Вплив технологічних параметрів внутрішньоформового модифікування порошковими брикетованими модифікаторами на структуру та властивості виливків з високоміцного чавуну

Г. А. Баглюк, В. Я. Куровський, О. Й. Шинський, М. Я. Терещенко, А. П. Тіщенко

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Омеляна Пріцака, 3, 03142 Київ, Україна

Отримано: 22.12.2022; остаточний варіант - 12.01.2023. Завантажити: PDF

В роботі наведено результати дослідження впливу компонентного складу, маси та конфіґурації порошкових брикетованих модифікаторів на структуру та властивості високоміцного чавуну, одержаного методою внутрішньоформового модифікування. Модифікування розтопу забезпечували за рахунок встановлених на ливниках модифікувальних вставок — циліндричних втулок двох конфіґурацій: з осьовим циліндричним отвором та отвором у вигляді конусної поверхні (діяфрагма), спресованих із двох варіянтів сумішей порошків маґнію, феросиліцію, заліза та плавикового шпату (CaF$_{2}$). Маса модифікувальних вставок варіювалася від 25 до 100 г. Результати досліджень показали, що використання модифікувальної вставки у вигляді діяфрагми забезпечує підвищення середнього вмісту Маґнію у виливку та міцности одержаного чавуну у порівнянні із гладкою втулкою для всіх значень маси вставки, а також підвищення рівномірности розподілу Маґнію по довжині виливка для варіянтів вставок підвищеної маси (75 та 100 г). Збільшення маси модифікувальної втулки приводить до підвищення рівня міцности стопу.

Ключові слова: чавун, розтоп, модифікатор, порошок, графіт, структура, міцність, твердість.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v45/i03/0343.html

PACS: 75.50.Bb, 81.07.Wx, 81.10.Fq, 81.30.Fb, 81.40.Lm


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. J. O. Olawale, S. A. Ibitoye, and K. M. Oluwasegun, Int. J. Sci. Eng. Research, 7, No.  9: 397 (2016).
 2. P. Chaengkham and P. Srichandr, J. Mater. Processing Technology, 211, No. 8: 1372 (2011). Crossref
 3. B. I. Imasogie, Ife J. Technology, 23, No. 2: 24 (2015).
 4. Ductile Iron Handbook (Des Plaines: American Foundry Society: 1993).
 5. В. И. Литовка, Повышение качества высокопрочного чугуна в отливках (Киев: Наукова думка: 1987).
 6. Е. В. Ковалевич, Л. А. Петров, В. В. Андреев, Литейное производство, № 2: 2 (2014).
 7. Г. А. Баглюк, В. Я. Куровський, Наукові нотатки, № 58: 15 (2017).
 8. E. V. Zakharchenko, O. I. Shinsky, G. A. Baglyuk, S. I. Klimenko, V. Ya. Kurovsky, E. A. Sirenko, and A. L. Goncharov, Nauka Innov., 15, No. 1: 53 (2019). Crossref
 9. Y. S. Lerner, L. S. Aubrey, and D. Craig, Foundry Trade J., 9: 24 (2001).
 10. T. Pacyniak and R. Kaczorowski, Arch. Foundry Eng., 1: 101 (2010).
 11. M. A. Fesenko and A. M. Fesenko, Progress in Physics of Metals, 21, No. 1: 83 (2020). Crossref
 12. T. Pacyniak and R. Kaczorowski, Archives of Foundry Eng., 10, Iss. 1: 101 (2010).
 13. М. А. Фесенко, А. Н. Фесенко, В. А. Косячков, В. Г. Могилатенко, Процессы литья, № 1: 44 (2013).
 14. М. А. Фесенко, А. Н. Фесенко, В. Г. Могилатенко, Теорія і практика металургії, № 6: 40 (2019).
 15. В. Н. Чуватин, А. А. Колпаков, Литейщик России, № 2: 13 (2004).
 16. В. Я. Куровский, Г. А. Баглюк, О. И. Шинский, Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, № 10, ч. 1: 112 (2010).
 17. В. И. Литовка, В. А. Маслюк, В. Я. Куровский, Литейное производство, № 8: 7 (2003).
 18. V. Ya. Kurovskyi and G. A. Bagliuk, 10th Int. Congress Proceedings ‘Machines. Technologies. Materials’ (Sept. 10–12, 2013) (Varna: 2013), vol. 1, p. 93.
 19. Г. А. Баглюк, О. И. Шинский, Н. Я. Терещенко, В. Я. Куровский, Технология металлов, № 12: 3 (2018).
 20. G. A. Baglyuk and V. Y. Kurovskii, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 56: 123 (2017). Crossref