Повертання в металі зварних з’єднань паропроводів, які тривалий час експлуатуються в умовах плазучости

В. В. Дмитрик, А. В. Глушко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, 61002 Харків, Україна

Отримано: 07.11.2018; остаточний варіант - 17.02.2023. Завантажити: PDF

У процесі тривалої експлуатації паропроводів із теплостійких криць в умовах плазучости в їхньому металі відбуваються фізико-хемічні процеси, що забезпечують перетворення вихідної структури паропроводів у ферито-карбідну суміш. Такі процеси характеризуються наявністю повертання та рекристалізації. Відмінність їх від класичного повертання та рекристалізації полягає в тому, що повертання та рекристалізація у металі паропроводів проходять не як ефект зняття наклепу під час відпалу шляхом виділення накопиченої під час деформації енергії, а як перехід леґованої системи у стан, що характеризується більш низьким енергетичним рівнем. Знімається фазовий наклеп. Повертання у металі зварних з’єднань відбувається більш інтенсивно, ніж в основному металі самих паропроводів, що забезпечується у зварних з’єднаннях наявністю значних структурної, хемічної та механічної неоднорідностей.

Ключові слова: зварні з’єднання паропроводів, повертання, рекристалізація, структурна неоднорідність, дислокації, зона термічного впливу.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v45/i03/0369.html

PACS: 81.20.Vj, 81.40.Lm, 83.10.Tv, 83.50.Lh, 83.85.Tz


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. В. В. Дмитрик, С. Н. Барташ, Металлофиз. новейшие технол., 32, № 12: 1657 (2010).
  2. A. Glushko, Eastern-European J. Enterprise Technologies, 6, No. 1 (84): 14 (2016). Crossref
  3. В. В. Дмитрик, В. Н. Баумер, Металлофиз. новейшие технол., 29, № 7: 937 (2007).
  4. А. В. Глушко, В. В. Дмитрик, Т. А. Сыренко, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 5: 683 (2018). Crossref
  5. В. В. Дмитрик, О. В. Соболь, М. А. Погребной, А. В. Глушко, Автоматическая сварка, № 12: 43 (2015).
  6. С. А. Фирстов, Т. Г. Рогуль, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 1: 33 (2017). Crossref
  7. Р. Хоникомб, Пластическая деформация металлов (Москва: Мир: 1972).
  8. Г. Готтштайн, Физико-химические основы материаловедения (Москва: Бином: 2011).
  9. Т. Екобори, Физика и механика разрушения и прочности твердых тел (Москва: Металлургия: 1971).
  10. В. В. Дмитрик, А. И. Конык, Автоматическая сварка, № 7: 21 (2015).