Карбон, Нітроґен і Гідроґен в твердих розчинах на основі заліза: схожість та відмінність їх впливу на структуру і властивості

В. Г. Гаврилюк

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 18.12.2015. Завантажити: PDF

Проаналізовано вплив елементів втілення N, C і H в твердих розчинах на основі заліза на їхню структуру і властивості. На основі теоретичних розрахунків і експериментальних результатів порівнюються електронна структура і енергія дефектів пакування, розподіл атомів у твердих розчинах, взаємодія атомів втілення з дислокаціями та вакансіями, рухомість дислокацій, механізми пластичної деформації та руйнування. Встановлено, що Нітроґен і Гідроґен збільшують густину електронних станів на рівні Фермі ГЦК-заліза, в той час як Карбон зменшує її. Відповідно, концентрація вільних електронів підвищується в твердих розчинах Нітроґену і Гідроґену на основі $\gamma$-заліза і зменшується при розчиненні Карбону. Виявлено кореляцію між характером міжатомового зв’язку і близьким атомовим порядком в аустенітних сталях: Нітроґен сприяє близькому атомовому упорядкуванню в розподілі леґувальних елементів, в той час як розчинення Карбону супроводжується їх кластеризацією. Як наслідок, Нітроґен підвищує термодинамічну стабільність аустенітних сталей, а Карбон робить сталь чутливою до виділення карбідів із твердого розчину, що погіршує корозійні властивості. Найбільш вражаючою є кореляція між електронною структурою і властивостями дислокацій. На відміну від переважаючих ковалентних зв’язків у вуглецевих сталях, посилений Нітроґеном їхній металічний характер підвищує рухливість дислокацій, наслідком чого є висока пластичність і в’язкість руйнування. Але аналогічний вплив Гідроґену є причиною водневого окрихчування через посилену Гідроґеном локалізовану пластичність. Унікальна схожість з водневим окрихчуванням має місце, якщо аустенітна азотиста сталь піддається ударному навантаженню. Внаслідок недостатнього часу для релаксації напружень, посилена Нітроґеном локалізована пластичність призводить до псевдокрихкого руйнування. Відмінним є лише механізм локалізації пластичної деформації: близьке атомове упорядкування, спричинене Гідроґеном, і збільшення концентрації надлишкових вакансій у випадку розчинення Гідроґену.

Ключові слова: сталь, Карбон, Нітроґен, Гідроґен, електронна структура, близький атомовий порядок, термодинамічна стабільність, деформація, руйнування.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i01/0067.html

PACS: 61.66.Dk, 61.72.J-, 61.72.Lk, 61.72.Nn, 62.20.mj, 62.20.mm, 64.75.Nx, 71.55.Ak


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. V. G. Gavriljuk and H. Berns, High Nitrogen Steels (Berlin: Springer Verlag: 1999) Crossref
 2. H. Berns, V. G. Gavriljuk, and S. Riedner, High Interstitial Stainless Steels (Heidelberg: Springer: 2013) Crossref
 3. H. K. Birnbaum and P. Sofronis, Mat. Sci. Eng. A, 176: 191 (1994) Crossref
 4. S. P. Lynch, Acta Metall., 36, No. 10: 2639 (1988) Crossref
 5. M. Nagumo, ISIJ Intern., 41, No. 6: 590 (2011) Crossref
 6. V. G. Gavriljuk, B. D. Shanina, V. N. Shyvanyuk, and S. M. Teus, Corrosion Rev., 31, No. 2: 33 (2013) Crossref
 7. S. M. Teus, V. N. Shyvanyuk, B. D. Shanina, and V. G. Gavriljuk, phys. status solidi (a), 204, No. 12: 4249 (2007) Crossref
 8. D. N. Movchan, V. N. Shyvanyuk, B. D. Shanina, and V. G. Gavriljuk, phys. status solidi (a), 207, No. 8: 1796 (2010) Crossref
 9. V. G. Gavriljuk, B. D. Shanina, V. N. Syvanyuk, and S. M. Teus. J. Appl. Phys., 108: 083723 (2010) Crossref
 10. V. G. Gavriljuk, B. D. Shanina, N. P. Baran, and V. M. Maximenko, Phys. Rev. B, 48, No. 5: 3224 (1993) Crossref
 11. B. D. Shanina, S. P. Kolesnik, A. A. Konchitz, V. G. Gavriljuk, S. Yu. Smouk, and A. V. Tarasenko, Solid State Commun., 90, No. 2: 109 (1994) Crossref
 12. B. D. Shanina, V. G. Gavriljuk, A. A. Konchitz, S. P. Kolesnik, and A. V. Tarasenko, phys. status solidi (a), 149, No. 2: 711 (1995) Crossref
 13. B. D. Shanina, V. G. Gavriljuk, S. P. Kolesnik, and V. N. Shivanyuk, J. Phys. D: Appl. Phys., 32: 298 (1999) Crossref
 14. W. Seith, Diffusion in Metallen, Platzwechselreaktionen (Berlin–Göttingen–Heidelberg: Springer-Verlag: 1955) Crossref
 15. H. Nakajima and K. Hirano, ISIJ Intern., 19: 400 (1978)
 16. A. L. Sozinov, A. G. Balanyuk, and V. G. Gavriljuk, Acta Mater., 45, No. 1: 225 (1997) Crossref
 17. A. L. Sozinov, A. G. Balanyuk, and V. G. Gavriljuk, Acta Mater., 47, No. 3: 927 (1999) Crossref
 18. A. G. Balanyuk, V. G. Gavriljuk, V. N. Shivanyuk, A. I. Tyshchenko, and J. Rawers, Acta Mater., 48, No. 15: 3813 (2000) Crossref
 19. V. G. Gavriljuk, B. D. Shanina, and H. Berns, Acta Mater., 48, No. 15: 3879 (2000) Crossref
 20. B. Shanina, V. Gavriljuk, H. Berns, and F. Schmalt, Steel Research, 73, No. 3: 105 (2002) Crossref
 21. V. G. Gavriljuk, B. D. Shanina, and H. Berns, Acta Mater., 56: 5071 (2008) Crossref
 22. J. H. Pifera and R. T. Longo, Phys. Rev. B, 4: 3797 (1971) Crossref
 23. V. G. Gavriljuk, A. L. Sozinov, A. G. Balanyuk, S. V. Grigoriev, O. A. Gubin, G. P. Kopitsa, A. I. Okorokov, and V. V. Runov, Mater. Trans. A, 28, No. 11: 2195 (1997) Crossref
 24. I. I. Gurevich and T. V. Tarasov, Physics of Low Energy Neutrons (Moscow: Nauka: 1965) (in Russian)
 25. B. D. Shanina, V. G. Gavriljuk, A. A. Konchitz, and S. P. Kolesnik, J. Phys.: Condens. Matter, 10: 1825 (1998) Crossref
 26. H. Thier, A. Bäumel, und E. Schmidtmann, Arch. Eisenhüttenwesen, 40, No. 4: 333 (1969) Crossref
 27. U. Heubner, M. Rockel, und E. Wallis, Werkstoffe und Korrosion, 40: 459 (1989) Crossref
 28. S. Hertzman, Scand. J. Metallurgy, 24: 140 (1995)
 29. R. F. A. Jargelius-Pettersson, Z. Metallkd., 89, No. 3: 177 (1998)
 30. H. Berns, V. A. Duz’, R. Ehrhardt, V. G. Gavriljuk, and A. V. Tarasenko. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 15: 561 (1995) (in Russian)
 31. H. Berns, V. A. Duz’, R. Ehrhardt, V. G. Gavriljuk, Yu. N. Petrov, and A. V. Tarasenko, Z. Metallkd., 88, No. 2: 109 (1997)
 32. A. Szumer and A. Janko, Corrosion, 35: 461 (1979) Crossref
 33. A. Inoue, Y. Hosoya, and T. Masumoto, ISIJ Intern., 19: 170 (1979)
 34. N. Narita, C. J. Altstetter, and H. K. Birnbaum, Metall. Trans. A, 13: 1355 (1982) Crossref
 35. A. G. Vakhney, A. N. Yaresko, V. N. Antonov, V. V. Nemoshkalenko, V. G. Gavriljuk, V. A. Tarasenko, and I. Smurov, J. Phys.: Condens. Matter, 10: 6987 (1998) Crossref
 36. D. N. Movchan, B. D. Shanina, and V. G. Gavriljuk, Int. J. Hydrogen Energy, 38: 8471 (2013) Crossref
 37. N. I. Noskova, V. A. Pavlov, and S. A. Nemnonov, Fiz. Met. Metalloved., 20, No. 6: 920 (1965) (in Russian)
 38. R. E. Schramm and R. P. Reed, Metall. Trans. A, 6: 1345 (1975) Crossref
 39. A. E. Pontini and J. D. Hermida, Scr. Mater., 37: 1831 (1997) Crossref
 40. R. Fawley, M. A. Quader, and R. A. Dodd, Trans. TMS AIME, 242: 771 (1968)
 41. P. R. Swann, Corrosion, 19, No. 3: 102 (1963) Crossref
 42. D. Dulieu and J. Nutting, Metallurgical Developments in High-Alloy Steels Proc. (London: Iron and Steel Institute: 1964), p. 140
 43. R. E. Stoltz and J. B. Vander Sande, Metall. Trans. A, 11, No. 6: 1033 (1980) Crossref
 44. V. Gavriljuk, Yu. Petrov, and B. Shanina, Scr. Mater., 55: 537 (2006) Crossref
 45. V. G. Gavriljuk, A. L. Sozinov, J. Foct, Yu. N. Petrov, and A. A. Polushkin, Acta Mater., 46, No. 4: 1157 (1998) Crossref
 46. R. B. McLellan, J. Phys. Chem. Sol., 49: 1213 (1988) Crossref
 47. A. M. Bobyr, V. N. Bugaev, and A. A. Smirnov, Doklady Akad. Nauk USSR, 320: 1113 (1991) (in Russian)
 48. Y. Fukai and N. Okuma, Jpn. J. Appl. Phys., 32, No. 2: L1256 (1993) Crossref
 49. V. G. Gavriljuk, V. N. Bugaev, Yu. N. Petrov, A. V. Tarasenko, and B. Z. Yanchitsky, Scr. Mater., 34, No. 6: 903 (1996) Crossref
 50. M. Kikuchi, T. Tanaka, and R. Tanaka, Metall. Trans., 5, No. 6: 1520 (1974) Crossref
 51. M. Kikuchi, Proc. University of Tokyo–Harbin Institute of Technology Symposium on Materials Science (May 20–22, 1985) (Tokyo: 1985), p. 22
 52. V. G. Gavriljuk, V. A. Duz’, S. P. Yefimenko, and O. G. Kvasnevsky, Fiz. Met. Metalloved., 64, No. 6: 1132 (1987) (in Russian)
 53. V. G. Gavriljuk, V. A. Duz’, and S. P. Yephimenko, Proc. of 1st Intern. Conf. ‘High Nitrogen Steels’ (May 18–20, 1988) (London: Institute of Metals: 1989), p. 447
 54. V. G. Gavriljuk, H. Berns, Ch. Escher, N. I. Glavatska, A. Sozinov, and Yu. N. Petrov, Mat. Sci. Eng. A, 271: 14 (1999) Crossref
 55. A. Atrens, N. F. Fiore, and K. Miura, J. Appl. Phys., 48: 4247 (1977) Crossref
 56. V. G. Gavriljuk, B. D. Shanina, V. N. Shyvanyuk, and S. M. Teus, Proc. of the 2012 International Hydrogen Conference (September 9–12, 2012, Wyoming) (New York: ASME Press: 2014), p. 67
 57. V. G. Gavriljuk, N. P. Kushnareva, and V. G. Prokopenko, Fiz. Met. Metalloved., 42, No. 6: 1288 (1976) (in Russian)
 58. A. Zelinski, E. Lunarska, and M. Smialowski, Acta Metall., 25: 551 (1977) Crossref
 59. G. Schoeck, E. Bisogni, and J. Shyne, Acta Metall., 12: 1466 (1964) Crossref
 60. A. Rivière, J. P. Amirault, and J. Woirgard, Il Nuovo Cimento, 33: 398 (1976) Crossref
 61. G. Schoeck, Acta Metall., 11: 617 (1963) Crossref
 62. A. Seeger, phys. status solidi (a), 55: 457 (1979) Crossref
 63. K. Takita and K. Sakamoto, Scr. Metall., 10, No. 5: 399 (1976) Crossref
 64. J.-O. Nilsson and T. Thorwaldsson, Scand. J. Metallurgy, 15: 83 (1985)
 65. M. Grujicic, Mater. Sci. Eng. A, 183: 223 (1994) Crossref
 66. M. Grujicic and X. W. Zhou, Mater. Sci. Eng. A, 190: 8 (1995) Crossref
 67. A. Nyilas, B. Obst, and H. Nakajima, Proc. 3rd Intern. Conf. ‘High Nitrogen Steels’ (September 14–16, 1993) (Eds. V. G. Gavriljuk and V. M. Nadutov) (Kiev: Institute for Metal Physics: 1993), p. 339
 68. A. Seeger, Philos. Mag., 46, No. 382: 1194 (1955) Crossref
 69. V. G. Gavriljuk, A. L. Sozinov, J. Foct, Yu. N. Petrov, and A. A. Polushkin, Acta Mater., 46, No. 4: 1157 (1998) Crossref
 70. L. A. Norström, Metal Sci., 11, No. 6: 208 (1977) Crossref
 71. H. J. Köstler und H. Sidan, Z. Wirtsch Fert, 72, No. 10: 785 (1977)
 72. N. J. Petch, J. Iron Steel Inst., 174: 25 (1953)
 73. H. Conrad, Acta Metall., 11, No. 1: 75 (1963) Crossref
 74. J. C. M. Li, Trans TMS AIME, 227, No. 2: 239 (1963)
 75. J. Sassen, A. J. Garrat-Reed, and W. S. Owen, Proc. of 1st Intern. Conf. ‘High Nitrogen Steels’ (May 18–20, 1988) (London: Institute of Metals: 1989), p. 159
 76. B. P. Kashyap and K. Tangri, Acta Metall. Mater., 43, No. 11: 3971 (1995) Crossref
 77. N. D. Afanasyev, V. G. Gavriljuk, V. A. Duz’, V. L. Svechnikov, and V. M. Nadutov, Fiz. Met. Metalloved., 8: 121 (1990) (in Russian)
 78. P. J. Uggowitzer and M. O. Speidel, Proc. 2nd Intern. Conf. ‘High Nitrogen Steels’ (October 10–12, 1990) (Düsseldorf: Stahl und Eisen: 1990), p. 156
 79. Yu. N. Petrov, V. G. Gavriljuk, H. Berns, and Ch. Escher, Scr. Mater., 40, No. 6: 69 (1999) Crossref
 80. Yu. N. Petrov, Scr. Metall. Mater., 29: 1471 (1993) Crossref
 81. A. H. Cottrell, Trans. TMS–AIME, 212: 192 (1958)
 82. J. Frehser und Ch. Kubisch, Berg und Hüttenmännische Monatshefte, 108, No. 11: 369 (1963)
 83. M. A. E. Harzenmoser, Massive Aufgestickte Austenitisch-Rostfreie Stähle und Duplexstähle (Thesis of Disser. for Dr. Sci.) (Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule: 1990)
 84. P. J. Uggowitzer, N. Paulus, and M. O. Speidel, Application of Stainless Steels’92 (Stockholm: The Institute of Metals: 1992), p. 62
 85. D. G. Ulmer and C. J. Altstetter, Acta Metall. Mater., 39: 1237 (1991) Crossref
 86. H. Hänninen and T. Hakkarainen, Metal. Trans. A, 10: 1196 (1979) Crossref
 87. Y. Tomota, Y. Xia, and K. Inoue, Acta Mater., 46, No. 5: 1577 (1998) Crossref
 88. V. G. Gavriljuk, D. S. Hertsricken, V. M. Falchenko, and Yu. A. Polushkin, Fiz. Met. Metalloved., 51, No. 1: 147 (1981) (in Russian)
 89. D. Teirlinck, F. Zok, J. D. Embury, and M. F. Ashby, Acta Metall., 36, No. 5: 1213 (1988) Crossref