Властивості поверхонь деталів із криці 12Х18Н10Т, які працюють в умовах радіяційного опромінювання, відновлених методою електроіскрового леґування. Ч. 2. Особливості структурного стану, відновлених поверхонь

О. П. Гапонова$^{1}$, Н. В. Тарельник$^{2}$

$^{1}$Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна
$^{2}$Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, 40021 Суми, Україна

Отримано: 28.05.2022; остаточний варіант - 11.07.2022. Завантажити: PDF

В статті представлено результати досліджень структурного стану покриттів, сформованих методою електроіскрового леґування при енергії розряду $Wp$ = 0,13, 0,52 і 0,9 Дж анодами з ніклю та неіржавійної криці 12Х18Н10Т на поверхні катоди із криці 12Х18Н10Т. Матеріяли анод, такі як нікель і криця 12Х18Н10Т, належать до матеріялів якими доцільно відновлювати поверхні деталів із криці 12Х18Н10Т, які працюють в умовах радіяційного опромінювання. Металографічна аналіза, сформованих покриттів показала, що їх мікроструктура складається із 3-х зон: 1) «білий» шар — шар, що не піддається травленню звичайними реактивами, 2) перехідна зона або дифузійна зона, 3) основний метал. При використанні в якості електроди-інструменту ніклю і криці 12Х18Н10Т зі збільшенням енергії розряду товщина зміцненого шару, мікротвердість, суцільність і товщина «білого» шару, а також величина шерсткости поверхні збільшуються. Заміна аноди ніклю на крицю 12Х18Н10Т приводить до збільшення шерсткости поверхні і зменшення товщини зміцненого шару.

Ключові слова: електроіскрове леґування, нікель, криця, металографічна аналіза, структура, товщина шару, мікротвердість, шерсткість, суцільність.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v44/i09/1103.html

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.35.Gy, 68.55.J-, 81.40.Pq, 81.65.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Н. В. Тарельник, Металлофиз. новейшие технол., 44, № 8: 1037 (2022).
 2. Технічне обслуговування і ремонт. Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання енергоблоків та загальностанційного обладнання атомних електростанцій. СОУ НАЕК 033:2021 (Київ: НАЕК «Енергоатом»: 2021).
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. «Про схвалення енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».
 4. Отчет по анализу безопасности. Техническое обоснование безопасности. Блок № 1. Южно-Украинская АЭС. 23.1.39.ОБ.05.01-05 (НАЭК «Энергоатом»: 2018).
 5. П. М. Бажин, А. М. Стопин, Станочный парк, № 10 (55), (2008).
 6. А. В. Козырь, Л. А. Коневцов, С. В. Коновалов, С. В. Коваленко, В. И. Иващенко, Письма о материалах, 8, № 2: 140 (2018). Crossref
 7. Б. О. Саржанов, Наукові нотатки, № 68: 96 (2019).
 8. Б. О. Саржанов, Спосіб підвищення якості відновлених покрить металевих деталей методом електроерозійного легування, Патент України № 138052 (Опубліковано 11 листопада 2019 р.).
 9. В. Ф. Мазанко, Е. Н. Храновская, Е. В. Иващенко, С. П. Ворона, Доповіді Національної академії наук України, № 8: 96 (2007).
 10. К. Судзуки, Х. Фудзимори, К. Хасимото, Аморфные металлы (Ред. Ц. Масумото) (Москва: Металлургия: 1987).
 11. М. А. Пенязь, Е. А. Краснова, А. А. Иванников, Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020» (2020).
 12. Г. И. Пашкова, Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, № 33 (2006).
 13. В. К. Лобанов, Г. И. Пашкова, Механіка та машинобудування, № 1: 32 (2004).
 14. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова , Е. В. Коноплянченко, Н. С. Евтушенко, В. О. Герасименко, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 6: 795 (2018). Crossref
 15. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, В. С. Марцинковский, Н. В. Тарельник, О. А. Василенко, Металлофиз. новейшие технол., 41, № 1: 47 (2019). Crossref
 16. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and A. N. Zhukov, Chem. Petroleum Eng., 53: 266 (2017). Crossref
 17. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and A. N. Zhukov, Chem. Petroleum Eng., 53: 385 (2017). Crossref
 18. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and A. N. Zhukov, Chem. Petroleum Eng., 53: 114 (2017). Crossref
 19. V. Martsynkovskyy, V. Tarelnyk, Ye. Konoplianchenko, O. Gaponova, and M. Dumanchuk, Advances in Design, Simulation and Manufacturing II (Eds. V. Ivanov, J. Trojanowska, J. Machado, O. Liaposhchenko, J. Zajac, I. Pavlenko, M. Edl, and D. Perakovic) (Springer: 2019), p. 216. Crossref
 20. O. Gaponova, C. Kundera, G. Kirik, V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, Ie. Konoplianchenko, M. Dovzhyk, A. Belous, and O. Vasilenko, Advances in Thin Films, Nanostructured Materials, and Coatings (Eds. A. D. Pogrebnjak and V. Novosad) (Springer: 2019), p. 249. Crossref