Високоентропійний припій на основі системи NiCoCrPdGe для паяння ніклевих суперстопів

С. В. Максимова, В. В. Воронов, П. В. Ковальчук

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Казимира Малевича, 11, 03150 Київ, Україна

Отримано: 30.12.2022; остаточний варіант - 12.01.2023. Завантажити: PDF

Під час паяння жароміцних ніклевих стопів (ЖНС) традиційними промисловими припоями на базі систем Ni−Cr−(B, Si) у паяних швах має місце утворення крихких інтерметалідних сполук — силіцидів і боридів. З метою запобігання утворенню таких небажаних крихких фаз у паяних з’єднаннях жароміцних ніклевих стопів проводяться дослідження з використанням в якості припоїв високоентропійних стопів. В даній роботі показано можливість створення багатокомпонентних високоентропійних припоїв на основі системи NiCoCrPdGe із застосуванням розрахункових методик, бінарних діяграм стану металевих систем і з урахуванням класичних критеріїв формування твердих розчинів за Юм-Розері. Розрахунковим шляхом визначено низку термодинамічних параметрів ($\Delta S_{m}$, $\Delta H_{m}$, $\delta$, $\Omega_m$, $VEC_{m}$) і температуру ліквідусу та побудовано відповідні залежності від вмісту леґувальних компонентів у стопах системи NiCoCrPdGe. Встановлено граничні межі леґування експериментальних стопів, в яких значення даних термодинамічних величин відповідають параметрам, що висуваються до високоентропійних стопів і сприяють формуванню структури твердого розчину із ГЦК-ґратницею. На основі одержаних даних побудовано ділянку поверхні ліквідусу для стопів системи NiCoCrPdGe. За результатами проведених досліджень визначено граничні концентраційні межі депресорної присадки — Ґерманію, що забезпечують прийнятну температуру топлення припою під час паяння жароміцних ніклевих стопів. За результатами експериментальних досліджень встановлено, що стоп системи NiCoCrPdGe$_{5}$ характеризується двофазною дендритною структурою. Розрахунковою методою визначено, що об’ємна частка твердого розчину складає 72,54–75,47%.

Ключові слова: високоентропійний стоп, припій, паяння, температура ліквідусу, ентропія змішання, ентальпія змішання, Ґерман.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v45/i03/0387.html

PACS: 05.70.-a, 05.70.Ce, 06.60.Vz, 61.66.Dk, 64.75.Nx, 82.33.Pt


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. B. Geddes and H. Leon, Superalloys. Alloying and Performance (ASM International: 2010). Crossref
 2. С. Б. Бєліков, А. Д. Коваль, Металознавство та обробка металів, 2: 20 (1995).
 3. Ч. Т. Симс, Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок (Москва: Металлургия: 1995) (пер. з англ.).
 4. O. A. Ojo, N. L.Richards, and M. C. Chaturvedi, J. Scr. Mater., 50, No. 10: 641 (2004). Crossref
 5. A. Ghasemi and M. Pouranvari, Sci. and Technol. of Welding and Joining, 24, No. 4: 342 (2019). Crossref
 6. L. Hardwick, P. Rodgers, E. Pickering, and R. Goodall, Metall. Mater. Trans. A, 52: 2534 (2021). Crossref
 7. D. Kay, Industrial Heating, 70, No. 11: 33 (2003).
 8. A. Rabinkin, Sci. and Technol. of Welding and Joining, 9, No. 3: 181 (2004). Crossref
 9. V. V. Kurenkova, L. K. Doroshenko, and I. S. Malashenko, Paton Welding J., 6: 14 (2009).
 10. X. Huang, Weld. J., 93, No. 7: 232 (2014). Crossref
 11. V. F. Khorunov, S. V. Maksymova, and V. G. Ivanchenko, Paton Welding J., 9: 26 (2004).
 12. Г. В. Єрмолаєв, В. В. Квасницький, В. Ф. Квасницький, С. В. Максимова, В. Ф. Хорунов, В. В. Чигарьов, Паяння матеріалів (Миколаїв: НУК: 2015).
 13. S. Maksymova, V. Voronov, and P. Kovalchuk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 11: 1539 (2019).
 14. M. Salmaliyan and M. Shamanian, Heat Mass Transf., 55, No. 8: 2083 (2019). Crossref
 15. X. J. Yuan, M. B. Kim, and C. Y. Kang, Mater. Sci. Technol., 27, No. 7: 1191 (2011). Crossref
 16. M. Abdelfatah and O. A. Ojo, Mater. Sci. Technol., 25, No. 1: 61 (2009). Crossref
 17. D. Luo, Y. Xiao, L. Hardwick, R. Snell, M. Way, X. Sanuy Morell, F. Livera, N. Ludford, C. Panwisawas, H. Dong, and R. Goodall, Entropy, 23: 78 (2021). Crossref
 18. W. Tillmann, T. Ulitzka, L. Wojarski, M. Manka, and D. Wagstyl, Weld. World, 64, No. 1: 201 (2020). Crossref
 19. W. Tillmann, T. Wojarski, D. Stangier, M. Manka, and C. Timmer, Weld. World, 64, No. 9: 1597 (2020). Crossref
 20. D. Bridges, S. Zhang, S. Lang, M. Gao, Z. Yu, Z. Feng, and A. Hu, Mater. Lett., 215, No. 12: 11 (2018). Crossref
 21. J. Yeh, Annales De Chimie – Science des Materiaux, 31: 633 (2006). Crossref
 22. W. Tang and J. Yeh, Metall. Mater. Trans. A, 40, No. 6: 1479 (2009). Crossref
 23. Y. Zhang, T. T. Zuo, Z. Tang, M. C. Gao, K. A. Dahmen, P. K. Liaw, and Z. P. Lu, Prog. Mater. Sci., 61, No. 4: 1 (2014). Crossref
 24. A. Li and X. Zhang, Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.), 22, No. 3: 219 (2009).
 25. A. E. Shapiro, Proc. Int. Conf. Brazing and Soldering (Oct. 3–6, 2021, Miami).
 26. T. B. Massalski, Вinary Alloy Phase Diagrams (Metals Park, Ohiо: ASM International: 1990) (in СD).
 27. B. Vishwanadh, N. Sarkar, S. Gangil, S. Singh, R. Tewari, G.K. Dey, and S. Banerjee, Scr. Mater., 124, No. 11: 146 (2016). Crossref
 28. X. Sun, H. Zhang, S. Lu, X. Ding, Y. Wang, and L. Vitos, Acta Mater., 140, No. 5: 366 (2017). Crossref
 29. Y. Zhang, Z.P. Lu, S. G. Ma, P. K. Liaw, Z. Tang, Y. Q. Cheng, and M. C. Gao,   MRS Commun., 4, No. 2: 57 (2014). Crossref
 30. M. C. Gao, J. W. Yeh, P. K. Liaw, and Y. Zhang, High-Entropy Alloys (Switzerland: Springer Int. Publ.: 2016).
 31. X. S. Morell, R. Goodall, E. Pickering, P. Webb, P. Rodgers, E. S. De Cambra, and L. T.Marguez, Proc. Int. Conf. Brazing and Soldering (Oct. 3–6, 2021, Miami).
 32. V. G. Іvanchenko, S. P. Oshkad’orov, and S. M. Severina, Metalozn. Obrobka Met., 1: 21 (2014).
 33. Л. Н. Мишенина, В. В. Шелковников, Справочные материалы по химии (Томск: 2007).
 34. Periodic Table with Element Names and Electronegativity; http://surl.li/dkhxg
 35. GuideScientific.com. Educational Portal; https://guide-scientific.com/
 36. Interactive Periodic Table of Elements; https://periodictable.me/palladium-electron-configuration/
 37. A. Takeuchi and A. Inoue, Mater. Trans., 46, No. 12: 2817 (2005). Crossref
 38. J. W. Yeh, S. K. Chen, S. J. Lin, J. Y. Gan, T. S. Chin, T. T. Shun, C. H. Tsau, and S. Y. Chang, Adv. Eng. Mater., 6, No. 5: 299 (2004). Crossref
 39. A. K. Singh, K. Kumar, A. Dwivedi, and A. Subramaniam. Intermetallics, 53, No. 10: 112 (2014). Crossref
 40. X. Yang, Y. Zhang, and P. K. Liaw, Procedia Eng., 36, No. 3: 292 (2012). Crossref
 41. S. Guo and C. Liu, Prog. Nat. Sci.: Mater. Int., 21, No. 6: 433 (2011).
 42. L. Jiang, Y. P. Lu, H. Jiang, T. M. Wang, B. N. Wei, Z. Q. Cao, and T. J. Li, Materi. Sci. Technol., 32, No. 6: 588 (2016).
 43. S. Guo, C. Ng, J. Lu, and C. T. Liu, J. Appl. Phys., 109, 103505 (2011). Crossref