Покращення механічних та антикорозійних властивостей поверхні стопу АМг6 електроіскровим леґуванням Ті та високочастотним ударним обробленням

В. В. Могилко$^{1}$, А. П. Бурмак$^{1}$, С. М. Волошко$^{1}$, C. І. Сидоренко$^{1}$, Б. М. Мордюк$^{1,2}$

$^{1}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 30.09.2021; остаточний варіант - 13.10.2021. Завантажити: PDF

Проаналізовано мікроструктуру, зміцнення та корозійні властивості поверхневих шарів алюмінієвого стопу АМг6, модифікованих ультразвуковим ударним обробленням (УЗУО) та комбінованим обробленням, що поєднувало електроіскрове леґування (ЕІЛ) Титаном і УЗУО. Рентґеноструктурним фазовим аналізом і трансмісійною електронною мікроскопією показано, що комбіноване оброблення (ЕІЛ + УЗУО) веде до подвійного зростання мікротвердості в порівнянні з УЗУО за рахунок формування твердого розчину TiAl та інтерметалідних фаз Ti$_{x}$Al$_{y}$, а також незначної кількості оксидів, які підсилюють дислокаційне та зереннограничне зміцнення. ЕІЛ + УЗУО веде до найвищої корозійної стійкості стопу АМг6 у водному розчині 3,5% NaCl, що проявляється у підвищенні значень потенціалу корозії на 40–70 мВ порівняно із зразком після УЗУО, що обумовлено сформованим структурно-фазовим станом модифікованої поверхні.

Ключові слова: ультразвукова ударна обробка, електроіскрове леґування, мікроструктура, мікротвердість, корозія.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v44/i02/0223.html

PACS: 43.35.+d, 61.72.Ff, 81.40.Cd, 81.40.-z, 81.65.-b, 81.65.Kn


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. V. G. Efremenko, K. Shimizu, T. V. Pastukhova, Yu. G. Chabak, K. Kusumoto, and A. V. Efremenko, J. Friction Wear, 38 (1): 58 (2017). Crossref
 2. I. G. Papantoniou, A. P. Markopoulos, and D. E. Manolakos, Materials, 13: 1278 (2020). Crossref
 3. N. S. Mashovets, I. M. Pastukh, and S. M. Voloshko, Appl. Sur. Sci., 392: 356 (2017). Crossref
 4. M. O. Vasyliev, B. M. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, and A. P. Burmak, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 9: 1269 (2015). Crossref
 5. S.-W. Kim, J. K. Hong, Y.-S. Na, J.-T. Yeom, and S. Eon Kim, Mater. Des., 54: 814 (2014). Crossref
 6. W. J. Zhang, B. V. Reddy, and S. C. Deevi, Scr. Mat., 45: 645 (2001). Crossref
 7. V. A. Lavrenko, A. D. Panasyuk, and S. A. Firstov, Powder Metall. Met. Ceram., 42, Nos. 5–6: 291 (2003). Crossref
 8. S. Romankov, W. Sha, S. D. Kaloshkin, and K. Kaevitser, Surf. Coat. Technol., 201: 3235 (2006). Crossref
 9. N. Ergin, G. Yoruk, and O. Ozdemir, Acta Phys. Polonica A, 123: 245 (2013). Crossref
 10. S. Mridha, H. S. Ong, L. S. Poh, and P. Cheang, J. Mater. Process. Technol., 113: 516 (2001). Crossref
 11. M. A. Mũnoz-Morris, N. Calderón, I. Gutierrez-Urrutia, and D.G. Morris, Mater. Sci. Eng. A, 425: 131 (2006). Crossref
 12. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, M. A. Vasylyev, and M. O. Iefimov, Mater. Sci. Eng. A, 458: 253 (2007). Crossref
 13. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, J. Sound Vib., 308: 855 (2007). Crossref
 14. B. N. Mordyuk, M. O. Iefimov, G. I. Prokopenko, T. V. Golub, and M. I. Danylenko, Surf. Coat. Technol., 204: 1590 (2010). Crossref
 15. В. Ф. Мазанко, Д. С. Герцрикен, С. А. Бобырь, В. М. Миронов, Д. В. Миронов, Искровой разряд и диффузионные процессы в металлах (Киев: Наукова думка: 2014).
 16. Н. М. Чигринова, А. А. Кулешов, В. В. Нелаев, Электронная обработка материалов, № 2: 27 (2010).
 17. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, V. P. Bevz, S. M. Voloshko, and O. B. Mordiuk, Int. J. Surf. Sci. Eng., 14, No. 1: 1 (2020). Crossref
 18. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, K. E. Grinkevych, N. A. Piskun, and T. V. Popova, Surf. Coat. Technol., 309: 969 (2017). Crossref
 19. Б. М. Мордюк, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Д. С. Малахов, Металлофиз. новейшие технол., 42, № 7: 997 (2020). Crossref
 20. E. L. Huskins, B. Cao, and K. T. Ramesh, Mater. Sci. Eng. A, 527: 1292 (2010). Crossref
 21. B. N. Mordyuk, V. V. Silbershmidt, G. I. Prokopenko, Yu. V. Nesterenko, and M. O. Iefimov, Mater. Characterizations, 61: 1126 (2010). Crossref
 22. Z. Zhang and D. L.Chen, Scr. Mater., 54: 1321 (2006). Crossref
 23. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, Yu. V. Milman, M. O. Iefimov, K. E. Grinkevych, A. V. Sameljuk, and I. V. Tkachenko, Wear, 319: 84 (2014). Crossref
 24. P. Sahu, Intermetallics, 14: 180 (2006). Crossref
 25. A. H. Seikh, A. Mohammad, El-Sayed M. Sherif, and A. Al-Ahmari, Metals, 5: 2289 (2015). Crossref
 26. N. Birbilis and R. G. Buchheit, J. Electrochem. Soc., 152, Iss. 4: B140 (2005). Crossref
 27. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, and A. P. Burmak, Surf. Eng., 34, No. 4: 324 (2018). Crossref
 28. M. A. Vasylyev, S. P. Chenakin, and L. F. Yatsenko, Acta Mater., 103: 761 (2016). Crossref
 29. N. I. Khripta, O. P. Karasevska, and B. N. Mordyuk, J. Mater. Eng. Perform., 26, No. 11: 5446 (2017). Crossref