Вплив густини струму на покриття Ni–P, одержане методом електроосадження

Ф. Лекмайн$^{1,2}$, К. Дигхече$^{2}$, M. Наоун$^{3}$, Х. Бентемам$^{2}$, А. Гана$^{2}$

$^{1}$Université Abbas Laghrour de Khenchela, BP 1252 Route de Batna Khenchela, 40004 Khenchela, Algeria
$^{2}$Mohamed Khider University of Biskra, BP 145RP, 07000 Biskra, Algeria
$^{3}$Université Batna 2, 53 Route de Constantine. Fésdis, 05078 Batna, Algeria

Отримано: 02.04.2021; остаточний варіант - 02.08.2021. Завантажити: PDF

У даній роботі покриття Ni–P наносили на сталеву підкладку електроосадженням з розчину, що містить сульфат нікелю та гіпофосфіт натрію (NaH$_2$PO$_2$). Досліджено вплив густини струму на морфологію, фазову структуру, мікротвердість і корозійні характеристики покриттів Ni–P. Сканувальна електронна мікроскопія, енергодисперсійний рентґенівський аналіз та дифракція рентґенівських променів використовувалися для вивчення морфології, складу і фазової структури. Корозійні властивості покриттів оцінювали за втратою ваги та за допомогою електрохемічної імпедансної спектроскопії та поляризації Тафеля. Результати показали, що морфологія покриттів Ni–P, електроосаджених на стопи, характеризується сферичними зернами для всіх зразків, а Ni$_3$P фази формуються по всій мікроструктурі покриттів. Помічено, що вміст фосфору і мікротвердість залежать від густини струму. Випробування на корозію показують, що густина струму 5 A⋅дм$^{−2}$ є оптимальним значенням, що забезпечує найкраще захисне покриття від корозії, яке також демонструє хорошу мікротвердість, обумовлену підвищеним вмістом Ni$_3$P.

Ключові слова: морфологія, покриття Ni–P, мікротвердість, фазова стру-ктура, густина струму, корозія.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i10/1351.html

PACS: 61.66.Dk, 62.20.Qp, 62.25.-g, 68.55.-a, 81.15.Pq, 81.65.Kn


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. E. M. Fayyad, A. M. Abdullah, M. K. Hassan, A. M. Mohamed, G. Jarjoura, and Z. Farhat, Emergent Materials, 1: 3 (2018). Crossref
 2. J. Sudagar, J. Lian, and W. Sha, J. Alloys Compd.,571: 183 (2013). Crossref
 3. B. D. Falola and I. I. Suni, Current Opinion in Solid State and Materials Science, 19: 77 (2015). Crossref
 4. N. Ait Ahmed, M. Eyraud, H. Hammache, F. Vacandio, S. Sam, N. Gabouze, P. Knauth, K. Pelzer, and T. Djenizian, Electrochimica Acta, 94: 238 (2013). Crossref
 5. K. Dhanapal, V. Narayanan, and A. Stephen, Mater. Chem. Phys., 166: 153 (2015). Crossref
 6. M. M. V. Parente, O. R. Mattos, S. L. Diaz, P. Limaneto, and F. J. Fabrimiranda, J. Appl. Electrochem., 31: 677 (2001). Crossref
 7. A. M. Pillai, A. Rajendra, and A. K. Sharma, J. Coat. Technol. Res., 9: 785 (2012). Crossref
 8. Y. E. Sknar, O. O. Savchuk, and I.V. Sknar, Appl. Surf. Sci., 423: 340 (2017). Crossref
 9. A. R. Madram, H. Pourfarzad, and H. R. Zare, Electrochimica Acta, 85: 263 (2012). Crossref
 10. L. Chang, C.-H. Chen, and H. Fang, J. Electrochem. Society, 155: D57 (2008). Crossref
 11. A. Bahramian, M. Eyraud, F. Vacandio, and P. Knauth, Surf. Coat. Technol., 345: 40 (2018). Crossref
 12. M. S. Nur Ariffah, M. S. Nurulakmal, A. S. Anasyida, and E. K. Shiu, Mater. Sci. Forum, 819: 97 (2015). Crossref
 13. H. Okamoto, J. Phase Equilibria and Diffusion, 31: 207 (2010). Crossref
 14. A. Bai, P-Y. Chuang, and C-C. Hu, Mater. Chem. Phys., 82: 93 (2003). Crossref
 15. F. Lekmine, H. Ben Temam, M. Naoun, and M. Hadjadj, Journal of Nano- and Electronic Physics, 12: 01001 (2020). Crossref
 16. T. Mahalingam, M. Raja, S. Thanikaikarasan, C. Sanjeeviraja, S. Velumani, H. Moon, and Y. D. Kim, Materials Characterization, 58: 800 (2007). Crossref
 17. K. Dhanapal, V. Narayanan, and A. Stephen, Mater. Chem. Phys., 166: 153 (2015). Crossref
 18. M. Czagany and P. Baumli, J. Mining Metallurgy, Section B: Metallurgy, 53: 327 (2017). Crossref
 19. R. B. Diegle, N. R. Sorensen, C. R. Clayton, M. A. Helfand, and Y. C. Yu, Journal Electrochemical Society, 135, No. 5: 1085 (1988). Crossref