Врахування далекосяжних сил в моделі твердої сфери

Ю. М. Полуектов

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, вул. Академічна, 1, 61108 Харків, Україна

Отримано: 06.01.2023; остаточний варіант - 15.02.2023. Завантажити: PDF

Запропоновано методу врахування далекосяжного потенціялу атомів у рамках моделі твердих сфер. Показано, що термодинамічні величини можна представити у вигляді суми трьох внесків — ідеального газу, взаємодії твердих сфер і далекосяжного потенціялу. В основному за густиною наближенні обчислено поправки до віріяльного коефіцієнта та тепломісткости для плавної складової потенціялу. Звернено увагу на те, що ефекти, які визначаються далекосяжною складовою потенціялу, можуть бути описані в рамках моделю самоузгодженого поля.

Ключові слова: газ, рідина, потенціял твердої сфери, далекосяжний потенціял, віріяльний коефіцієнт, тепломісткість, самоузгоджене поле.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v45/i03/0423.html

PACS: 05.20.Gg, 05.20.Jj, 05.70.Ce, 61.20.Gy, 61.20.Ne, 82.60.-s


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. O. Hirschfelder, C. F. Curtiss, and R. B. Bird, The Molecular Theory of Gases and Liquids (Wiley-Interscience: 1964), p. 1280.
 2. H. N. V. Temperley, J. S. Rowlinson, and G. S. Rushbrooke, Phys. Simple. Liq., (1968).
 3. C. A. Croxton, Liq. State Phys. A: 421 (1974).
 4. A. Santos, Lect. Notes Phys, 923: 271, (2016).
 5. I. Z. Fisher, Statistical Theory of Liquids (1964).
 6. M. S. Wertheim, Phys. Rev. Lett. 10: 321 (1963). Crossref
 7. M. S. Wertheim, J. Math. Phys. 5: 643 (1964). Crossref
 8. A. A. Vlasov, Many-Particle Theory and Its Application to Plasma (New York: Gordon and Breach: 1961) (English translation).
 9. I. P. Bazarov, Statisticheskaya Teoriya Kristallicheskogo Sostoyaniya [Statistical Theory of Crystalline State] (Moskva: MGU: 1972) (in Russian).
 10. I. P. Bazarov, E. V. Gevorkyan, and V. V. Kotenok, Statisticheskaya Teoriya Polimorfnykh Prevrashchenii [Statistical Theory of Polymorphic Transformations] (Moscow: MGU: 1978) (in Russian).
 11. Yu. M. Poluektov, Ukr. J. Phys., 60, 556 (2015). Crossref