Температурна залежність акустичних та механічних властивостей литого та відпаленого високоентропійного сплаву Al$_{0,5}$CoCuCrNiFe

Ю. О. Семеренко$^{1}$, О. Д. Табачнікова$^{1}$, Т. М. Тихоновска$^{2}$, І. В. Колодій$^{2}$, О. С. Тортіка$^{2}$, С. Е. Шумілін$^{1}$, М. О. Лактіонова$^{1}$

$^{1}$Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, просп. Науки, 47, 61103 Харків, Україна
$^{2}$Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, вул. Академічна, 1, 61108 Харків, Україна

Отримано: 26.08.2015. Завантажити: PDF

В інтервалі температур 0,5—300 К вперше вивчено акустичні та механічні властивості високоентропійного стопу Al$_{0,5}$CoCuCrNiFe в литому та відпаленому станах. Методами оптичної мікроскопії, рентґеноструктурної аналізи, сканувальної електронної мікроскопії та рентґенівської мікроаналізи досліджено структуру литого та відпаленого стопу Al$_{0,5}$CoCuCrNiFe. Встановлено, що в литому стані формується дендритна структура. Відпал приводить до зміни структури та хемічного складу структурних областей, що спричиняє істотну зміну акустичних і механічних властивостей у всьому дослідженому інтервалі температур.

Ключові слова: високоентропійний стоп Al$_{0,5}$CoCuCrNiFe, міцність, пластичність, акустичне поглинання, динамічний модуль пружности.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i11/1527.html

PACS: 43.35.Zc, 61.72.Ff, 61.72.S-, 62.40.+i, 64.70.kd, 68.70.+w, 81.40.Ef


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Yu. Semerenko, E. Tabachnikova, M. Laktionova, S. Shumilin, M. Tichonovskiy, I. Kolodiy, T. Tichonovskaya, A. Tortika, G. Salishchev, N. Stepanov, and D. Shaysultanov, Proc. of III Int. Conf. ‘Basic Research and Innovative Technologies in Mechanical Engineering’ (May 13–15, 2014, Moscow, Russia), p. 285.
  2. Ch.-J. Tong, Yu-L. Chen, J.-W. Yeh, S.-J. Lin, S.-K. Chen, T.-Ts. Shun, Ch.-H. Tsau, and Sh.-Y. Chang, Metallurgical and Materials Transactions A, 36, Iss. 4: 881 (2005). Crossref
  3. G. Leibfried, Gittertheorie der Mechanischen und Thermischen Eigenschaften der Kristalle [Lattice Theory of Mechanical and Thermal Properties of Crystals] (Berlin–Heidelberg: Springer: 1963), vol. 7/1, p. 104 (in German).
  4. K. B. Zhang, Z. Y. Fu, J. Y. Zhang, W. M. Wang, H. Wang, Y. C. Wang, Q. J. Zhang, and J. Shi, Materials Science and Engineering A, 508, Iss. 1–2: 214 (2009). Crossref
  5. D. G. Shaysultanov, N. D. Stepanov, A. V. Kuznetsov, G. A. Salishchev, and O. N. Senkov, J. of Metals, 65, No. 12: 1815 (2013).
  6. Ch.-W. Tsai, M.-H. Tsai, J.-W. Yeh, and Ch.-Ch. Yang., J. Alloys Compd., 490: 160 (2010). Crossref
  7. Ch. Ng, Sh. Guo, J. Luan, S. Shi, and C. T. Liu., Intermetallics, 31: 165 (2012). Crossref