Вплив швидкості охолодження безперервнолитої заготовки, що твердне, на параметри дендритної структури вуглецевої сталі з 0,54% С

О. І. Бабаченко, К. Г. Дьоміна, Г. А. Кононенко, Ж. А. Дементьєва, Р. В. Подольський, О. A. Сафронова

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, пл. Академіка Стародубова, 1, 49050 Дніпро, Україна

Отримано: 02.04.2021. Завантажити: PDF

Виконано аналіз процесу утворення литої структури вуглецевої сталі марки F (AAR M-101-2017) з 0,54% С після завершення її кристалізації у разі зміни в широкому діапазоні швидкості охолодження металу під час затвердіння безперервнолитої заготовки діаметром 470 мм. Показано, що у разі зміни швидкості охолодження металу в усьому дослідженому інтервалі (1–10$^6$)°C/хв затвердіння вуглецевої сталі з 0,54% С перебігає за механізмом дендритної кристалізації. Металографічний аналіз дозволив виявити неоднорідність розподілу хемічних елементів — Силіцію та Мангану — у мікроструктурі вуглецевої сталі з 0,54% С, яка утворилася в процесі кристалізації і є наслідком дендритної ліквації цих елементів. Її кількісними характеристиками є розмір колишніх дендритів, щільність дендритної структури, об’ємна частка сегрегаційних ділянок і коефіцієнт розподілу хемічного елемента. Визначено, що вплив швидкості охолодження металу у разі затвердіння аналізованої заготовки на розмір дендритних кристалів описується залежністю $y$ = 342,48$x^{-0,163}$. Встановлено, що варіацією швидкості охолодження в діапазоні (1–10$^6$)°C/хв можна досягти суттєвої зміни середнього розміру і щільності дендритних кристалів у разі збереження сталості об’ємної частки лікваційних (сегрегаційних) ділянок кремнію та марганцю $\sim$25% у вуглецевій сталі з 0,54% С. Визначено, що в усьому дослідженому діапазоні швидкостей охолодження (1–10$^6$)°C/хв коефіцієнти дендритної ліквації $K^{\textrm{I}}_{\textrm{д}}$ та $K^{\textrm{II}}_{\textrm{д}}$ і кремнію, і марганцю змінюються незначно і становлять 1,8–1,9 і 1,5 для $K^{\textrm{I}}_{\textrm{д}}$ та $K^{\textrm{II}}_{\textrm{д}}$ відповідно. Водночас значення коефіцієнтів $K^{\textrm{I}}_{\textrm{д}}$ та $K^{\textrm{II}}_{\textrm{д}}$ для обох елементів практично постійні і в перліті, і у фериті. На підставі результатів мікрорентґеноспектрального аналізу встановлено, що неоднорідність розподілу хемічних елементів, яка утворюється в результаті дендритної ліквації кремнію та марганцю, є первинною і постійною складовою мікроструктури вуглецевої сталі.

Ключові слова: вуглецева сталь, безперервнолита заготовка, затвердіння, швидкість охолодження, дендритна структура.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i11/1537.html

PACS: 61.50.Ks, 68.70.+w, 81.05.Bx, 81.30.-t


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. A. Papapetrou, Zeitschrift für Kristallographie, 92: Iss. 1: 89 (1935). Crossref
 2. Я. Н. Малиночка, А. И. Духин, Е. Н. Русин, Чёрная металлургия. Наука–технология–производство, Вып. 38: 131 (1970).
 3. W. Kurz and D. J. Fischer, Acta Metall., 29, No. 1: 11 (1981). Crossref
 4. A. Suzuki, J. Japan Institute of Metals, 33, No. 6: 658 (1969). Crossref
 5. T. Z. Kattamis and M. C. Flemings, Transactions of the Japan Institute of Metals, 23, No. 6: 1523 (1966).
 6. M.-A. Taga, J. Materials Science Letters, No. 3: 307 (1986).
 7. В. С. Коваленко, Е. Л. Зац, Известия вузов. Чёрная металлургия, № 2: 102 (1971).
 8. С. Є. Кондратюк, О. М. Стоянова, Металознавство та обробка металів, № 1–2: 3 (1999).
 9. K. Kishitake and T. Okamoto, Tetsu-to-Hagane, 63, No. 3: 425 (1977). Crossref
 10. М. Флемингс, Процессы затвердевания (Москва: Мир: 1977).
 11. Р. Е. Шалин, И. Л. Светлов, Е. Б. Качанов, В. Н. Толораия, О. С. Гаврилин, Монокристаллы никелевых жаропрочных сплавов (Москва: Машиностроение: 1997).
 12. С. С. Гранкин, В. Я. Свердлов, Вопросы атомной науки и техники. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники, № 1: 162 (2008).
 13. А. Н. Смирнов, В. Л. Пилюшенко, А. А. Минаев, С. В. Молот, Ю. Н. Белобров, Процессы непрерывной разливки (Донецк: ДонНТУ: 2002).
 14. В. Т. Сладкошеев, В. И. Ахтырский, Р. В. Потанин, Качество стали при непрерывной разливке (Москва: Государственное научно-техническое издательство по чёрной и цветной металлургии: 1963).
 15. А. И. Чижиков, В. П. Перминов, В. Л. Иохимович, В. Е. Гирский, Л. И. Морозенский, Л. Ф. Григорьев, Непрерывная разливка стали в заготовки крупного сечения (Москва: Металлургия: 1970).
 16. Е. Н. Смирнов, Металл и литьё Украины, № 3–4: 17 (2001).
 17. А. Н. Смирнов, С. В. Куберский, Е. В. Штефан, Непрерывная разливка стали (Донецк: ДонНТУ: 2011).
 18. Стандарт ассоциации американских железных дорог AAR M-101-2017: Оси из термообработанной и нетермообработанной углеродистой стали.
 19. Отчёт по проекту: «Совершенствование сквозной технологии производства железнодорожных осей из непрерывнолитой заготовки стали марки F» (Днепр: ООО «МЗ «ДНЕПРОСТАЛЬ», ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ», ООО «ИНТЕРПАЙП Украина»: 2018).
 20. С. А. Салтыков, Стереометрическая металлография (Москва: Металлургия: 1976).
 21. Е. Г. Дёмина, Ж. А. Дементьева, А. С. Миргородская, Д. В. Гунченко, Наука і металургія, Вип. 2: 4 (2018).
 22. И. Н. Голиков, С. Б. Масленков, Дендритная ликвация в сталях и сплавах (Москва: Металлургия: 1977).
 23. Радиус атома, справочная таблица.
 24. H. Oikawa, The Technology Reports of the Tohoku University, 47, No. 2: 215 (1982).