Фізична природа та методичні основи діягностики з використанням ефекту асиметрії азимутальної залежности повної інтеґральної інтенсивности динамічної дифракції Рентґенових променів у кристалах з порушеним поверхневим шаром

В. Б. Молодкін$^{1}$, Г. І. Низкова$^{1}$, Є. І. Богданов$^{1}$, В. В. Лізунов$^{1}$, М. Г. Толмачев$^{2}$, С. В. Дмітрієв$^{1}$, Я. В. Василик$^{1}$, С. В. Лізунова$^{1}$, А. Г. Карпов$^{2}$, О. Г. Войток$^{2}$, В. П. Почекуєв$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$ТОВ «Центр новітньої діагностики», бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 19.05.2017. Завантажити: PDF

Проведено детальну аналізу фізичної природи та розроблено методичні основи діягностики з використанням встановленого авторами ефекту асиметрії азимутальної залежности повної інтеґральної інтенсивности динамічної дифракції Рентґенових променів, нормованої на азимутальну залежність інтеґральної інтенсивности динамічної дифракції ідеального кристалу. Із врахуванням того, що ця асиметрія з’являється за рахунок інтерференції променів, які дифрагують у шарах, що розсіюють кінематично й динамічно, та збільшується зі збільшенням товщини шару, що розсіює кінематично, створено і реалізовано практично основи неруйнівного методу експериментального визначення товщин таких шарів.

Ключові слова: динамічна дифракція, азимутальна залежність, повна інтеґральна інтенсивність, порушений поверхневий шар.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i06/0753.html

PACS: 61.05.C-, 61.72.Dd, 68.49.Uv, 68.65.Ac, 81.70.Fy


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. В. Б. Молодкин, А. И. Низкова, С. И. Олиховский, В. Ф. Мазанко, Е. И. Богданов, С. Е. Богданов, А. И. Гранкина, М. Т. Когут, В. П. Кривицкий, Ю. Н. Прасолов, Металлофиз. новейшие технол., 24, № 4: 521 (2002).
  2. А. П. Шпак, М. В. Ковальчук, В. Б. Молодкин, В. Л. Носик, В. Ф. Мачулин, С. И. Олиховский, А. И. Низкова, С. В. Дмитриев, А. А. Белоцкая, Е. И. Богданов, Я. В. Василик, А. И. Гранкина, М. Т. Когут, В. В. Молодкин, Е. В. Первак, И. И. Рудницкая, Металлофиз. новейшие технол., 32, № 10: 1301 (2010).
  3. А. И. Низкова, Динамические эффекты в интегральной рентгеновской дифрактометрии неидеальных кристаллов (Автореферат дисс. ... д-ра физ.-мат. наук) (Киев: Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины: 2004).
  4. M. A. Krivoglaz, X-Ray and Neutron Diffraction in Nonideal Crystals (Berlin: Springer: 1996). Crossref
  5. С. В. Дмитриев, Динамическая теория экстинкционных эффектов диффузного рассеяния (Дисс. ... канд. физ.-мат. наук) (Киев: Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины: 2006).
  6. В. Г. Барьяхтар, А. Н. Гуреев, В. В. Кочелаб, В. Б. Молодкин и др., Металлофизика, 11, № 3: 73 (1989).
  7. В. Г. Барьяхтар, Е. Н. Гаврилова, В. Б. Молодкин, С. И. Олиховский, Металлофизика, 14, № 11: 68 (1992).