальненої однозонної моделі Хаббарда для бінарних стопів заміщення із сильними електронними кореляціями, що впорядковуються, встановлюється зв’язок між магнетною фазовою діаграмою (МФД) та особливостями електронної структури атомно-розупорядкованих стопів з врахуванням близького та далекого магнетних порядків. Проведено числові розрахунки за температури 0 К густини електронних станів, вільної енергії, магнетних моментів та параметрів кореляції у їхній орієнтації для атомно-розупорядкованих стопів у напівеліптичній моделі для початкової густини станів. Аналіз густини електронних станів показав, що напівеліптична модель цілком придатна для комплексного дослідження на якісному рівні взаємного впливу атомного і магнетного впорядкувань. Врахування далекого магнетного порядку загалом зберігає характер розподілу магнетних фаз на МФД, додаючи додаткові деталі в області антиферомагнетної фази. Показано, що антиферомагнетні стани з врахуванням впорядкування на далеких відстанях (з виділенням підґратниць) є енергетично більш вигідними за стани з антиферомагнетним упорядкуванням лише на близьких відстанях.

Ключові слова: атомно-розупорядковані стопи, сильні електрон-електронні кореляції, електронна структура, параметри близького і далекого магнетного впорядкувань, магнетна фазова діаграма.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i08/1005.html

PACS: 71.10.Fd, 71.20.Be, 71.27.+a, 71.28.+d, 71.55.Jv, 75.10.Lp, 75.30.Kz


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. А. А. Смирнов, Обобщенная теория упорядочивающихся сплавов (Киев: Наукова думка: 1986).
 2. Т. М. Радченко, В. А. Татаренко, Успехи физ. мет., 9, № 1: 1 (2008). Crossref
 3. І. В. Вернигора, С. М. Бокоч, В. А. Татаренко, Успехи физ. мет., 11, № 3: 313 (2010). Crossref
 4. S. M. Bokoch and V. A. Tatarenko, Успехи физ. мет., 11, № 4: 413 (2010). Crossref
 5. Yu. A. Izyumov, Phys. Usp., 38: 385 (1995). Crossref
 6. Yu. A. Izyumov and E. Z. Kurmaev, Phys. Usp., 51: 23 (2008). Crossref
 7. Ю. А. Изюмов, В. И. Анисимов, Электронная структура соединений с сильными корреляциями (Москва–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»: 2008).
 8. В. Ф. Лось, С. П. Репецкий, Методы теории неупорядоченных систем (Киев: Наукова думка: 1995).
 9. S. P. Repetsky, V. A. Tatarenko, I. M. Melnyk, and E. G. Len, Usp. Fiz. Met., 9, No. 3: 259 (2008). Crossref
 10. С. В. Николаев, Ю. С. Орлов, В. А. Дудников, ЖЭТФ, 158, вып. 5 (11): 946 (2020). Crossref
 11. В. В. Лизунов, Е. Г. Лень, И. Н. Мельник, Н. В. Ушаков, Т. С. Лень, В. А. Татаренко, Металлофиз. новейшие технол., 36: 575 (2014). Crossref
 12. В. В. Лизунов, Е. Г. Лень, Н. В. Ушаков, Т. С. Лень, В. А. Татаренко, Металлофиз. новейшие технол., 37: 1405 (2015). Crossref
 13. С. П. Репецкий, Т. Д. Шатний, Теоретическая и математическая физика, 131: 832 (2002). Crossref
 14. P. A. Igoshev, M. A. Timirgazin, A. A. Katanin, A. K. Arzhnikov, and V. Yu. Irkhin, Phys. Rev. B, 81: 094407 (2010). Crossref