Структурно-фазовий стан і властивості поверхні стопу АМг6 після електроіскрового леґування Вольфрамом і фінішного ультразвукового оброблення

В. В. Могилко$^{1}$, А. П. Бурмак$^{1}$, С. М. Волошко$^{1}$, C. І. Сидоренко$^{1}$, Б. М. Мордюк$^{2,1}$

$^{1}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 07.04.2022. Завантажити: PDF

Проаналізовано ефективність модифікування поверхневих шарів алюмінійового стопу AMг6 комбінованим обробленням, що включає електроіскрове леґування (ЕІЛ) Вольфрамом та фінішне ультразвукове ударне оброблення (УЗУО), щодо покращення мікроструктури, міцности та корозійних властивостей. Результати електронно-мікроскопічної та рентґеноструктурної фазової аналізи свідчать про формування поверхневого шару, що містить твердий розчин Al–W та інтерметалідні фази Al$_{4}$W або Al$_{12}$W, які обумовлюють зміцнення. Мікродюрометричною аналізою показано, що за рахунок комбінованого оброблення (ЕІЛ (W) + УЗУО) мікротвердість поверхневих шарів зростає вдвічі у порівнянні із вихідним станом. Встановлено, що модифікована поверхня має підвищені антикорозійні властивості, що пов’язано із пришвидшеним формуванням пасивувальної оксидної плівки завдяки великій кількості міжзеренних і міжфазних меж.

Ключові слова: алюмінійовий стоп, ультразвукове ударне оброблення, електроіскрове леґування, мікроструктура, мікротвердість, корозія.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v44/i05/0639.html

PACS: 43.35.+d, 61.72.Ff, 81.40.-z, 81.65.-b, 81.65.Kn, 83.10.Tv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. K. Dai, J. Villegas, Z. Stone, and L. Shaw, Acta Mater., 52: 5771 (2004). Crossref
 2. U. Trdan, M. Skarba, and J. Grum, Mater. Characterization, 97: 57 (2014). Crossref
 3. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 9: 1269 (2015). Crossref
 4. R. S. Mishra, Z. Y. Ma, and I. Charit, Mater. Sci. Eng. A, 341: 307 (2003). Crossref
 5. В. Г. Ефременко, К. Шимизу, T. В. Пастухова, Ю. Г. Чабак, К. Kусумото, A. В. Ефременко, Трение и износ, 38, № 1: 24 (2017). Crossref
 6. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, М. В. Кіндрачук, Металлофиз. новейшие технол., 38, № 4: 545 (2016). Crossref
 7. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, Y. V. Milman, M. O. Iefimov, and A. V. Sameljuk, Mater. Sci. Eng. A, 563: 138 (2013). Crossref
 8. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, Y. V. Milman, M. O. Iefimov, K. E. Grinkevych, A. V. Sameljuk, and I. V. Tkachenko, Wear, 319: 84 (2014). Crossref
 9. B. N. Mordyuk, V. V. Silberschmidt, G. I. Prokopenko, Y. V. Nesterenko, and M. O. Iefimov, Mater. Characterization, 61: 1126 (2010). Crossref
 10. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, and A. P. Burmak, Surf. Eng., 34: 324 (2018). Crossref
 11. M. A. Mũnoz-Morris, N. Calderón, I. Gutierrez-Urrutia, and D. G. Morris, Mater. Sci. Eng. A, 425: 131 (2006). Crossref
 12. M. Reboul and B. Baroux, Mater. Corrosion, 62: 215 (2011). Crossref
 13. J. Skrovan, A. Alfantazi, and T. Troczynski, J. Appl. Electrochem., 39: 1695 (2009). Crossref
 14. Z. Szklarska-Smialowska, Corros. Sci., 41: 1743 (1999). Crossref
 15. J. R. Davis, Corrosion of Aluminum and Aluminum Alloys (ASM International (OH): 1999). Crossref
 16. O. V. Maksakova, O. D. Pogrebnjak, and V. M. Beresnev, Usp. Fiz. Met., 19, No. 1: 25 (2018). Crossref
 17. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, A. P. Burmak, I. O. Kruhlov, and V. I. Zakiev, Surf. Coat. Technol., 361: 413 (2019). Crossref
 18. I. П. Шацький, Л. Я. Роп’як, M. М. Маковійчук, Проблеми міцності, № 5: 163 (2016).
 19. B. N. Mordyuk, S. M. Voloshko, V. I. Zakiev, A. P. Burmak, and V. V. Mohylko, J. Mater. Eng. Perform., 30: 1780 (2021). Crossref
 20. Б. М. Мордюк, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, В. В. Могилко, М. М. Ворон, Металлофиз. новейшие технол., 41, № 8: 1067 (2019). Crossref
 21. В. Ф. Мазанко, Д. С. Герцрикен, С. А. Бобырь, В. М. Миронов, Д. В. Миронов, Искровой разряд и диффузионные процессы в металлах (Киев: Наукова думка: 2014).
 22. Б. М. Мордюк, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Д. С. Малахов, Металлофиз. новейшие технол., 42, № 7: 997 (2020). Crossref
 23. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, V. P. Bevz, S. M. Voloshko, and O. B. Mordiuk, Int. J. Surf. Sci. Eng., 14, No. 1: 1 (2020). Crossref
 24. В. В. Могилко, А. П. Бурмак, С. М. Волошко, C. І. Сидоренко, Б. М. Мордюк, Металлофиз. новейшие технол., 44, № 2: 223 (2022). Crossref
 25. N. Stoloff, C. Liu, and S. Deevi, Intermetallics, 8: 1313 (2000). Crossref
 26. E. Principe, B. Shaw, and G. Davis, Corrosion, 59: 295 (2003). Crossref
 27. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, K. E. Grinkevych, N. A. Piskun, and T. V. Popova, Surf. Coat. Technol., 309: 969 (2017). Crossref
 28. H. Zhang, P. Feng, and F. Akhtar, Sci. Rep., 7: 12391 (2017). Crossref
 29. D. Chen, Z. Chen, J. Cai, and Z. Chen, J. Alloy. Compd., 461: L23 (2008). Crossref
 30. C. Unuvar, D. Fredrick, U. Anselmi-Tamburini, B. Shaw, A. Manerbino, J. Guigné, and Z. Munir, Intermetallics, 15: 294 (2007). Crossref
 31. S. Varam, P. V. S. L. Narayana, M. D. Prasad, D. Chakravarty, K. V. Rajulapati, and K. B. S. Rao, Phil. Mag. Let., 94: 582 (2014). Crossref
 32. A. Hu and S. Cai, J. Mater. Res. Technol., 13: 311 (2021). Crossref
 33. T. Cegan, D. Petlak, K. Skotnicova, J. Jurica, B. Smetana, and S. Zla, Molecules, 25: 2001 (2020). Crossref
 34. G. D. Davis, B. A. Shaw, B. J. Rees, and M. Ferry, J. Electrochem. Soc., 140: 951 (1993). Crossref
 35. R. S. Rajamure, H. D. Vora, S. G. Srinivasan, and N. B. Dahotre, Appl. Surf. Sci., 328: 205 (2015). Crossref
 36. L. Iglesias-Rubianes, P. Skeldon, G. E. Thompson, H. Habazaki, and K. Shimizu, Phil. Mag. A, 81: 1579 (2001). Crossref
 37. D. K. Merl, P. Panjan, and J. Kovač, Corros. Sci., 69: 359 (2013). Crossref
 38. Н. И. Лазаренко, Электроискровое легирование металлических поверхностей (Москва: Машиностроение: 1976).
 39. Z. Zhang and D. L. Chen, Scripta Mater., 54: 1321 (2006). Crossref