Вплив заміни нікеля кобальтом на термічну стійкість і мікротвердість сплавів Al$_{86}$Ni$_{8}$Gd$_{6}$ і Al$_{86}$Ni$_{8}$Y$_{6}$ з аморфною і нанокомпозитною структурою

В. К. Носенко$^{1}$, О. О. Сегіда$^{1}$, Г. О. Назаренко$^{1}$, Т. М. Моісеєва$^{2}$, С. О. Костиря$^{2}$, К. А. Свірідова$^{2,3}$, В. І. Ткач$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, вул. Р. Люксембург, 72, 83114 Донецьк, Україна
$^{3}$Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, пл. Гоголя, 1, 92703 Старобільськ, Луганська обл., Україна

Отримано: 22.07.2014. Завантажити: PDF

Методами Рентґенівської дифрактометрії, диференційної сканувальної калориметрії та міряння мікротвердости досліджено вплив часткової й повної заміни Ніклю Кобальтом в аморфних стопах Al$_{86}$Ni$_{8-x}$Co$_{x}$Y$_{6}$ і Al$_{86}$Ni$_{8-x}$Co$_{x}$Gd$_{6}$ ($x = 0, 2, 4, 6, 8$) на структуру, термічну стійкість, характер першої стадії кристалізації і на мікротвердість в аморфному та нанокомпозитному станах. Встановлено, що підвищення концентрації Кобальту приводить до підвищення температур початку кристалізації та мікротвердости аморфних фаз від 477 до 573 К і від 2,97 до 3,11 ГПа в стопах Al$_{86}$Ni$_{8-x}$Co$_{x}$Y$_{6}$, від 496 до 577 К і від 3,23 до 3,4 ГПа в стопах Al$_{86}$Ni$_{8-x}$Co$_{x}$Gd$_{6}$ відповідно та зміни механізму першої стадії кристалізації від однофазного до двофазного. Показано, що формування аморфно-нанокристалічних структур на першій стадії кристалізації приводить до істотного підвищення твердости до 5,98 $\pm$ 0,07 ГПа в стопах Al$_{86}$Ni$_{8-x}$Co$_{x}$Y$_{6}$ і 5,0 $\pm$ 0,03 ГПа в стопах Al$_{86}$Ni$_{8-x}$Co$_{x}$Gd$_{6}$. Висловлено припущення про те, що зміни термічної стабільности і мікротвердости досліджуваних аморфних стопів зумовлені відмінностями електронної будови атомів перехідних і рідкісноземельних леґувальних елементів.

Ключові слова: механізм кристалізації, мікротвердість, термічна стійкість, легування, нанокристали, аморфні сплави на основі Al.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i01/0049.html

PACS: 61.43.Dq, 61.46.Hk, 62.20.Qp, 62.23.Pq, 68.60.Dv, 81.40.Ef, 81.70.Pg


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. A. Inoue, K. Ohtera, A. P. Tsai, and T. Masumoto, Jpn. J. Appl. Phys., 27: L280 (1998). Crossref
 2. G. J. Shiflet, Y. He, and S. J. Poon, J. Appl. Phys., 64, No. 12: 6863 (1988). Crossref
 3. Y.-H. Kim, A. Inoue, and T. Masumoto, Mater. Trans. JIM, 31, No. 8: 747 (1990). Crossref
 4. H. Chen, Y. He, G. J. Shiflet, and S. J. Poon, Scr. Met. Mater., 25, No. 6: 1421 (1991). Crossref
 5. J. Mu, H. Fu, Zh. Zhu, A. Wang, H. Li, Zh. Hu, and H. Zhang, Adv. Eng. Mater., 11, No. 7: 530 (2009). Crossref
 6. B. J. Yang, J. H. Yao, J. Zhang, H. W. Yang, J. O. Wang, and E. Ma, Scr. Mater., 61: 423 (2009). Crossref
 7. O. N. Senkov, S. V. Senkova, J. M. Scott, and D. B. Miracle, Mater. Sci. Eng. A, 393: 12 (2005). Crossref
 8. K. B. Surreddi, S. Scudino, H. V. Nguyen, K. Nikolowski, M. Stoica, M. Sakaliyska, J. S. Kim, T. Gemming, J. Vierke, M. Wollgarten, and J. Eckert, J. Phys.: Conf. Ser., 144: 012079 (2009). Crossref
 9. Y. X. Zhuang, J. Z. Jiang, Z. G. Lin, M. Mezouar, W. Crichton, and A. Inoue, Appl. Phys. Lett., 79, No. 6: 743 (2001). Crossref
 10. V. I. Tkatch, S. G. Rassolov, V. V. Popov, V. V. Maksimov, V. V. Maslov, V. K. Nosenko, A. S. Aronin, G. E. Abrosimova, and O. G. Rybchenko, J. Non-Cryst. Sol., 357: 1628 (2011). Crossref
 11. Z. H. Huang, J. F. Li, Q. L. Rao, and Y. H. Zhou, Intermetallics, 16: 727 (2008). Crossref
 12. Zh. Huang, J. Li, Q. Rao, and Y. Zhou, J. Non-Cryst. Sol., 354: 1671 (2008). Crossref
 13. В. В. Маслов, В. К. Носенко, В. А. Машира, В. И. Ткач, С. Г. Рассолов, В. В. Попов, В. И. Крысов, Металлофиз. новейшие технол., 27, № 7: 935 (2005).
 14. В. К. Носенко, Е. А. Сегида, А. А. Назаренко, В. В. Максимов, Е. А. Свиридова, С. А. Костыря, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 11, № 1: 57 (2013).
 15. В. В. Маслов, В. И. Ткач, В. К. Носенко, С. Г. Рассолов, В. В. Попов, В. В. Максимов, Е. С. Сегида, Металлофиз. новейшие технол., 33, № 5: 663 (2011).
 16. A. Inoue, Progr. Mater. Sci., 43: 365 (1998). Crossref
 17. S. J. Poon, G. J. Shiflet, F. Q. Guo, and V. Ponnambalam, J. Non-Cryst. Solids, 317: 1 (2003). Crossref
 18. B. J. Yang, J. H. Yao, J. Zhang, H. W. Yang, J. O. Wang, and E. Ma, Scr. Mater., 61: 423 (2009). Crossref
 19. С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев, Рентгенографический и электронно-оптический анализ (Москва: МИСиС: 2002).
 20. D. V. Louzguine-Luzgin and A. Inoue, J. Alloys Compd., 399: 78 (2005). Crossref
 21. O. N. Senkov and D. B. Miracle, Mater. Res. Bull., 36: 2183 (2001). Crossref
 22. R. Sabet-Sharghi, Z. Altounian, and W. B. Muir, J. Appl. Phys., 75, No. 9: 4438 (1994). Crossref
 23. B. Sun, X. Bian, J. Guo, J. Zhang, and T. Mao, Mater. Lett., 61: 111 (2007). Crossref
 24. A. Takeuchi and A. Inoue, Mater. Trans. JIM, 41, No. 11: 1372 (2000). Crossref
 25. W. Zalewski, J. Antonowicz, R. Bacewicz, and J. Latuch, J. Alloys Compd., 468: 40 (2009). Crossref
 26. S. Uporov, Y. Zubavichus, A. Yaroslavtsev, N. Trofimova, V. Bykov, R. Ryltsev, S. Pryanichnikov, V. Sidorov, K. Shunyaev, S. Mudry, S. Zhovneruk, and A. Murzakaev, J. Non-Cryst. Solids, 402: 1 (2014). Crossref
 27. A. Lovas, L. F. Kiss, and F. Sommer, J. Non-Cryst. Solids, 192–193: 608 (1995). Crossref
 28. V. I. Tkatch, S. G. Rassolov, V. K. Nosenko, V. V. Maksimov, T. N. Moiseeva, and K. A. Svyrydova, J. Non-Cryst. Solids, 358: 2727 (2012). Crossref
 29. F. Faupel, W. Frank, M.-P. Macht, H. Mehrer, V. Naundorf, K. Ratzke, H. R. Shrober, S. K. Sharma, and H. Teichler, Rev. Mod. Phys., 75: 237 (2003). Crossref
 30. Z. C. Zhong, X. Y. Jiang, and A. L. Greer, Mater. Sci. Eng. A, 226–228: 531 (1997). Crossref
 31. K. L. Sahoo, M. Wollgarten, J. Haug, and J. Banhart, Acta Mater., 53: 3861 (2005). Crossref