Корозійна стійкість стоматологічних коронок, виготовлених з Co–Cr стопів методами лиття та CAD/CAM фрезерування

М. О. Васильєв$^{1}$, В. С. Філатова$^{1}$, І. М. Макеєва$^{1}$, П. О. Гурін$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, вул. Дорогожицька, 9, 04112 Київ, Україна

Отримано: 12.05.2021. Завантажити: PDF

Мета дослідження було вивчити та порівняти корозійну стійкість у розчині штучної слини з різним рівнем рН реальних, готових до використання стоматологічних коронок, що виготовлені з Co–Cr стопів методами CAD/CAM фрезерування (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) та традиційного лиття. Корозійні випробування виконували у два етапи за допомогою потенціостат-гальваностату MTechPGP-550M. На першому етапі вимірювали стаціонарні потенціали корозії на одиницю площі в умовах розімкнутого ланцюга відносно стандартного хлорсрібного електрода порівняння залежно від часу занурення в електроліт. На другому етапі записували потенціодинамічні катодно-анодні поляризаційні криві зі швидкістю 2 мВ/с у трьохелектродній комірці, що складалась з робочого електрода (коронки), стандартного хлорсрібного електрода порівняння та допоміжного платинового електрода. Із потенціодинамічних кривих одержані значення потенціалів корозії, густини струму корозії, потенціалів та густини струму руйнування оксидної плівки, визначено область пасивації. Морфологічні і хемічні зміни поверхні досліджували на растровому електронному мікроскопі TESCANVEGO 3 з енергодисперсійним аналізатором BRUKER за прискорювальної напруги 20 кеВ. Встановлено, що стоматологічні коронки, виготовлені за новою методою CAD/CAM фрезерування, мають більшу корозійну стійкість порівняно з виготовленими методом лиття. Відмінності в електрохемічній поведінці пояснюються різною мікроструктурою та морфологією поверхні. Рівень рН слини впливає на електрохемічні параметри корозії. У кислому середовищі за рН = 5,4 швидкість корозії для обох типів коронок має найбільші значення, тобто корозійна стійкість коронок знижується. У лужному середовищі за рН = 8,2 фрезерована коронка має найбільшу область пасивації, що особливо важливо для матеріалів, які використовують в ортопедичній стоматології.

Ключові слова: корозійна стійкість, електрохемічна корозія, стоматологічна коронка, стоматологічні Co–Cr стопи, CAD/CAM фрезерування, лиття під тиском.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i09/1139.html

PACS: 81.65.Kn, 81.65.Mq, 81.65.Rv, 82.45.Bb, 87.85.jj


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. J. C. Wataha, J. Prosthet. Dent., 83, No. 2: 223 (2000). Crossref
 2. М. А. Васильев, И. Н. Макеева, П. А. Гурин, Усп. физ. мет., 20, № 2: 310 (2019). Crossref
 3. А. И. Воложин, А. А. Бабакин, Л. В. Дубова, Д. А. Сорокин, Стоматология, № 5: 57 (2004).
 4. L. Porojan, C. E. Savencu, L. V. Costea, M. L. Dan, and S. D. Porojan, Int. J. Electrochem. Sci., 13: 410 (2018). Crossref
 5. S. H. Tuna, N. Ö. Pekmez, and I. Kürkçüoğlu, J. Prosthet. Dent., 114, No. 5: 725 (2015). Crossref
 6. C. E. Savencu, L. V. Costea, M. L. Dan, L. Porojan, Int. J. Electrochem. Sci., 13: 3588 (2018). Crossref
 7. G. L. Turdean, A. Craciun, D. Popa, and M. Constantiniuc, Mat. Chem. Phys., 233: 390 (2019). Crossref
 8. F. Contu, B. Elsener, and H. Bohni, Cor. Sci., 47, No. 8: 1863 (2005). Crossref
 9. F. Golgovici, M. Prodana, F. G. Ionascu, and I. Demetrescu, Metals, 11 256 (2005). Crossref
 10. D. Rylska, G. Sokołowski, J. Sokołowski, and M. Łukomska-Szymańska, Acta Bioeng. Biomech., 19, No. 2: (2017). Crossref
 11. W. A. Uriciuc, H. Vermeşan, A. B. Boşca, and A. Ilea, Curr. Trends Biomed. Eng. Biosci., 14, No. 2: 555882 (2018). Crossref
 12. Yu. N. Petrov, G. I. Prokopenko, B. N. Mordyuk, M. A. Vasylyev, S. M. Voloshko, V. S. Skorodzievski, and V. S. Filatova, Mater. Sci. Eng., C, 58: 1024 (2016). Crossref
 13. S. P. Chenakin, V. S. Filatova, I. N. Makeeva, and M. A. Vasylyev, Appl. Surf. Sci., 408: 11 (2017). Crossref
 14. A. L. Ramírez-Ledesma, P. Roncagliolo, M. A. Álvarez-Pérez, H. F. Lopez, and J. A. Juárez-Islas, JMEPEG, 29: 1657(2020). Crossref
 15. T. Yavuz, A. Acar, S. Akman, and A. N. Ozturk, Mater. Sci. Appl., 3: 163 (2012). Crossref
 16. D. Renita, S. Rajendran, and A. Chattree, Ind. J. Advanc. Chem. Sci., 4, No. 4: 478 (2016).
 17. A. Vaicelyte, C. Janssen, M. Le Borgne, and B. Grosgogeat, Crystals, 10, No. 12: 1151 (2020). Crossref
 18. М. А. Васильев, В. С. Филатова, П. А. Гурин, Журнал функциональных материалов, 1, № 2: 42 (2007).
 19. А. И. Абдурахманов, О. Р. Курбанов, Материалы и технологии в ортопедической стоматологи (Москва: Медицина: 2002).
 20. H. R. Kim, Y. K. Kim, J. S. Son, B. K. Min, K. H Kim, and T. Y. Kwon, Mater. Lett., 178: 300 (2016). Crossref
 21. В. С. Онищенко, Непереносність сплавів металів зубних протезів (клініко-лабораторні дослідження) (Автореф. дис. докт. мед. наук) (Київ: Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця: 1995).
 22. Ю. Пучков, М. Орлов, С. Березина, Теория коррозии и методы защиты металлов (Москва: МГТУ им. Баумана: 2014).
 23. А. Г. Атанасян, Анодное поведение металлов: учебное пособие для вузов (Москва: Металлургия: 1989).
 24. В. В. Скорчеллетти, Теоретические основы коррозии металлов (Ленинград: Химия: 1973).
 25. G. Сooper, J. A. Turner, and A. J. J. Nozik, Electrochem. Soc., 129: 1973 (1982). Crossref
 26. М. А. Омельчук, Розробка та клініко-експериментальне обґрунтування нових кобальт-хромових сплавів «Пластокрист» і «Керадент» в ортопедичній стоматології (Автореф. дис. докт. мед. наук) (Київ: Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця: 1997).
 27. В. С. Онищенко, М. О. Васильєв, В. С. Філатова, П. О. Гурин, І. Ю. Савчук, Металлофиз. новейшие технол., 28, № 4: 312 (2006).