Вплив депресанта – Ґерманія – на структуру та інтервали топлення паладієвих стопів

С. В. Максимова, В. Ф. Хорунов, В. В. Мясоєд

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Казимира Малевича, 11, 03142 Київ, Україна

Отримано: 26.03.2015; остаточний варіант - 23.04.2015. Завантажити: PDF

Вивчено стопи системи Pd—Ni—Cr, в яких, як депресант, використовували Ґерманій. На основі результатів високотемпературного диференційного термічного аналізу показано, що збільшення концентрації Ґерманію приводить до зниження температур солідусу та ліквідусу базового стопу. Із застосуванням мікрорентґеноспектрального аналізу і металографічних досліджень виявлено морфологічні особливості структуроутворення стопів. Показано, що при вмісті 1,15 и 2,66% мас. Ґерманію по межах твердого розчину спостерігаються виділення одиничних дисперсних частинок, які утворені двома фазами. Диференціювати їхній хімічний склад не є можливим через малий розмір і недостатню локальність вимірювань спектрометра (1 мкм). При збільшенні вмісту Ґерманію в стопі до 10,43% мас. збільшується кількість і розмір частинок. Визначено, що вони утворені твердим розчином і фазою Ge$_{y}$(Pd,Ni,Cr)$_{x}$, яка містить 23—24% мас. Ґерманію. Встановлено, що це нормальна щільникова евтектика з практично постійним вмістом Ґерманію. Зі збільшенням концентрації Ґерманію в стопі спостерігається значне збільшення його вмісту в твердому розчині, що приводить до підвищення мікротвердости і, таким чином, до зміцнення.

Ключові слова: мікроструктура, хімічна неоднорідність, мікротвердість, паладієві стопи, Ґерманій.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i06/0803.html

PACS: 61.66.Dk, 61.72.Ff, 61.72.S-, 62.20.Qp, 81.05.Bx, 81.30.Fb, 81.70.Pg


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. S. Neumeier, M. Dinkel, and M. Goken, Mater. Sci. Eng. A, 528: 815 (2011). Crossref
 2. С. В. Максимова, Адгезия расплавов и пайка материалов, № 40: 70 (2007).
 3. V. F. Khorunov and S. V. Maksymova, Advanced in Brazing. Science, Technology and Applications (Cambridge: Woodhead Publishing Limited: 2013), p. 85.
 4. E. Theisen and W. Coughlan, Proc. of Intern. Conf. ’Brazing, Soldering and Special Joining Technologies’ (June 9—13, 2014, Beijing).
 5. A. Rabinkin, E. Wenski, and A. Ribaudo, Welding J., 77, No. 2: 66 (1998).
 6. A. Rabinkin, Advanced in Brazing. Science, Technology and Applications (Cambridge: Woodhead Publishing Limited: 2013), p. 121.
 7. T. B. Massalski, Binary Alloy Phase Diagrams (Materials Park, OH: ASM International: 1990).
 8. Справочник по пайке (Ред. И. Е. Петрунин) (Москва: Машиностроение: 2003).
 9. Практическая растровая электронная микроскопия (Ред. Дж. Гоулдстейн, Х. Яковиц) (Москва: Мир: 1978) (пер. с англ.).
 10. Narayana Garimella, Yongho Sohn, and M. P. Brady, J. Phase Equilib. Diffusion, 27, No. 6: 665 (2006). Crossref
 11. В. Н. Радзиевский, Г. Г. Ткаченко, Высокотемпературная вакуумная пайка в компрессоростроении (Киев: Экотехнология: 2009).
 12. Ю. Н. Таран, В. И. Мазур, Структура эвтектических сплавов (Москва: Металлургия: 1978).