Дослідження функціональних властивостей стопу системи Cu–Al–Mn, леґованого Co у разі старіння

І. Р. Бублей, Ю. М. Коваль, О. А. Ліхачов, Т. Г. Сич, О. В. Зацарна

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 17.10.2019; остаточний варіант - 22.10.2021. Завантажити: PDF

Проведено дослідження зміни фізико-механічних характеристик і величини деформації за мартенситним механізмом термообробленого стопу Cu–30,3 ат.% Al–4,5 ат.% Mn–5,1 ат.% Co. Витоплений стоп піддавали гомогенізувальному відпалу за 973 К протягом 5 год та охолодженню з піччю. Загартовані зразки піддавали ступінчастій термообробці: відпустку за різних постійних температур в інтервалі 473–573 К. Встановлено, що у разі старіння стопу в температурному інтервалі 470–530 К відбувається збільшення деформації у разі мартенситного перетворення (МП), що може бути результатом релаксації внутрішніх напружень внаслідок виділення частинок феромагнетної фази Cu$_2$MnAl під час ізоструктурного розпаду та полегшення переорієнтації кристалів мартенситу у разі МП. Показано, що в загартованому і потім підстареному за температури 473 К зразку стопу Cu–Al–Co–Mn величина деформації у разі мартенситного перетворення значно вища, ніж у зразках стопів Cu–Al–Co і Cu–Al–Mn близького складу, підданих такій самій обробці, що робить можливим ефективніше використовувати такі стопи у промисловості.

Ключові слова: температура мартенситного перетворення, деформація, прогинання, розпад, частинки.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i12/1627.html

PACS:


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. H. Warlimont and L. Delaey, Martensitic Transformation in Copper-, Silver- and Gold-Based Alloys (Oxford: Pergamon Press: 1974).
 2. Y. Satou, R. Kainuma, and X. Lui, J. Alloys Compd., 266, No. 1/2: 191 (1998). Crossref
 3. И. Р. Бублей, Т. В. Ефимова, В. П. Залуцкий, Ю. Н. Коваль, А. Е. Перекос, Металлофиз. новейшие технол., 28, № 7: 969 (2006).
 4. И. Р. Бублей, Ю. Н. Коваль, ФММ, 101, № 4: 425 (2006). Crossref
 5. И. Р. Бублей, Ю. Н. Коваль, П. Е. Титов, ФММ, 100, № 1:1 (2005).
 6. Р. В.Сколоздра, А. П. Преварский, Е. Е. Черкашин, Диаграммы состояния металлических систем (Москва: Наука: 1971).
 7. И. А. Арбузова, Ю. Н. Коваль, В. В. Мартынов, Л. Г. Хандрос, А.с. № 409124 (G01 N25/02, бюл. № 48, 1974).
 8. А. І. Кондир, А. К. Борисюк, І. П. Паздрій, С. Г. Швачко, Вибрации в технике и технологиях, № 2: 41 (2004).
 9. И. Р. Бублей, Ю. Н. Коваль, П. В. Титов, Металлофиз. новейшие технол., 18, № 4: 20 (1996).
 10. M. Bouchard and G. Thomas, Acta Met., 23, No. 12: 1485 (1975). Crossref
 11. A. A. Likhachev and Yu. N. Koval, Scr. Met. Mat., 27: 1623 (1992). Crossref
 12. A. A. Лихачев, Ю. Н. Коваль, Фазовые превращения мартенситного типа (Kиев: Наукова думка: 1993).
 13. A. A. Likhachev and Yu. M. Koval, Usp. Fiz. Met., 16, No. 1: 23 (2015). Crossref