Проблеми атестації сталей і стопів за їхньою схильністю до крихкості

Ю. Я. Мєшков, Г. П. Зіміна

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 16.05.2021. Завантажити: PDF

У роботі відзначено причини, що зумовлюють основні вади існуючої системи атестації сталей і стопів щодо їхньої схильності до переходу у крихкий стан під дією таких факторів окрихчування, як наявність концентраторів напружень (КН) та низьких температур. Головна причина — застосування малоінформативних показників властивостей в’язкості або пластичності стопів, що не проявляють чітких порогових ознак для визначення крихкого стану, умовність критеріїв крихкості, неможливість в кількісній формі порівнювати міру окрихчування зразків з різними видами КН і т.і. Для визначення критерію крихкого стану запропоновано застосовувати критичний рівень міцності сталі $\sigma_{0,2C}$ за температури $T_C$, коли міцність зразка з КН $\sigma_{NF}$ збігається з $\sigma_{0,2C}$. Співвідношення $\sigma_{NF}$/$\sigma_{0,2C}$ = $B_{rNF}$ показує міру захисту зразка з КН від крихкого стану, а за $B_{rNF}$ < 1 — міру окрихчування від КН. Наведено приклади застосування критерію критичної міцності у визначенні міри холодноламкості сталей, а також в оцінці міри окрихчування під час випробувань на згин призматичних зразків з тріщиною втоми.

Ключові слова: крихкість, окрихчування сталей, критична міцність, зламостійкість, концентратор напружень.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i10/1377.html

PACS: 62.20.fk, 62.20.fq, 62.20.mj, 62.20.mm, 81.40.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Металловедение и термическая обработка (Ред. Н. Г. Гудцов, М. Л. Бернштейн, А. Г. Рахштадт) (Москва: Металлургия: 1956).
  2. ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах (Москва: Издательство стандартов: 1978).
  3. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86 (Москва: Энергоатомиздат: 1989).
  4. В. Н. Грищенко, Ю. Я. Мешков, Ю. А. Полушкин, А. В. Шиян, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 7: 961 (2015). Crossref
  5. А. В. Шиян, Ю. Я. Мешков, Ю. А. Полушкин, Сталь, № 6: 39 (2019).
  6. Ю. Я. Мешков, А. В. Шиян, Сталь, № 12: 52 (2019).
  7. Л. А. Копельман, Сопротивляемость сварных узлов хрупкому разрушению (Ленинград: Машиностроение: 1978).
  8. Ю. Я. Мєшков, К. Ф. Сорока, Металлофиз. новейшие технол., 43, № 6: 781 (2021). Crossref