Напружено-деформований стан фазових складових керамічного композиту LaB$_{6}$—TiВ$_{2}$

П. І. Лобода.$^{1}$, О. П. Карасевська$^{2}$, Т. О. Соловйова$^{1}$

$^{1}$Національний технічний університет України «КПІ», пр. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 07.07.2016; остаточний варіант - 22.08.2016. Завантажити: PDF

Методами мікроскопічної та рентґенівської дифракційної аналіз проведено дослідження формування структури композитів LaB$_{6}$—TiB$_{2}$, одержаних методом безтигельного зонного топлення на монокристалічному зародку і без нього. Визначено залишкові макро- і мікронапруження, вивчено формування текстури в композитах, одержаних різними методами. Встановлено, що в матричній фазі LaB$_{6}$ в різних кристалографічних напрямках виникають різні як за знаком, так і за значенням залишкові напруження, а у волокнах TiB$_{2}$ спостерігається їх однорідність. В зв’язку з цим, тріщини розповсюджуються в матричній фазі, оминаючи волокна, в напрямках під кутами до максимального навантаження, що пов’язано із наявністю напружень розтягу в композиті.

Ключові слова: композит, нерівноважні фази, залишкові напруження, кристалографічна текстура, багаторівнева структура, крихкість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i09/1249.html

PACS: 61.72.Dd, 61.72.Ff, 61.72.Hh, 62.20.mj, 62.20.mt, 62.20.Qp, 62.23.Pq, 81.10.Jt


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. P. Loboda, Powder Metall. Met. Ceram., 39, Iss. 9–10: 480 (2000). Crossref
 2. I. M. Low, Y. Sakka, and C. F. Hu, MAX Phases and Ultra High Temperature Ceramics for Extreme Environments (Hershey: IGI Global: 2013). Crossref
 3. П. І. Лобода, Фізико-хімічні основи створення нових боридних матеріалів для електронної техніки і розробка керамічних катодних вузлів з підвищеною ефективністю (Дис. ... д-ра техн. наук) (Київ: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України: 2004).
 4. R. Riedel, Handbook of Ceramic Hard Materials (Weinheim: Wiley-VCH: 2000), vol. 1. Crossref
 5. F. Cardarelli, Materials Handbook (London–New York: Springer: 2000). Crossref
 6. Yu. Bogomol, T. Nishimura, O. Vasylkiv, Y. Sakka, and P. Loboda, J. Alloys Compd., 505, Iss. 1: 130 (2010). Crossref
 7. П. І. Лобода, Ю. І. Богомол, М. О. Сисоев, Г. П. Кисла, Сверхтвёрдые материалы, 5: 30 (2006).
 8. I. Bogomol, T. Nishimura, Y. Nesterenko, O. Vasylkiv, Y. Sakka, and P. Loboda, J. Alloys Compd., 509, Iss. 20: 6123 (2011). Crossref
 9. Standard Test Method for Vickers Indentation Hardness of Advanced Ceramics (West Conshohocken, PA: ASTM International: 1999).
 10. W. Li, R. Tu, and T. Goto, Mater. Trans., 46: 2067 (2005). Crossref
 11. В. С. Кресанов, Н. П. Малахов, В. В. Морозов, Н. Н. Семашко, В. Я. Шлюко, Высокоэффективный эмиттер электронов на основе гексаборида лантана (Москва: Энергоатомиздат: 1987).
 12. М. А. Кривоглаз, Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах (Киев: Наукова думка: 1983).
 13. О. П. Карасевская, Металлофиз. новейшие технол., 22, № 11: 44 (2000).
 14. М. М. Мышляев, В. И. Бетехтин, Физ. мет. металловед., 22 № 1: 142 (1966).
 15. P. I. Loboda, Mater. Sci., 35, No. 4: 552 (1999). Crossref