Можливості діагностики декількох типів дефектів кристалу на основі ефекту неоднакового впливу дефектів різного типу на деформаційну залежність повної інтегральної інтенсивності динамічної дифракції

В. В. Лізунов, С. М. Бровчук, А. І. Нізкова, В. Б. Молодкін, С. В. Лізунова, Б. В. Шелудченко, Г. І. Гранкіна, І. І. Рудницька, С. В. Дмитрієв, М. Г. Толмачьов, Р. В. Лехняк, Л. М. Скапа, Н. П. Ірха

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 07.07.2014. Завантажити: PDF

В роботі встановлено та кількісно проаналізовано ріжницю деформаційних залежностей (ДЗ) когерентної ($R_{ib}$) та дифузної ($R_{id}$) складових повної інтеґральної інтенсивности динамічної дифракції (ПІІДД) як між собою, так і для кожного з декількох типів дефектів, одночасно присутніх у монокристалічному зразку. Це відкриває принципову можливість визначення параметрів дефектів різного типу з використанням (разом з варіяцією умов дифракції) різних областей ДЗ ПІІДД з різкою ДЗ $R_{id}/R_{ib}$ (внеску дифузної складової). Показано, що при зміні умов Лауе-дифракції від відповідних наближенню товстого кристалу до відповідних наближенню тонкого кристалу та при розширенні области зміни ступеня пружньої деформації з’являється можливість керування інтервалом і характером зміни відношення $R_{id}/R_{ib}$, а в результаті – чутливістю ДЗ ПІІДД щодо типу й характеристик мікродефектів.

Ключові слова: мікродефекти, деформаційні залежності, повна інтегральна інтенсивність динамічної дифракції.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i09/1271.html

PACS: 07.85.Jy, 61.05.cc, 61.05.cf, 61.05.cp, 61.72.Dd, 61.72.J-, 61.72.Lk


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. F. N. Chukhovskii and P. V. Petrashen’, Acta Crystallogr. A, 33: 311 (1977). Crossref
  2. В. Б. Молодкин, А. И. Низкова, А. П. Шпак, В. Ф. Мачулин, В. П. Кладько, И. В. Прокопенко, Р. Н. Кютт, Е. Н. Кисловский, С. И. Олиховский, Е. В. Первак, И. М. Фодчук, А. А. Дышеков, Ю. П. Хапачев, Дифрактометрия наноразмерных дефектов и гетерослоев кристаллов (Киев: Академпериодика: 2005).
  3. В. Б. Молодкин, М. В. Ковальчук, В. Ф. Мачулин, А. И. Низкова, Э. Х. Мухамеджанов, С. В. Лизунова, В. П. Кладько, С. В. Дмитриев, И. Н. Заболотный, Н. П. Ирха, С. М. Бровчук, Я. В. Василик, В. В. Лизунов, А. А. Катасонов, И. И. Рудницкая, В. С. Харченко, А. Е. Благов, В. В. Молодкин, Е. В. Первак, Р. В. Лехняк, Металлофиз. новейшие технол., 34, № 9: 1163 (2012).
  4. S. M. Brovchuk, V. B. Molodkin, A. I. Nizkova, I. I. Rudnytska, G. I. Grankina, V. V. Lizunov, S. V. Lizunova, B. V. Sheludchenko, E. S. Skakunova, S. V. Dmitriev, I. N. Zabolotnyi, A. A. Katasonov, B. F. Zhuravlev, R. V. Lekhnyak, L. N. Skapa, and N. P. Irha, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 8: 1035 (2014). Crossref
  5. M. A. Krivoglaz, X-Ray and Neutron Diffraction in Nonideal Crystals (Berlin: Springer: 1996). Crossref
  6. В. В. Лизунов, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Н. Г. Толмачев, Е. С. Скакунова, С. В. Дмитриев, Б. В. Шелудченко, С. М. Бровчук, Л. Н. Скапа, Р. В. Лехняк, Е. В. Фузик, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 7: 857 (2014). Crossref