Вплив напруженого стану на формування фази $L1_{0}$-FePt в плівці Fe$_{52}$Pt$_{48}$ на підкладинці Al$_{2}$O$_{3}$

М. Ю. Вербицька$^{1}$, М. Н. Шаміс$^{1}$, К. В. Сліпченко$^{2}$, Т. І. Вербицька$^{1}$, Ю. М. Макогон$^{1}$

$^{1}$Національний технічний університет України «КПІ», пр. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{2}$Інститут надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України, вул. Автозаводська, 2, 04074 Київ, Україна

Отримано: 27.07.2016. Завантажити: PDF

Методами фізичного матеріялознавства вивчено вплив напруженого стану на процеси термічно активованого формування впорядкованої фази $L1_{0}$-FePt при відпалах і магнетні властивості плівки Fe$_{52}$Pt$_{48}$(15 нм). Плівку було одержано методою магнетронного осадження на підкладинку монокристалічного сапфіру Al$_{2}$O$_{3}$ ($10\bar{1}0$). Швидкий термічний відпал в атмосфері азоту проводився зі швидкістю нагріву у 400°C/c в температурному інтервалі 500–800°C тривалістю у 30 с. Встановлено, що при осадженні плівки формується невпорядкована фаза $A1$-FePt і присутні розтягувальні залишкові механічні напруження. При нагріві до 500°C знак напружень змінюється, і вони стають стискальними. Фазове перетворення $A1$-FePt $\rightarrow$ $L1_{0}$-FePt, яке починається при відпалі за температури у 600°C, супроводжується зменшенням об’єму елементарної комірки, релаксацією напружень і викликає зміну магнетних властивостей. Подальше підвищення температури відпалу до 800°C приводить до збільшення кількості магнетотвердої впорядкованої фази $L1_{0}$-FePt і росту коерцитивної сили в перпендикулярно прикладеному до плівки магнетному полі до 14 кЕ. При цьому зберігається ізотропія магнетокристалічної енергії.

Ключові слова: нанорозмірна плівка, впорядкована фаза $L1_{0}$-FePt, напружений стан, коерцитивна сила, відпал.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i01/0105.html

PACS: 61.72.Hh, 68.35.Ct, 68.37.-d, 68.55.-a, 75.50.Ss, 75.50.Vv, 75.70.Ak, 81.40.Ef


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. B. Wang, K. Barmak, and T. J. Klemmer, IEEE Transactions on Magnetics, 46: 1773 (2010). Crossref
 2. M. Tsujikawa and T. Oda, Phys. Rev. Letters, 102, No. 24: 247203 (2009). Crossref
 3. O. P. Pavlova, T. I. Verbitska, I. A. Vladymyrskyi, S. I. Sidorenko, G. L. Katona, D. L. Beke, G. Beddies, M. Albrecht, and I. M. Makogon, Appl. Surf. Sci., 266: 100 (2013). Crossref
 4. G. Safran, T. Suzuki, K. Ouchi, P. B. Barna, and G. Radnóczi, Thin Solid Films, 496: 580 (2005). Crossref
 5. A. K. Singh, J. Yin, and T. Suzuki, IEEE Transactions on Magnetics, 41: 3205 (2005). Crossref
 6. I. A. Vladymyrskyi, M. V. Karpets, F. Ganss, G. L. Katona, D. L. Beke, S. I. Sidorenko, T. Nagata, T. Nabatame, T. Chikyow, G. Beddies, M. Albrecht, and Iu. M. Makogon, J. Appl.Phys., 114: 164314 (2013). Crossref
 7. T. Keitoku, J. Ariake, and N. Honda, J. Magn. Magn. Mater., 287: 172 (2004). Crossref
 8. Y.-C. Wu, C.-H. Lai, C.-C. Chiang, and R. T. Huang, IEEE Transactions on Magnetics, 41: 3199 (2005). Crossref
 9. T. Suzuki, Z. Zhang, A. K. Singh, J. Yin, A. Perumal, and H. Osawa, IEEE Transactions on Magnetics, 41: 555 (2005). Crossref
 10. W. Gruber, S. Chakravarty, C. Baehtz, W. Leitenberger, M. Bruns, A. Kobler, C. Kübel, and H. Schmidt, Phys. Rev. Lett., 107: 265501 (2011). Crossref
 11. S. N. Hsiao, S. H. Liu, S. K. Chen, T. S. Chin, and H. Y. Lee, Appl. Phys. Lett., 100: 261909 (2012). Crossref
 12. S. N. Hsiao, S. H. Liu, S. K. Chen, F. T. Yuan, and H. Y. Lee, J. Appl. Phys., 111: 07A702 (2012). Crossref
 13. S. N. Hsiao, S. K. Chen, S. H. Liu, C. J. Liao, F. T. Yuan, and H. Y. Lee, IEEE Transactions on Magnetics, 47: 3637 (2011). Crossref
 14. F. T. Yuan, S. H. Liu, W. M. Liao, S. N. Hsiao, S. K. Chen, and H. Y. Lee, IEEE Transactions on Magnetics, 48: 1139 (2012). Crossref
 15. D. Makarov, J. Lee, C. Brombacher, C. Schubert, M. Fuger, D. Suess, J. Fidler, and M. Albrecht, Appl. Phys. Lett., 96: 062501 (2010). Crossref
 16. M. L. Yan, Y. F. Xu, and D. J. Sellmyer, J. Appl. Phys., 99: 08G903 (2006). Crossref