Структура та магнетні властивості стопу Fe$_{2}$MnGa

Ю. В. Кудрявцев$^{1}$, А. О. Перекос$^{1}$, В. М. Єрмоленко$^{1}$, J. Dubowik$^{2}$, І. М. Главацький$^{3}$, Л. Є. Козлова$^{4}$, Ю. Б. Скирта$^{4}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Інститут молекулярної фізики ПАН, вул. Смолуховського, 17, 60-179 Познань, Польща
$^{3}$Helmholtz Centre Berlin for Materials and Energy, 1 Hahn Meitner Platz, 14109 Berlin, Germany
$^{4}$Інститут магнетизму НАН та МОН України, бульв. Академіка Вернадського, 36б, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 23.04.2014; остаточний варіант - 30.06.2014. Завантажити: PDF

Магнетні властивості стопу Fe$_{50,1}$Mn$_{22,7}$Ga$_{27,2}$ в зв’язку з його кристалічною структурою вивчали в інтервалі температур 4—850 К методами дифракції нейтронів (ДН) та магнетометрії. Встановлено, що після відпалу за температури у 1020 К впродовж 96 годин з наступним гартуванням у крижаній воді стоп містить впорядковані фази зі структурами L1$_{2}$ та L2$_{1}$. Стоп Fe$_{50,1}$Mn$_{22,7}$Ga$_{27,2}$ характеризується складною температурною залежністю магнетних властивостей, яка обумовлена перетвореннями (при нагріві) з феромагнетного (ФМ) у парамагнетний стан у фазі L2$_{1}$ і з антиферомагнетного (АФМ) стану в ФМ у фазі L1$_{2}$. Згідно з даними ДН, АФМ-порядок у стопі не є строго антипаралельним. Відсутність значної обмінної анізотропії у стопі зумовлено хаотичною орієнтацією магнетних моментів зерен ФМ-фази, що межують з областями АФМ-фази.

Ключові слова: метамагнетне перетворення, мартенситне перетворення, магнетні властивості, обмінна анізотропія, дифракція нейтронів.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i07/0967.html

PACS: 61.05.fm, 64.60.Cn, 64.75.Op, 72.15.Eb, 75.25.-j, 75.30.Kz, 75.50.Bb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. X. D. Tang, W. H. Wang, W. Zhu, E. K. Liu, G. H. Wu, F. B. Meng, H. Y. Liu, and H. Z. Luo, Appl. Phys. Lett., 97: 242513 (2010). Crossref
  2. X. D. Tang, W. H. Wang, G. H. Wu, F. B. Meng, H. Y. Liu, and H. Z. Luo, Appl. Phys. Lett., 99: 222506 (2011). Crossref
  3. T. Gasi, A. K. Nayak, M. Niklas, and C. Felser, J. Appl. Phys., 113: 17E301 (2013). Crossref
  4. C. W. Shih, X. G. Zhao, H. W. Chang, W. C. Chang, and Z. D. Zhang, J. Alloys Compd., 570: 14 (2013). Crossref
  5. W. Zhu, E. K. Liu, L. Feng, X. D. Tang, J. L. Chen, G. H. Wu, H. Y. Liu, F. B. Meng, and H. Z. Luo, Appl. Phys. Lett., 95: 222512 (2009). Crossref
  6. T. Omori, K. Watanabe, R. Y. Umetsu, R. Kinuma, and K. Ishida, Appl. Phys. Lett., 95: 082508 (2009). Crossref
  7. T. Omori, K. Watanabe, X. Xu, R.Y. Umetsu, R. Kainuma, and K. Ishida, Scr. Mater., 64: 669 (2011). Crossref
  8. C. A. Jenkins, A. Scholl, R. Kainuma, H. J. Elmers, and T. Omori, Appl. Phys. Lett., 100: 032401 (2012). Crossref
  9. V. V. Khovaylo, T. Omori, K. Endo, X. Xu, R. Kainuma, A. P. Kazakov, V. N. Prudnikov, E. A. Gan’shina, A. I. Novikov, Yu. O. Mikhailovsky, D. E. Mettus, and A. B. Granovsky, Phys. Rev. B, 87: 174410 (2013). Crossref
  10. Y. V. Kudryavtsev, N. V. Uvarov, V. N. Iermolenko, I. N. Glavatskyy, and J. Dubowik, Acta Mater., 60: 4780 (2012). Crossref